BIỂU DƯƠNG, TÔN VINH ĐIỂN HÌNH XUẤT SẮC TRÊN CÁC LĨNH VỰC; ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thứ sáu - 26/04/2019 03:01 1.194 0
Nhằm ghi nhận, khen thưởng, tri ân kịp thời những tập thể, cá nhân có sự nỗ lực, cống hiến, đem vinh quang, tự hào về cho tỉnh, cho đất nước; nỗ lực, tích cực tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và có những hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, có sức ảnh hưởng, lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng. Từ đó, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh tiếp tục năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Ngày 17/04/2019, Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-TU về tổ chức lễ biểu dương, tôn vinh điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực; điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019).

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂN HÌNH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Đối tượng, tiêu chuẩn:

- Là các tập thể, cá nhân công nhân, nông dân, doanh nhân, giáo viên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ, vận động viên, nhà báo, trí thức, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang... đang sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước có thành tích xuất sắc đạt các giải thưởng nhất, nhì, ba (hoặc A, B, C hay huy chương vàng, bạc, đồng) trong các cuộc thi, hội thi do các bộ, ngành Trung ương tổ chức hợp pháp ở cấp quốc gia; do các đơn vị tổ chức hợp pháp ở cấp quốc tế (khu vực hoặc thế giới) trên tất cả lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp, văn hóa, giáo dục, xã hội, nghiên cứu khoa học, chính trị, quốc phòng, an ninh...
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật về mặt chính quyền, không vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp trong thời gian xét thành tích. 
- Thành tích có phạm vi ảnh hưởng lớn trong bộ, ban, ngành, tỉnh, mặt trận, đoàn thể Trung ương.

2. Thời gian xét chọn khen thưởng:

Thời gian xét chọn thành tích khen thưởng tính từ tháng 1-2017 đến tháng 4-2019. Từ năm 2020 trở đi, thành tích khen thưởng được tính từ tháng 4 của năm trước đến thời điểm khen thưởng.
Thành tích xét biểu dương, tôn vinh, khen thưởng năm 2019 chưa từng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Nếu trường hợp các điển hình đã nhận bằng khen của UBND tỉnh ở thành tích này, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định. 
Trong những năm sau, tất cả tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc đạt các giải thưởng nhất, nhì, ba (hoặc A, B, C hoặc huy chương vàng, bạc, đồng) trong các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia, quốc tế trên tất cả lĩnh vực sẽ chỉ được vinh danh trong dịp lễ 19-5. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành gặp gỡ động viên, khen thưởng nóng những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc (chưa trao bằng khen của UBND tỉnh).

3. Số lượng:

Về số lượng, căn cứ tiêu chuẩn và tình hình thực tế, việc xét chọn không giới hạn số lượng.

4. Đơn vị thực hiện:

Các ban, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các hội đặc thù, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh,..tổ chức thông báo, rà soát các đối tượng tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý, đủ tiêu chuẩn lập danh sách, hồ sơ khen thưởng về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 02/5 đối với năm 2019; các năm tiếp theo sẽ có thông báo sau.

Đối với các cá nhân xét thấy bản thân có đầy đủ các tiêu chuẩn có thể báo cáo với cơ quan, tổ chức mình đang công tác để được hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng, tuyên dương.

II. ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1. Đối tượng, tiêu chuẩn:

Các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem xét tuyên dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với tập thể: Tập thể được tuyên dương, khen thưởng được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phải đạt các tiêu chuẩn sau đây: Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng. Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu là tổ chức đảng, phải đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh trở lên.

Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập; được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phải đạt các tiêu chuẩn sau đây: Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Có hành động và việc làm cụ thể, rõ nét, tiêu biểu, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, có nhiều sáng kiến giá trị đem lại hiệu quả thiết thực... đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đơn vị, địa phương. Nếu là đảng viên, phải có ít nhất 2 năm liên tục được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Thời gian xét chọn thành tích khen thưởng:

Thời gian xét chọn thành tích khen thưởng tính từ tháng 3-2018 đến tháng 4-2019. Từ năm 2020 trở đi, thành tích khen thưởng được tính từ tháng 4 của năm trước đến thời điểm xét khen thưởng.

3. Số lượng:

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các Đảng bộ trực thuộc.

4. Đơn vị thực hiện:

Giao thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xét chọn những tập thể, cá nhân thực sự điển hình xuất sắc ở địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo số lượng và tiêu chí nêu trên, gửi hồ sơ về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 02/5 đối với năm 2019; các năm tiếp theo sẽ có thông báo sau.

Các tập thể, cá nhân không được biểu dương, tôn vinh ở cấp tỉnh, yêu cầu cấp đề nghị tổ chức, biểu dương, khen thưởng bằng hình thức phù hợp.

III. HÌNH THỨC, HỒ SƠ, THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ KHEN THƯỞNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ BIỂU DƯƠNG NĂM 2019

1. Hình thức khen thưởng:

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các điền hình đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Hồ sơ, thời gian gửi hồ sơ khen thưởng:

Thực hiện theo Kế hoạch 170-KH/TU ngày 17/4/2019 của Tỉnh ủy Bình Phước.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ biểu dương năm 2019: Được tổ chức vào ngày 17/5/2019, tại Hội trường tỉnh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây