Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

“Nói đi đôi với làm - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”

“Nói đi đôi với làm - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”

 •   10/11/2023 05:09:49 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Chiều 7/11, tại Thành ủy Đồng Xoài, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Chi bộ Văn phòng và các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Đồng Xoài tổ sinh hoạt chuyên đề quý 3, năm 2023 với nội dung “Nói đi đôi với làm - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả” theo phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp

Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp

 •   31/10/2023 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Sáng 31-10, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp năm 2023 với sự tham dự của các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
Kết quả thực hiện Đề án 167 của Chính phủ về nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kết quả thực hiện Đề án 167 của Chính phủ về nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   24/10/2023 06:51:25 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Đảng, Nhà nước ta xác định kinh tế tập thể: là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

 •   13/10/2023 04:09:17 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Hạt điều tỉnh Bình Phước xuất khẩu đến 59 nước, khu vực và vùng lãnh thổ

Hạt điều tỉnh Bình Phước xuất khẩu đến 59 nước, khu vực và vùng lãnh thổ

 •   19/09/2023 12:07:08 PM
 •   Đã xem: 617
 •   Phản hồi: 0
Xác định được tầm quan trọng của ngành điều đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/4/2020 về phát triển Ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngành điều tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Chi bộ UBKT Tỉnh ủy: sinh hoạt chuyên đề quý III/2023

Chi bộ UBKT Tỉnh ủy: sinh hoạt chuyên đề quý III/2023

 •   31/08/2023 11:15:41 PM
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW

 •   22/08/2023 06:45:48 PM
 •   Đã xem: 528
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai và thực hiện trong Kế hoạch số 178-KH/TU, ngày 22/8/2023 của Tỉnh ủy.
Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II truyền đạt chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước cho các đảng viên

Đồng Phú: bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho gần 500 cán bộ, đảng viên

 •   22/08/2023 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21-8-2023, Huyện ủy Đồng Phú tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước năm 2023 cho hơn 500 đảng viên khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp thuộc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII

Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII

 •   14/08/2023 08:15:19 PM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Tính đến tháng 8 này, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật! Mới ngày nào các cấp ủy đảng từ Trung ương đến các địa phương, cơ sở tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII mà đến thời điểm này đã đánh giá kết quả thực hiện qua nửa nhiệm kỳ.
Bình Phước: Chú trọng công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Bình Phước: Chú trọng công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

 •   13/08/2023 10:43:05 AM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Bình Phước được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997 theo một đơn vị hành chính mới. Những ngày đầu mới tái lập, quy mô sản xuất công nghiệp rất nhỏ bé.
Những kết quả về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 thời gian qua

Những kết quả về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 thời gian qua

 •   13/08/2023 04:02:40 AM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào đầu tháng 10/2020 đã thành công tốt đẹp, để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết.
Hội Nông dân tỉnh Bình Phước: Khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong hội viên nông dân

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước: Khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong hội viên nông dân

 •   02/08/2023 04:01:53 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nông dân, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng 03 phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội phát động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới của tỉnh.
Bình Phước sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bình Phước sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   23/07/2023 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 512
 •   Phản hồi: 0
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào đầu tháng 10/2020 đã thành công tốt đẹp, để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết.
Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

 •   26/06/2023 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 506
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay (23/6), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023.
Một tiết mục biểu diễn tại liên hoan

Những chuyển biến tích cực thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU

 •   31/05/2023 03:46:21 AM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Từ khi thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 01/11/2016  của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh”, nhận thức của các cấp, các ngành về hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được nâng lên và đạt được những kết quả tích cực.
Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả nổi bật sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW

 •   17/05/2023 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 808
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (Chỉ thị số 23-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 24/8/2018 về “thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng và tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức. 
Mô hình nhà máy chế biến gà thịt xuất khẩu của Công ty TNHH CPV Food

Đưa Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống

 •   08/05/2023 04:55:00 AM
 •   Đã xem: 1082
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu đến năm 2030, Bình Phước phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân khoảng 3%/năm; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 11% trong cơ cấu kinh tế. Đến năm 2045 xây dựng nông thôn hiện đại, điều kiện sống tiệm cận với đô thị, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sống xanh, sạch, đẹp, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.
Ngôi trường Dục Thanh - nơi lưu dấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngôi trường Dục Thanh - nơi lưu dấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   07/05/2023 06:37:00 PM
 •   Đã xem: 1241
 •   Phản hồi: 0
Trường được xây dựng năm 1907 trong khu đất nhà tự (nay thuộc địa bàn phường Ðức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Trường dạy chữ Quốc ngữ là chính, bên cạnh đó, trường dạy thêm Hán văn, Pháp văn.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây