Lịch UBND tuần thứ 49/2016

Lịch UBND tuần thứ 49

Số kí hiệu VB407
Ngày ban hành 02/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/12/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 02 tháng 12  năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016)
 
THỨ HAI (ngày 05/12)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 2,5 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 45 tại Hội trường tỉnh.
THỨ BA (ngày 06/12)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX.
2. Chủ tịch UBND tỉnh giao: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời) tiếp công dân định kỳ (Đoàn ĐBQH chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
THỨ TƯ (ngày 07/12)
SÁNG
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước: Rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức (ông Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo Ban TGTU, ông Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VH-TT&DL, ông Nguyễn Quang Toản - CT UBMTTQVN tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
THỨ NĂM (ngày 08/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Đại hội Hội LHPNVN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.  
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ tổng kết Hội thi Bàn Tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016. VPUB: Phòng KTN cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Lô 1 năm 2009, NT Minh Hưng, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ năm 2016. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp A.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Ban Tổ chức “Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016” (Trung tâm KC&TVPTCN- Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Tổ chức (các ông, bà: Nguyễn Anh Hoàng  - GĐ Sở Công Thương, Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở VH-TT&DL, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở TT&TT, Lê Anh Tuấn - PGĐ Sở Y tế, Võ Đăng Khoa - GĐ Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, Nguyễn Văn Chơ - PCT Hội Nông dân tỉnh, Trần Mỹ Tâm - PCT Hội doanh nghiệp trẻ, Phạm Thị Mỹ Lệ - PCT Hội Điều Bình Phước, Trần Văn Nhan - PCT TT Liên minh HTX, Đặng Xuân Trường - PGĐ Công ty Điện Lực Bình Phước, Nguyễn Mạnh Hổ - Trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh, Giang Xuân Sơn - PCT UBND thị xã Đồng Xoài, đại diện lãnh đạo công ty trúng thầu hội chợ - giao Sở Công Thương mời, Vũ Duy Khiên - Giám đốc Trung tâm KC&TVPTCN); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp Ban Tổ chức địa phương giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2017: triển khai Kế hoạch tổ chức giải (Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (gồm đại diện lãnh đạo: Sở VH-TT&DL, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, Đài PTTH Bình Phước, UBND thị xã Phước Long, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C.
TỐI
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi giao lưu các thế hệ cán bộ Hội Phụ nữ.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Nhà khách Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 09/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục dự Đại hội Hội LHPNVN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.  
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại và tập huấn công tác tuyên truyền biển đảo.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại KS Diên Hồng, số 52/56 Tản Đà, quận 5, TP Hồ Chí Minh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất ủy quyền: Ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất:
- Thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn thị xã Bình Long.
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty CP ĐT Kinh doanh nhà Bình Phước.
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án đường trục chính Bắc Nam (nối dài) giai đoạn 1 (bổ sung) thuộc TTHC huyện Hớn Quản.
Mời dự: Ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Hớn Quản, Bình Long, Đồng Xoài, bà Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, ông Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Lê Ngọc Cần - PTP TH-NV&DT - Cục Thuế; VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp C. 
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị thông qua kết quả kiểm toán việc sử dụng tiền và tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015. 
Kính mời dự: TTTU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.
Mời dự:
- GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ KBNN Bình Phước, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Thuế;
- GĐ Sở GTVT, các bộ phận liên quan và Nhà đầu tư các dự án BT được kiểm toán (giao Sở GTVT mời);
- Thủ trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng BQLDA mở rộng hệ thống cấp nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước;
- Thủ trưởng, Kế toán trưởng: Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Công ty TNHH MTV SXKT&DVTH Bình Phước;
- Lãnh đạo UBND và Trưởng phòng TCKH, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Trưởng BQLDA các huyện, thị xã: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài;
- VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng VHXH, KTN, KTTH. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.     
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp nghe UBND thị xã Phước Long báo cáo phương án hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 498/VPCP-V.I ngày 22/3/2016. 
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, UBND thị xã Phước Long; PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
- 14 giờ 30: Làm việc với Công ty CP Môi trường Bình Phước về việc chuẩn bị Lễ khánh thành dự án Nhà máy xử lý rác thải Khu vực II, xã Đồng Tiến, huyện Đồng (Công ty chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng (giao Sở Xây dựng mời Công ty), Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Công an, BCHQS tỉnh, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: Phòng KTN.
- 15 giở 00: Làm việc với Công ty CP Tập đoàn Thái Group về việc chuẩn bị Lễ khánh thành dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Minh Tâm (Công ty chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng (giao Sở Xây dựng mời Công ty), Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Công an, BCHQS tỉnh, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp D.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Họp mặt doanh nhân Cao su Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Phòng Grand Planium, Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                             
 
 
  
 
                                                                                            Phạm Thị Ánh Hoa
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay3,652
  • Tháng hiện tại128,278
  • Tổng lượt truy cập5,621,825
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây