Lịch UBND tuần thứ 52/2017

Lịch UBND tuần thứ 52

Số kí hiệu VB786
Ngày ban hành 22/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/12/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                                                                    Bình Phước, ngày 22  tháng 12  năm 2017
 

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 52 (từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 23/12)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - 2017
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Quảng trường Lâm viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
THỨ HAI (ngày 25/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017; Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối CTMTQG Nông thôn mới chuẩn bị).
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, Phòng: KT, TH, NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018 do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.
Kính mời dự: Đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện các đơn vị theo Công văn số 4293/UBND-NC ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 13 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 15 giờ 00: Nghe Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm các ông/bà: Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở Giao thông vận tải, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, Nguyễn Phú Qưới - GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Minh Chiến - PCVP UBND tỉnh; VPUB: Phòng TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (25.12.1997 – 25.12.2017).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
THỨ BA (ngày 26/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Chủ trì, họp tổng kết Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển C-L-V (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc theo Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh; VPUB: Phòng TH.
- 10 giờ 00: Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm: Bà Phan Thị Kim Oanh - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lý Thanh Tâm - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Văn Lâm - PGĐ Sở Xây dựng, Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính, Nguyễn Huy Hoàng - PTB Ban Quản lý Khu kinh tế, Vũ Xuân Trường - PGĐ Sở Nội vụ, Lê Anh Nam - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Trần Thế Anh - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cao Minh Trực - PGĐ Đài Phát thanh và Truyền hình (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị kiểm điểm Ban thường vụ Thị ủy Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự diễn tập phòng chống cháy rừng.
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo diễn tập được thành lập theo Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 và Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 12/12/2017; thành viên Ban chỉ huy diễn tập được thành lập Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các huyện, thị xã; Đại diện Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã; lực lượng các đơn vị được huy động theo Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh (Sở NN&PTNT thông báo cho các đơn vị tham dự đầy đủ, đúng thành phần).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại tiểu khu 28, thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 2017 - 2018.
Mời dự: Lãnh đạo Sở Y tế và Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (do Sở Y tế mời); đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017; Sơ kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2017 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức (Phòng Nội chính cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Phú.
- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Hội nghị phổ biến triển khai các Bộ Luật, Luật về tư pháp được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Thành phần: Theo Công văn số 4292/UBND-NC ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
- Thường trực BCĐ Phân giới cắm mốc tỉnh (Sở Ngoại vụ): Tham gia Đoàn kiểm tra phân giới cắm mốc và thi công rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ cắm mốc phụ, cọc dấu tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thời gian, địa điểm: Theo lịch trình của Bộ Tham mưu Quân khu 7 (liên hệ BCH Quân sự tỉnh để biết thông tin chi tiết).
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn tài liệu dạy, học Địa lý điạ phương tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Theo thư mời riêng của Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp xem xét việc triển khai thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương giai đoạn I (Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo theo Công văn số 2114/VPUB-KT ngày 18/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty Cổ phần BOT Đồng Phú - Bình Dương; VPUB: LĐVP, Phòng KT, TH.
- 15 giờ 00: Nghe UBND huyện Chơn Thành báo cáo khó khăn vướng mắc và những kiến nghị trong bồi thường hỗ trợ, tái định cư khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Chơn Thành, Công ty Becamex Bình Phước (Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 (giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách các đại biểu phí cơ quan chính quyền, quân sự tỉnh tham dự Hội nghị này báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (Số 111, Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
THỨ TƯ (ngày 27/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2017, nội dung: Kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy năm 2017 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Sở Giao thông vận tải.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
4. Ủy viên UBND tỉnh – CVP Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt ngày pháp luật.
Mời dự: Toàn thể CBCC, VC, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự họp mặt trang trại, doanh nghiệp huyện Hớn Quản năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Hớn Quản.
THỨ NĂM (ngày 28/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (1,5 ngày).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bí thư các Huyện, Thị ủy.
Mời dự: Các Ủy viên UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Đại diện lãnh đạo: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, KBNN tỉnh; LĐVP, các Phòng:TH, KT, KGVX, NC, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 07 giờ 30: Nghe Hội đồng xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ Dự án Cảng ICD báo cáo sơ bộ việc các định giá trị bồi thường cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực dự án.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh, Công ty TNHH ICD Hoa Lư (Ban Quản lý Khu kinh tế mời); VPUB: Phòng TH.
- 09 giờ 30: Chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất (Quỹ Phát triển đất chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ gồm các ông/bà: Nguyễn Văn Thái - PGĐ Quỹ Phát triển đất, Trân Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đỗ Đức Trường - GĐ Kho bạc nhà nước tỉnh, Nguyễn Minh Chiến - PCVP UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Sở Xây dựng.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: Dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Hội thảo khoa học với chủ để: “Bình Phước-Những tiền đề cho khởi nghiệp và đổi mới sang tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” (Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Mời dự: Theo kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
THỨ SÁU (ngày 29/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bí thư các Huyện, Thị ủy.
Mời dự: Các Ủy viên UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Đại diện lãnh đạo: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, KBNN tỉnh; LĐVP, các Phòng:TH, KT, KGVX, NC, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng và Tổ giúp việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017.
Mời dự: Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân tỉnh; Lê Hữu Hoà - TP Quản lý Chuyên ngành - Sở KH&CN; Phạm Thị Hồng Vân - PTP QLKH Sở KH&CN; Dương Hồng Nhung - TP. Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT; Nguyễn Vũ Quế - PTP. Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; Đinh Công Cương - Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trần Trung Thành - Chuyên viên Sở KH&CN; Lê Thị Hương Bình - Chuyên viên Sở KH&CN; Bùi Thanh Liêm - Chuyên viên Sở KH&CN); Các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến (giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Quản lý Khu kinh tế.
4.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Chủ trì họp thống nhất Kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán 2018 (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: BTC Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
- 09 giờ 00: Chủ trì họp Ban Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, trí thực xuất sắc và các mô hình học tập năm 2017.
Mời dự: Các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các thành viên); VPUB: Phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CHỦ NHẬT (ngày 31/12)
SÁNG:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Họp mặt Cựu chiến binh Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 lần thứ 15.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 198 - 200 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                              
                                                                                               
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay7,183
  • Tháng hiện tại133,216
  • Tổng lượt truy cập5,626,763
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây