Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023)

Thứ sáu - 17/11/2023 18:40 424 0
Sáng 17/11/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức ngày hội cán bộ mặt trận khu dân cư năm 2023 nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), tuyên dương 93 Ban công tác mặt trận tiêu biểu, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp và phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2024.
Dự ngày hội có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố; nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; các vị chức sắc đại diện các tôn giáo; các doanh nhân, doanh nghiệp, cùng gần 1.500 đại biểu.
 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội (ảnh: Báo Bình Phước online)

Phát biểu chào mừng tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang nhấn mạnh: Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp toàn dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu chào mừng
 
Phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của MTTQ Việt Nam, trong 93 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai và thực hiện toàn diện các nội dung chương trình phối hợp thống nhất hành động của mặt trận đề ra. Kết quả được thể hiện nổi bật trong các nội dung như: Đã chú trọng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên và tập hợp đoàn kết sâu rộng trong đồng bào tôn giáo, dân tộc… Qua đó đã góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang cho biết, tại Bình Phước, đến tháng 11/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy nội lực trong nhân dân, huy động được gần 15 tỷ đồng, hiến gần 181 nghìn m2 đất và trên 24 nghìn ngày công để đối ứng thực hiện các công trình dân sinh. Toàn tỉnh có 2.218 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ với tổng hơn 6 tỷ đồng… Những kết quả đạt được là sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đến tỉnh là rất lớn.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được mặt trận các cấp triển khai sâu rộng và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng như: Phong trào hiến đất làm đường, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, như “Việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến” hay mô hình “Việc nhỏ, việc to, dân lo xong hết” đã góp phần làm cho hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân có nhiều khởi sắc.

Ngoài ra, với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được MTTQ các cấp triển khai hiệu quả với hàng ngàn căn nhà đại đoàn kết được xây dựng cho người nghèo. Trong đó phải kể đến sự đóng góp rất lớn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tập thể, cá nhân, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh cùng chung tay góp sức.

Với những thành tích xuất sắc trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam tỉnh vinh dự được Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành của trung ương khen thưởng.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại ngày hội
 
Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực với những thành tích đóng góp của MTTQ các cấp trong tỉnh, những người làm công tác mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong suốt thời gian qua. Kế thừa và phát huy những thành quả 93 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy truyền thống, đổi mới phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở. Mặt trận các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, có sức lôi cuốn đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội tham gia. Đặc biệt, hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh hướng mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thi đua đoàn kết sáng tạo, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng thi công các công trình trọng điểm; hiến đất, hiến công, đóng góp các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng số xã được công nhận nông thôn mới toàn tỉnh.
 
Màn đồng diễn dân vũ có sự tham gia của các đại biểu tiêu biểu đại diện cho 843 Ban công tác mặt trận ở khu dân cư và 111 xã, phường, thị trấn; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, nhân dân, học sinh sinh viên tỉnh Bình Phước
 
Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung và là cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với người nghèo thông qua phong trào thi đua “Bình Phước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, xây dựng được hàng ngàn căn nhà đại đoàn kết và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, đóng góp tích cực vào kết quả giảm nghèo bền vững.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, năm 2024 là năm tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp. Để thực hiện được điều đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đề nghị: MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh việc triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từ thiện, nhân đạo, nhất là hiện nay, tỉnh đã ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả thiết thực; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, có uy tín, trách nhiệm; biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân, luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để nói lên được tiếng nói của nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Với truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà luôn đặt niềm tin vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, mà ở đó vai trò rất lớn của mặt trận các cấp trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đưa Bình Phước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để trở thành tỉnh phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 
93 Ban công tác mặt trận tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được tuyên dương
 
Tại ngày hội, Ban tổ chức đã tuyên dương 93 Ban công tác mặt trận tiêu biểu; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp và phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2024.
 
 
Các đơn vị, cá nhân trao biểu trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2024 (ảnh Báo Bình Phước online)

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây