Bình Phước – Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ bảy - 11/11/2023 09:23 413 0
Ngày 11/11/2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Trung Dũng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cùng chủ trì buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng giữa 02 Tỉnh Hà Tĩnh và Bình Phước. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của 02 tỉnh Bình Phước và Hà Tĩnh.
Mục đích của buổi làm việc nhằm trao đổi, thông tin về kết quả triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở mỗi tỉnh, để từ đó tìm ra những tương đồng, sẻ chia cách làm hay của Hà Tĩnh, Bình Phước trong thực hiện nghị quyết, từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa 2 tỉnh, để các cấp, các ngành triển khai học tập, giúp đỡ nhau cùng phát triển trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bình Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động số 17-CTr/TU, thành lập 13 Ban chủ nhiệm chương trình để thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ ưu tiên, 3 chương trình đột phá và 15 chỉ tiêu cơ bản; ban hành 58 chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các lĩnh vực đời sống xã hội.
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị

Kết quả, qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Bình Phước đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Kinh tế của tỉnh đang phục hồi và phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,92% (mục tiêu là 9-10%/năm), GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2023 ước đạt 93,2 triệu đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất công nghiệp của tỉnh có phục hồi và tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) liên tục tăng cao qua các năm (năm 2021 tăng 15%, năm 2022 tăng 23,08%, năm 2023 ước tăng 18%). Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 11,78%. Năm 2023, Bình Phước thu hút đầu tư nước ngoài thuộc tốp 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Thu ngân sách năm 2023 ước thực hiện 14.888 tỷ đồng, đạt 82,7% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đến năm 2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội nửa đầu nhiệm kỳ ước đạt 92.765 tỷ đồng, đạt 50,14% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có 2.834 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 44.741 tỷ đồng, đạt 47,23% so với mục tiêu Nghị quyết; có 79 hợp tác xã thành lập mới, đạt 52,67% Nghị quyết đề ra. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 11.182 doanh nghiệp và 316 hợp tác xã.
 
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đầu tư phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Mạng lưới trường học được phân bố đều các địa phương, tuy nhiên tỷ lệ trường đạt chuẩn đạt thấp 38,04%. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 93%. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế chưa đồng đều, thiếu cán bộ chuyên khoa sâu tại các bệnh viện. Công tác giải quyết việc làm hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự và an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại đạt kết quả tích cực, tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh đến các cơ quan và tổ chức ngoại giao của một số nước; tổ chức được nhiều đoàn công tác kết hợp xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan, Úc, New Zealand,...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng được chú trọng. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đổi mới, đa dạng phương thức, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin; triển khai App sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước, để cập nhật, nâng cao chất lượng quán triệt nghị quyết, giúp đảng viên và người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tạo sự đồng thuận cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các việc làm thiết thực, kết hợp tuyên dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ bảo đảm khách quan, công tâm, chặt chẽ, đúng quy định; công tác rà soát quy hoạch cán bộ được triển khai thận trọng, đồng bộ; đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đột phá mới. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 38.757 đảng viên, với 19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Hà Tĩnh và Bình Phước dù xa nhau về mặt địa lý nhưng có những điểm tương đồng và có bề dày văn hóa, cách mạng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những kinh nghiệm của tỉnh Hà Tĩnh trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, công tác xây dựng Đảng. Đó là những bài học kinh nghiệm quý để tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Chia sẻ những nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh thời gian qua.
 
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng bức tranh “Tam long hội tụ” cho đoàn Công tác Tỉnh ủy Hà Tĩnh (ảnh Báo Bình Phước online)

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước mong muốn thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm trên các mặt công tác, phát huy lợi thế, các nét tương đồng, cùng hợp tác đưa tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 2 tỉnh ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng bày tỏ ấn tượng đối với những kết quả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng thông tin khái quát về một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay của tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội. Trong gần 3 năm, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa trên 600 tỷ đồng xây dựng được 65 nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh trú bão lũ; gần 6.000 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, với lợi thế của địa phương về phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, nguồn nhân lực, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các sở, ngành sẽ kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về Hà Tĩnh nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội cùng đầu tư.

Trước đó, các thành viên đoàn công tác cũng đã làm việc và tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Tác giả bài viết: Khắc Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây