Ngành Tuyên giáo tỉnh vững bước trên đường đổi mới

Thứ hai - 31/07/2017 09:49 789 0
Ngày 01-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1-8", kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng của Đảng, bồi đắp niềm tự hào về những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ làm công tác tư tưởng.

Những chặng đường lịch sử vẻ vang
Ngành Tuyên giáo Bình Phước có tiền thân là Ban Tuyên huấn tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập tháng 5 năm  1949. Đến năm 1961, 1962, Ban Tuyên huấn tỉnh Phước Long, tỉnh Bình Long lần lượt được thành lập.  Cũng từ đây, hệ thống công tác tuyên huấn Bình Phước phát triển từ tỉnh đến huyện, hoạt động thông suốt, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các binh chủng, các loại hình như: tuyên truyền cổ động, radio, báo chí, xuất bản tập san, bản tin, các đội văn công lưu động nhỏ… Những phương thức tuyên truyền rỉ tai, trực tiếp nửa công khai trong phong trào công nhân cao su, theo đường dây bí mật, tuyên truyền miệng trực tiếp trong hội họp, biên soạn đề cương, tài liệu … đã tỏ ra vô cùng hiệu quả.

Từ thành tựu 20 năm ngành Tuyên giáo Bình Phước
Tiếp nối truyền thống ngành trong những năm kháng chiến và sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng tỉnh Sông Bé, ngành Tuyên giáo Bình Phước trong 20 năm tái lập tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh (từ khoá VI đến khoá X) ngành tuyên giáo luôn tham gia tích cực và hiệu quả vào việc tổng kết thực tiễn, xây dựng văn kiện, chuẩn bị các nội dung của Đại hội và tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngành đã hướng dẫn học tập, tuyên truyền, triển khai hàng nghìn nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy đảng các cấp, với phương pháp liên tục đổi mới, có hiệu quả thiết thực. Các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ, thực hiện tốt phương châm: công tác tư tưởng hướng về cơ sở. Những cố gắng đó đã tạo nên diện mạo mới của công tác tư tưởng, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Truyền thống vẻ vang của Ngành được giữ vững và ngày càng phát huy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (01.01.1997- 01.01.2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vinh dự là một trong 28 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đến kết quả công tác 2017
Chương trình công tác năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xác định phương hướng chung là tiếp tục nâng cao hiệu quả, tính chiến đấu của công tác tư tưởng, đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng “nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục, bám sát thực tiễn”.  Sau 7 tháng thực hiện nhiệm vụ, các nhóm công việc đều đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Điển hình như:

 Ban tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh các Nghị quyết Trung ương 4 (về xây dựng Đảng), Nghị quyết Trung ương 5 (về kinh tế), Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (về phòng chống tham nhũng, lãng phí) và xây dựng các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết này. Trên cơ sở học tập quán triệt đã giúp cán bộ đảng viên trong đảng bộ tỉnh nắm được những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương để tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu Tỉnh uỷ ban hành 03 Chỉ thị (Về nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Về định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh).

Với chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên giáo, từ đầu năm đến nay Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tiếp tục tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến và tham mưu Tỉnh uỷ tổ chức truyền hình trực tiếp chuyên đề toàn khoá theo Chỉ thị 05 “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá XII). Tổng số đã có 07 hội nghị, trên 35.000 lượt người dự, tiết kiệm rất lớn về thời gian và các chi phí khác.

Công tác chỉ đạo báo chí tiếp tục được đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ trì tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hàng tháng. Trong 7 tháng qua đã tổ chức cho gần 20 sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin cho báo chí tại hội nghị giao ban, chỉ đạo duy trì, thực hiện nền nếp, có chất lượng chương trình “Dân hỏi - Giám đốc sở trả lời” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Đối diện với thách thức
Có thể nói rằng chưa bao giờ công tác tuyên giáo đứng trước nhiều  thách thức như giai đoạn hiện nay. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề nổi cộm trong nước như tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nguy cơ “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá”…. đang gây ra những băn khoăn, lo lắng, làm giảm niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nghiệp đổi mới.

Đồng thời, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá ta quyết liệt với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và công nghệ cũng đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo. Trong các loại hình truyền thông trên internet, mạng xã hội tồn tại nhiều yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh tư tưởng.

Về phía chủ quan, tính nhạy bén chính trị, khả năng nắm bắt thực tiễn, dự báo khuynh hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội…của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh còn bất cập, hạn chế; kỹ năng nói và viết chưa thật tốt, chủ động lắng nghe, đối thoại trong tuyên truyền còn ít…

Nỗ lực vì sứ mệnh
Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả” .

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X, từ thực tiễn sinh động và phong phú của công tác tuyên giáo của Đảng 87 năm qua, cần vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của ngành tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đó là:

Thứ nhất, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo. Đây là nhiệm vụ của tất cả đảng viên, trước hết là các cấp ủy đảng và chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của mình.

Thứ hai, kiên định lý tưởng, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tính khoa học và cách mạng của công tác tuyên giáo.

Thứ ba, bám sát và am hiểu sâu sắc thực tiễn địa phương, trong nước và thế giới, kịp thời dự báo các xu hướng, phát hiện vấn đề, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề tư tưởng, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất, truyền bá, giáo dục lý luận.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết; có năng lực, trình độ nghề nghiệp tốt; có đạo đức trong sáng; có tri thức và phương pháp công tác khoa học. Cán bộ tuyên giáo trung thành với sự nghiệp cách mạng, bám sát thực tiễn, có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục quần chúng, thông thạo chuyên môn nghiệp vụ là nhân tố trực tiếp quyết định hiệu quả công tác tuyên giáo.

Thứ năm, chủ động phản bác các quan điểm sai trái trên cơ sở khoa học và sức thuyết phục. Nắm vững bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa nhằm đấu tranh, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vững tin vào tương lai
Mỗi cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng học tập nâng cao trình độ và kỹ năng nghiệp vụ, thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Toàn ngành sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Đổi mới phải bắt đầu từ tư duy, tác phong, lề lối làm việc của mỗi cán bộ, công chức trong ngành, nâng cao hàm lượng chuyên môn tuyên giáo, tính mẫn cán và tâm huyết, lòng say mê với nghề. Dũng cảm đối diện với những thách thức, nhìn thẳng vào hạn chế, khuyết điểm cũng chính là cách để khắc phục, vươn lên. Không chỉ nắm vững, hiểu sâu quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mà còn phải nắm vững nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp trên lĩnh vực tuyên giáo, đáp ứng được yêu cầu giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Được như vậy, chắc chắn ngành tuyên giáo tỉnh Bình Phước sẽ thực hiện tốt sứ mệnh và vững bước trên đường đổi mới!

Trần Tuyết Minh
Uỷ viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay8,734
  • Tháng hiện tại336,273
  • Tổng lượt truy cập9,145,079
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây