Lịch UBND tuần thứ 47/2016

Lịch UBND tuần thứ 47

Số kí hiệu VB394
Ngày ban hành 18/11/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/11/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 18 tháng 11  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 47 (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2016)
 
THỨ BẢY (ngày 19/11)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn Công tác số 5.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT chuyên Quang Trung. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trường THPT chuyên Quang Trung.
CHỦ NHẬT (ngày 20/11)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp (đến hết ngày 21/11/2016).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở GD&ĐT dự Lễ kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Trường PTDTNT THPT Bình Phước tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trường PTDTNT THPT Bình Phước.
THỨ HAI (ngày 21/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 8 giờ 00: Dự Lễ khai mạc Hội thao Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ (Cụm 10). VPUB: Phòng NC-NgV cùng dự.
Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh.
- 18 giờ 00: Dự tiệc chia tay Đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào đến nghỉ dưỡng và kiểm tra sức khỏe tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Nhà khách Tỉnh ủy.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT; CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA ngành VH-TT&DL, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, VHXH. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp tục dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các cấp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
THỨ BA (ngày 22/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 7 giờ 30: Trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:
+ Điều động ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch kiêm GĐ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước đến nhận công tác tại Tỉnh ủy.
+ Cử công Nguyễn Minh Bình - PGĐ Sở Xây dựng làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước và giới thiệu để Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước.
+ Giới thiệu ông Đỗ Văn Phong - PGĐ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước để HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước bầu giữ chức vụ PGĐ Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước;
+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - GĐ Khu quản lý bảo trì đường bộ giữ chức vụ PGĐ Sở GTVT
(Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Nội vụ, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC-NgV.
Địa điểm: Phòng khách VIP.
- 9 giờ 00: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Giám đốc các công ty TNHH MTV cao su: Bình Long, Bình Phước, Phú Riềng, Phước Long, Sông Bé; Công ty CP cao su Đồng Phú về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và tham dự Chương trình Nghĩa tình Sông Bé yêu thương.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Vương quốc Campuchia, dự Ủy ban điều phối (JCC) khu vực tam giác phát triển CLV và SOM chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh CLV - 9 (đến hết ngày 24/11).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ bế mạc Hội thao Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ (Cụm 10). VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Trung tâm TDTT tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: 
- 13 giờ 30: Chủ trì họp UBND tỉnh:
+ GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu, trình bày: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017.
+ GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu, trình bày: Dự thảo Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2016 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017.  
Mời họp: Thành viên UBND tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Địa điểm: Phòng họp A.
- 16 giờ 00: Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về việc di dời thiết bị kỹ thuật của Đài THVN tại Đài phát sóng quốc gia Bà Rá về thị xã Đồng Xoài; đề nghị của Đài THVN về giao đất để xây dựng Trung tâm Truyền hình cáp Việt Nam tại tỉnh Bình Phước.
Mời dự: GĐ Đài PTTH Bình Phước, đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KTN, VHXH.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác tỉnh Bình Thuận, dự diễn tập hình thức dBB phòng ngự bờ biển có bắn đạn thật năm 2016 (đến hết ngày 24/11, BTL Quân khu 7 tổ chức).
THỨ TƯ (ngày 23/11)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết buổi sáng ngày 24/11/2016).
THỨ NĂM (ngày 24/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Ông Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN - PCT Hội đồng thẩm định chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự án hỗ trợ sản xuất thử nghiệm “Sơn lót Alkyd chống rỉ công suất 240.000 kg/năm từ dung môi tận thu của hệ thống nhiệt phân liên tục cao su phế thải” của Công ty TNHH TM DV Công nghệ mới (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông, bà: Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Ngọc Lai - TP QLCN&TTCN Sở KH&CN, Trương Văn Chất - CV Sở Tài chính, các nhà khoa học: giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở KH&CN.
2. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì sinh hoạt ngày pháp luật của Văn phòng UBND tỉnh.
Mời dự: Toàn thể CB, CC, VC, Nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp G.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Xét đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt II/2016 và xét tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (Thường trực Hội đồng TĐ-KT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh (gồm các ông, bà: Trưởng Ban TCTU, Trưởng Ban TGTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Chủ nhiệm UBKTTU, Trưởng Ban DVTU, Giám đốc Sở KH&ĐT, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh); VPUB: Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở KH&ĐT dự Hội thảo xin ý kiến dự thảo báo cáo Quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Bộ Công Thương tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
THỨ SÁU (ngày 25/11)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa X (cả ngày). VPUB: CVP cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban quản lý tần số vô tuyến điện năm 2016 (Bộ TT&TT tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 đến 9 giờ 00 tại KS Bom Bo, thị xã Đồng Xoài.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương dự Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2016 (UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại NVH Thanh Niên, số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo BCHQS tỉnh dự Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ II (2016-2021).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường TSQCB229 B, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
5. Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Họp định kỳ.
Mời dự: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                             
                                                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                     Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,264
  • Tổng lượt truy cập5,626,811
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây