Lịch UBND tuần thứ 48/2016

Lịch UBND tuần thứ 48

Số kí hiệu VB402
Ngày ban hành 25/11/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/11/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 25 tháng 11  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016)
 
THỨ BẢY (ngày 26/11)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác Hà Nội, dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (đến hết buổi sáng ngày 29/11).
THỨ HAI (ngày 28/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ khởi công công trình xây dựng Trường Tiểu học Lộc Thái A, huyện Lộc Ninh do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tài trợ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại ấp 3, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.
Cùng dự: BCHQS tỉnh (CHT, Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Văn phòng; Trưởng ban Tác huấn, Dân quân, Thanh tra, Tổ chức, Tuyên huấn, Tài chính), BCH BĐBP tỉnh (CHT, Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng ban Tác chiến và cán bộ theo dõi chuyên đề Luật Quốc phòng của BCH BĐBP tỉnh); đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Ban TGTU, Ban TCTU, Công an tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường giao ban/BCHQS tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo kết quả kiểm tra dự án thủy điện Đức Thành theo Thông báo số 480-TB/TU ngày 30/9/2016 của TTTU (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, UBND huyện Bù Đăng, UBND xã Thống Nhất (giao UBND huyện Bù Đăng mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
4. Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất ủy quyền:  Ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất:
- Thẩm định giá khởi điểm khu đất SL3, SL4, SL5, BT2, BT3, BT4, BT5, BT6 thuộc dự án Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long (161 lô).
- Thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty TNHH MTV Tấn Phát BP
(Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Ông Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính, ông Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở TN&MT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Chơn Thành, Phước Long, bà Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, ông Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Lê Ngọc Cần - PTP TH-NV&DT - Cục Thuế; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp C. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (Văn phòng BCĐ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCĐ (các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Maly Phước - TB Dân tộc, Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở GD&ĐT, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PTHH Bình Phước, Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh NHNN, Trần Văn Phụng - Chủ tịch LM HTX tỉnh, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Nguyễn Minh Bình - PGĐ Sở Xây dựng, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Bùi Xuân Thắng - PGĐ Công an tỉnh, Đào Thị Lanh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Tươi - PCT Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TT Ban TGTU, Đoàn Như Viên - TBT Báo Bình Phước, Lê Đức Hùng - PCT Hội CCB tỉnh, Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Mạc Đình Huấn - PBT Tỉnh đoàn, Trịnh Thanh Tuệ - PTB DVTU, Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Đoàn Văn Thảo - Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Trịnh Minh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Hoàng Nhật Tân - Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Trần Văn Vinh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Vũ Hồng Dương - Chủ tịch UBND thị xã Bình Long,Vương Đức Lâm - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Mai Xuân Cường - Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Tạ Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành); Trưởng BCĐ và Thường trực BCĐ Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã; Chủ tịch 12 xã phấn đấu về đích trong năm 2016 (theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp G.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Gặp gỡ các Ngân hàng và một số doanh nghiệp xây dựng, viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: GĐ Chi nhánh NHNN, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở TT&TT; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng họp A.
THỨ BA (ngày 29/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
- BTT UBMTTQVN tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” (30/11/2016);
- UBND tỉnh báo cáo:
+ Công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình sơ kết hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh (15/12/2016) (Ủy viên UBND tỉnh - GĐ Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với GĐ Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
- Tiến độ các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh; các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ; (Ủy viên UBND tỉnh - GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo)
- Dự án đầu tư Khu du lịch tâm linh núi Bà Rá (thị xã Phước Long) (Ủy viên UBND tỉnh - GĐ Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung báo cáo);
- Ban TGTU báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII;
- Ban TCTU báo cáo: công tác cán bộ; dự thảo thành lập tổ kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2016; điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020;
- Đề xuất, kiến nghị các ngành (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 8 giờ 00: Dự khai giảng lớp tập huấn đối với Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
- 9 giờ 00: xem xét kế hoạch ứng vốn phục vụ giải phóng mặt bằng khu TTHC huyện Phú Riềng (Quỹ Phát triển đất chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, KBNN Bình Phước, Quỹ Phát triển đất, UBND huyện Phú Riềng, VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
- 10 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả thẩm định đơn giá ủi khai hoang trên diện tích 478 ha tại Tiểu khu 219 BQLRPH Tà Thiết (Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Sông Bé chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở VH-TT&DL, Công ty TNHH cao su Sông Bé, BQLRPH Tà Thiết; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, KTTH.
Địa điểm: Phòng họp C.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp với TAND tỉnh về kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại với nhau để giải quyết các vụ án hành chính: vụ ông Trần Văn Khoét, tổ 7, ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành; vụ ông Nguyễn Thanh Nhàn, số 37/11 khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vụ ông Lương Văn Huệ và bà Hoàng Thị Thúy Mai, tổ 7, ấp 6, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành yêu cầu hủy các quyết định hành chính của UBND tỉnh, UBND huyện Chơn Thành, UBND huyện Đồng Phú.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, UBND huyện Chơn Thành; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại TAND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh họp: Xem xét dự thảo Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở GTVT, Sở Công Thương, BQL Khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp với TAND tỉnh về kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại với nhau để giải quyết vụ án hành chính: Ông Phạm Văn Quân và bà Nguyễn Thị Thu Hồng khởi kiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long về việc giải quyết khiếu nại.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, UBND thị xã Bình Long; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại TAND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Hội đồng Thẩm định, xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2016-2020 (Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (gồm các ông, bà: Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Ma ly Phước - Trưởng ban Dân tộc, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở GTVT, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Phạm Thị Mai Hương - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Từ Phương Nam - PGĐ Sở Y tế, Huỳnh Hữu Nhưng - Phó CCT Chi cục PTNT, Phan Minh Hiển - TP KTN Sở KH&ĐT, Trần Thái Sơn - TP XCQ&CTTN); thành viên Tổ giúp việc (giao Ban Dân tộc mời); VPUB: Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp A.
THỨ TƯ (ngày 30/11)
SÁNG
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự buổi họp mặt “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp Chi bộ định kỳ.
Mời dự: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở GTVT dự họp nghe báo cáo đầu kỳ nghiên cứ lập dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Bộ GTVT, số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
THỨ NĂM (ngày 01/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi thăm Nhà máy xử lý rác thải Khu vực II, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú và vị trí quy hoạch xây dựng xử lý chất thải EBP, huyện Hớn Quản (cả ngày, sáng huyện Hớn Quản, chiều huyện Đồng Phú).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các huyện: Đồng Phú (buổi chiều), Hớn Quản (buổi sáng); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN (sáng tập trung tại UBND xã Tân Quan, Hớn Quản lúc 8 giờ 00, chiều tập trung tại UBND tỉnh lúc 13 giờ 30).

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn dưới tán vườn cao su” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo)

Mời họp: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh (gồm các ông,bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân tỉnh, Lý Văn Dưỡng  - TP.QLKH, Sở KH&CN, các nhà khoa học: Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở KH&CN.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:

- 7 giờ 30: Chủ trì họp xem xét kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng KTN, NC-NgV.
- 10 giờ 00: Làm việc với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2016.

Mời họp: Các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Đỗ Phước Hiệp, PGĐ KBNN Bình Phước; đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Cục Thuế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH, KTN.

Địa điểm: Phòng họp E.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương dự Hội thảo “Phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý” (Bộ Công Thương tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại KS Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.
CHIỀU
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp BCS Đảng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mới dự: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh; VPUB: TP KTTH Nguyễn Tín Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án: Cụm Công nghiệp thủy lợi huyện Đồng Phú và Khu dân cư và đất trụ sở ngành NN&PTNT (Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, KBNN Bình Phước, UBND huyện Đồng Phú, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN, KTTH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng bình chọn công dân Bình Phước ưu tú nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh: Bỏ phiếu danh sách 20 công dân Bình Phước ưu tú; thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ họp mặt tuyên dương (ông Nguyễn Quang Toản - CT UBMTTQVN tỉnh - PCT TT Hội đồng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông, bà: Nguyễn Quang Toản - CT UBMTTQVN tỉnh, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Thị Xuân Hòa - CT Hội LHPN tỉnh, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Phước Thành - PGĐ Sở Tài chính, Hồ Thanh Bông - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Nguyễn Đình Sang - PTB Dân tộc, Nguyễn Thanh Bình - Phó Chính ủy BCHQS tỉnh, Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TT Ban TGTU, Trương Thanh Tuyết - PCT Hội CCB tỉnh, Nguyễn Ngọc Vũ - PCT TT LH các Hội KHKT tỉnh, Đoàn Văn Rồi - PCT LĐLĐ tỉnh, Nguyễn Văn Chơ - PCT Hội Nông dân tỉnh, Mạc Đình Huấn - PBT TT Tỉnh đoàn, Nguyễn Văn Rại - TP Công tác chính trị Công an tỉnh, Vũ Minh Dũng - CV Ban Phong trào BTT UBMTTQVN tỉnh); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Địa điểm: Phòng họp A.
- 17 giờ 30: Cùng Thường trực Tỉnh ủy tiếp các nhà mạnh thường quân, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, đại biểu các tỉnh, thành bạn tham dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ Thập đỏ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Địa điểm: Nhà khách tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 02/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi thăm các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo: Điểu Đun, Điểu Thị Đất, xã Đường 10; Điểu Dé, Điểu Pí, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng (giao UBND huyện Bù Đăng thông báo cho các hộ để chuẩn bị).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc, Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Bù Đăng, Phòng LĐ-TB&XH huyện Bù Đăng, UBND xã Đường 10, UBND xã Đak Nhau (giao UBND huyện Bù Đăng mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã Đường 10, huyện Bù Đăng.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: chủ trì họp:
- 7 giờ 30: giải quyết việc GCNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Văn Tài (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, UBND thị xã Đồng Xoài, Phòng TN&MT và Chi nhánh VP Đăng ký QSD đất thị xã Đồng Xoài (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Phòng KTN, NC-NgV.
- 8 giờ 30: Xem xét giá trị đền bù chi phí đã đầu tư đối với dự án Khu công nghiệp và dân cư Sài Gòn - Bình Phước (BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé; VPUB: Phòng KTN.
- 9 giờ 30: Xem xét đề nghị điều chỉnh cục bộ diện tích quy hoạch sử dụng đất tại KCN Chơn Thành I, huyện Chơn Thành (BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Công Thương, BQL Khu kinh tế; VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp E.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước: Rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức (Ông Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL - PT BTC chuẩn bị nội dung báo cáo). 
Kính mời dự: Bà Trần Tuyết Minh - Trưởng BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh.
Mời họp: Thành viên Ban Tổ chức (các ông, bà: Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL, Nguyễn Quang Toản - CT UBMTTQVN tỉnh, Vũ Tiến Điền - Chính ủy BCHQS tỉnh, Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ-TB&XH,  Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở GD&ĐT, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng,  Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Văn Khánh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh đoàn, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TT Ban TGTU, Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PT&TH Bình Phước, Võ Đăng Khoa - GĐ Trung tâm XT ĐT-TM&DL, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Đoàn Như Viên - TBT Báo Bình Phước, Vương Đức Lâm - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Phan Văn Dõng - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, Huỳnh Thành Chung - CT Hội Doanh nghiệp trẻ, Lê Tấn Quang - PGĐ Công ty Điện lực Bình Phước), UBND các huyện, thị xã; VPUB: Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp tổng kết Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh (Sở TT&TT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên BCĐ (các ông, bà: Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT&TT, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở KH&CN, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CNTT các huyện, thị xã); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                             
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Phạm Thị Ánh Hoa
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,598
  • Tháng hiện tại109,954
  • Tổng lượt truy cập5,381,407
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây