Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

 •   24/11/2021 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày (24/11), tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Học tập Nghị quyết về đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn

Học tập Nghị quyết về đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn

 •   24/11/2021 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày (23/11), Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh (2020- 2025); Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
Hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa, văn nghệ diễn ra rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở

Hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa, văn nghệ diễn ra rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở

 •   17/11/2021 07:39:27 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 01/11/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật” trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.
Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú triển khai học tập nghị quyết Đại hội XIII và chuyên đề học tập Hồ Chí Minh

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú triển khai học tập nghị quyết Đại hội XIII và chuyên đề học tập Hồ Chí Minh

 •   17/11/2021 05:28:53 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay (17-11), Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, triển khai chuyên đề 2021 – chuyên đề toàn khóa "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc",
Huyện Đồng Phú tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt

Huyện Đồng Phú tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt

 •   08/11/2021 09:05:56 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Chiều nay (08/11), Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Phú tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt quý IV/2021 cho các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc và ủy viên ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn.
Tổ chức cuộc thi “Bình Phước 25 năm khát vọng phát triển”

Tổ chức cuộc thi “Bình Phước 25 năm khát vọng phát triển”

 •   03/11/2021 05:43:38 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay (3-11), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Hà Anh Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ phận liên quan nhằm chuẩn bị tổ chức phát động cuộc thi với chủ đề “Bình Phước 25 năm khát vọng phát triển” chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 - 1-1-2022).
Những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 •   01/11/2021 05:18:21 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thảo luận và ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi bật.
Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

 •   23/10/2021 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn được Bình Phước xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng doanh nghiệp, trong đó hạt nhân là sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự đổi mới trong tổ chức thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 •   13/10/2021 11:29:07 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả tích cực.
Bình Phước: Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Bình Phước: Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 •   10/10/2021 03:08:16 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Qua 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hơn 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện.
Cán bộ đoàn kiểm tra tiến hành test kiểm tra nhanh độ sạch bát đĩa tại bếp ăn tập thể trường học.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

 •   04/08/2021 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 08-CT/TW) và Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW (sau đây viết tắt là Kết luận số 11-KL/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 20/02/2012 về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 22/3/2017 về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW để chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế, đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

Ban hành Quy định trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh trong công tác giám sát thường xuyên

 •   29/06/2021 11:42:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đóng vai trò quan trọng trong sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng luôn cần được đổi mới, để chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Do đó, việc đóng góp ý kiến và tham mưu vào sự chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ cần được tập trung và thường xuyên hơn.
Đồng chí Nguyễn Hồng Trà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

248 cấp ủy viên và 2.300 đảng viên huyện Hớn Quản giúp đỡ hộ nghèo

 •   29/03/2021 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Đó là những con số ấn tượng được đưa ra tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện việc phân công cấp ủy viên, đảng viên trực tiếp phụ trách, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Hớn Quản diễn ra chiều ngày 29/3/2021.
Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Quý I-2021, các kế hoạch, đề án thuộc Ban Chủ nhiệm 76 thực hiện đúng tiến độ

 •   25/03/2021 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Đó là đánh giá tại cuộc họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học - công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban chủ nhiệm 76), diễn ra sáng 25/3/2021.
Tuyến đường vành đai phần lớn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thi công

Đột phá từ lòng dân

 •   16/03/2021 04:55:00 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Thay vì chờ ngân sách nhà nước hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, Đại hội Đảng bộ phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chương trình đột phá “vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông quy hoạch”. Đây cũng là đơn vị được Thành ủy, UBND TP. Đồng Xoài thuận chủ trương thực hiện thí điểm và đã thành công như mong đợi.
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018 (huyện Chơn Thành)

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   12/06/2020 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 690
 •   Phản hồi: 0
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác gia đình của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình trong giai đoạn hiện nay.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Hội nghị trực tuyến quán triệt chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận

 •   06/06/2020 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Sáng 5-6, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội

Xác định đúng thế mạnh, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để đưa Lộc Ninh ngày càng phát triển

 •   28/05/2020 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 891
 •   Phản hồi: 0
Sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, trong 02 ngày 26 - 27/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham dự của 247 đại biểu chính thức. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước về dự và chỉ đạo Đại hội.
Căn cứ Tà Thiết - nơi phát lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Phát huy tinh thần Đại thắng Mùa xuân 1975 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay

 •   07/04/2020 11:33:00 PM
 •   Đã xem: 723
 •   Phản hồi: 0
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tin khác

Danh mục

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm22
 • Hôm nay2,557
 • Tháng hiện tại153,210
 • Tổng lượt truy cập1,307,390
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây