Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả nổi bật sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW

 •   17/05/2023 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (Chỉ thị số 23-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 24/8/2018 về “thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng và tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức. 
Mô hình nhà máy chế biến gà thịt xuất khẩu của Công ty TNHH CPV Food

Đưa Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống

 •   08/05/2023 04:55:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu đến năm 2030, Bình Phước phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân khoảng 3%/năm; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 11% trong cơ cấu kinh tế. Đến năm 2045 xây dựng nông thôn hiện đại, điều kiện sống tiệm cận với đô thị, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sống xanh, sạch, đẹp, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.
Ngôi trường Dục Thanh - nơi lưu dấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngôi trường Dục Thanh - nơi lưu dấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   07/05/2023 06:37:17 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Trường được xây dựng năm 1907 trong khu đất nhà tự (nay thuộc địa bàn phường Ðức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Trường dạy chữ Quốc ngữ là chính, bên cạnh đó, trường dạy thêm Hán văn, Pháp văn.
Picture1

Bình Phước: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW

 •   04/05/2023 03:20:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa XII); nhằm ghi lại và phản ánh chân thực những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng; tổng kết những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng; biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, lao động, học tập, góp phần giáo dục đạo đức cách mạng; bồi dưỡng và nâng cao niềm tin, lòng tự hào về đất nước, quê hương tỉnh Bình Phước anh hùng; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.
Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

 •   29/04/2023 05:01:03 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5/9/2016 về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” (Chỉ thị số 07-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành  Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 13/10/2016 về “thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW
Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 4 tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 4 tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  

 •   19/04/2023 03:31:06 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Sáng 18/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 4/2023 nhằm cung cấp và định hướng thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh.
Tuổi trẻ Bình Phước phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương

Tuổi trẻ Bình Phước phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương

 •   09/04/2023 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tuổi trẻ Bình Phước đã hoàn thành nhiệm vụ, từng bước trưởng thành và bản lĩnh hơn trong chiến đấu và xây dựng đất nước. Với tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, bám đất, bám dân, xung kích, đi đầu và phục vụ chiến đấu góp phần cùng quân và dân trong tỉnh và cả nước tạo nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Đất nước thống nhất, tuổi trẻ Bình Phước không ngại khó khăn, gian khổ luôn năng động, sáng tạo trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận.

 •   30/03/2023 11:32:20 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận chính quyền, thời gian qua, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Phước phối hợp triển khai, thực hiện kịp thời, thường xuyên và mang lại những kết quả tích cực.
Đồng Xoài: Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Đồng Xoài: Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

 •   26/03/2023 04:20:30 AM
 •   Đã xem: 734
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã xác định vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp, đồng thời là hạt nhân chính trị lãnh đạo, động viên đảng viên, người lao động tích cực sản xuất kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Thành phố Đồng Xoài là đầu tàu trong tam giác phát triển của tỉnh

Thành phố Đồng Xoài là đầu tàu trong tam giác phát triển của tỉnh

 •   15/03/2023 07:10:00 PM
 •   Đã xem: 1106
 •   Phản hồi: 0
Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số lĩnh vực trọng điểm, xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021- 2025. Diện mạo thành phố Đồng Xoài đã có nhiều đổi thay, sự phát triển của thành phố đã đi đúng hướng theo Nghị quyết đã đề ra với quan điểm phát triển đô thị theo hướng hiện đại, thông minh, sinh thái, là đầu tàu trong tam giác phát triển của tỉnh (Đồng Phú – Đồng Xoài – Chơn Thành).
Bình Phước: Những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

Bình Phước: Những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

 •   07/02/2023 05:56:01 PM
 •   Đã xem: 1511
 •   Phản hồi: 0
Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, ngay từ đầu năm Bình Phước đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao đổi với Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ bên lề hội nghị lấy ý kiến góp ý quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh: Trương Hiện

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2023): “Chìa khóa” xây dựng Ðảng vững mạnh

 •   02/02/2023 08:43:00 PM
 •   Đã xem: 1565
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 93 năm, tại Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960), ngày 3-2 hằng năm được chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.
Giải pháp phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

Giải pháp phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

 •   10/12/2022 11:17:46 PM
 •   Đã xem: 9100
 •   Phản hồi: 0
Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên là vấn đề sống còn đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tìm các giải pháp khắc phục vấn đề này là điều vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Quy hoạch tổng thể quốc gia phải phù hợp khả năng cân đối nguồn lực của nền kinh tế

 •   07/12/2022 02:11:00 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, chiều nay 6-12, các đại biểu đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam báo cáo chuyên đề số 4: “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045

 •   07/12/2022 02:08:00 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, sáng nay 6-12, hơn 20 ngàn cán bộ, đảng viên tại 320 điểm cầu trong tỉnh Bình Phước đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11/2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11/2022

 •   03/12/2022 09:47:31 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Chiều 30/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh trực tuyến tháng 11/2022 để cung cấp và định hướng thông tin tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn chủ trì hội nghị.
Đảng bộ tỉnh Bình Phước: Nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra

Đảng bộ tỉnh Bình Phước: Nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra

 •   18/11/2022 08:16:26 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng nói riêng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản tập trung xây dựng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài trong đó có đội ngũ cán bộ Ngành Kiểm tra.
Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

 •   28/10/2022 03:21:42 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, 28/10 tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Bình Phước đoạt giải tập thể xuất sắc Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bình Phước đoạt giải tập thể xuất sắc Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   26/10/2022 08:16:06 PM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Tối 23/10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 tổ chức lễ trao giải cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây