Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ở tỉnh Bình Phước

Thứ ba - 07/03/2017 03:52 1.251 0
Tỉnh Bình Phước có bề dày lịch sử và vị trí trọng yếu ở vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung, là một địa phương có chi bộ Đảng ra đời sớm nhất. Trong 20 năm qua (1997 - 2017), công tác lịch sử Đảng đã được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng.
Các đại biểu và nhân chứng lịch sử tham gia Hội thảo Lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Bình Phước (1930-2010)
Các đại biểu và nhân chứng lịch sử tham gia Hội thảo Lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Bình Phước (1930-2010)
Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nghiên cứu, biên soạn lịch sử

Sau khi có Chỉ thị 15 - CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Kế hoạch 04/KH - HVCTQG ngày 15/4/2003 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy đã quán triệt Chỉ thị 15 - CT/TW tới các đảng bộ huyện, thị xã, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị của công tác lịch sử Đảng, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; một số cấp ủy đã đưa nhiệm vụ biên soạn lịch sử Đảng vào nghị quyết của đảng bộ và xây dựng kế hoạch cụ thể sưu tầm, biên soạn lịch sử địa phương.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 15 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 31 - CT/TU, ngày 29/4/2005 "Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương" chỉ đạo các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban ngành, đoàn thể nhân dân tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu quán triệt chỉ thị. Sau triển khai thực hiện Chỉ thị, nhận thức của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả. Các ấn phẩm lịch sử của các đơn vị trong tỉnh được xuất bản ngày càng nâng cao cả về chất lượng và hình thức, phục vụ thiết thực cho việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của đảng bộ đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống, lịch sử đảng bộ địa phương 

Sau 20 năm, thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của các địa phương, các ngành, đoàn thể trong tỉnh được triển khai sâu rộng. Đến nay, ở tỉnh biên soạn, xuất bản 22 công trình lịch sử, ở huyện, thị xuất bản 40 công trình lịch sử, 52 công trình lịch sử cấp xã. Trong đó, nhiều công trình có giá trị khoa học, thực tiễn cao phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập như: Công trình Địa chí tỉnh Bình Phước, Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 - 2005, Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Phước (1945 - 2015)… Đã có 9/11 huyện, thị xã; 52/111 xã, phường, thị trấn đã xuất bản các công trình lịch sử đảng bộ địa phương. Hầu hết các xã anh hùng và các xã, thị trấn có truyền thống đấu tranh cách mạng đã xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử truyền thống.

Nhìn chung, các công trình lịch sử được biên soạn, xuất bản đảm bảo tính đảng, tính khoa học, đảm bảo tính thống nhất chung với lịch sử toàn Đảng, đồng thời thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ Bình Phước. Nhiều công trình chú ý đến tổng kết thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm địa phương, ngành, do vậy góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp đổi mới.

Tác giả bài viết: Minh An (BTGTU)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây