Những chuyển biến tích cực thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU

Thứ tư - 31/05/2023 03:46 1.675 0
Từ khi thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 01/11/2016  của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh”, nhận thức của các cấp, các ngành về hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được nâng lên và đạt được những kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các trang mạng xã hội, hệ thống phát thanh, truyền hình, các báo, tạp chí, bản tin của ngành, đơn vị, qua đó kịp thời phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, luật an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hội nghị thông tin thời sự, các hội thi, liên hoan văn hóa, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền thông tin lưu động, tuyên truyền trực quan... nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tạo môi trường thuận lợi cho các văn nghệ sỹ thực hiện tốt công tác sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Chỉ đạo các đơn vị có chức năng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động biểu diễn, quảng bá của các đoàn nghệ thuật về biểu diễn trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật và quảng cáo sai quy định.

Thực hiện Kế hoạch 46-KH/TU ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về phát động và tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 1 (2016-2018) kết quả đạt 02 giải cấp Trung ương (lĩnh vực Âm nhạc và Nhiếp ảnh), tỉnh trao 10 giải cá nhân và 01 giải tập thể cho Tạp chí Văn nghệ đã có thành tích quảng bá, phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật. Giai đoạn 2 (2018-2020) kết quả 12 Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật đạt giải tỉnh trao. Ngành văn hóa tham gia 18 Liên hoan cấp toàn quốc và khu vực. Kết quả tham gia đạt 30 Huy chương Vàng, giải A; 45 Huy chương Bạc, giải B; 08 giải C và nhiều giấy khen, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND các tỉnh đăng cai tổ chức.

Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, thu hút đông đảo các diễn viên, ca sĩ, tuyên truyền viên và nghệ nhân đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh biểu diễn phục vụ nhân dân. Đồng thời, hàng năm tổ chức biểu diễn và lưu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ưu tiên phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bình quân được 90 buổi/năm và chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, bình quân được 350 buổi/năm; tham gia 04 đợt liên hoan, hội diễn cấp toàn quốc. Kết quả đạt được nhiều giải thưởng, bằng khen.

 Tỉnh Bình Phước hiện có 14.033 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, mỹ thuật có liên quan đến lịch sử kháng chiến, lĩnh vực dân tộc học, khảo cổ học... được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, trong đó có 01 bảo vật quốc gia là Đàn đá Lộc Hòa. Để góp phần bảo tồn và phát huy tốt giá trị hiện vật, từ năm 2016 đến nay, Bảo tàng tỉnh Bình Phước đã tổ chức và phối hợp với các bảo tàng ngoài tỉnh tổ chức gần 50 đợt trưng bày thu hút gần 65.000 lượt khách, qua đó giới thiệu về vùng đất, con người Bình Phước, nhất là sự hình thành của vùng đất Bình Phước và quá trình lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh cách mạng của quân dân Bình Phước đến với các đoàn khách tham quan, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh. 

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh  phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh nhằm động viên văn nghệ sỹ cống hiến tài năng, trí tuệ, tâm huyết tạo ra nhiều sản phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cũng như định hướng tư tưởng chính trị cho đội ngũ văn nghệ sỹ trong hoạt động sáng tác và tổ chức tọa đàm về trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ Bình Phước với việc xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách của con người Việt Nam. Hoạt động của các chi hội chuyên ngành sôi nổi, thiết thực, trong đó, chi hội âm nhạc đã tổ chức đêm nhạc giới thiệu ca khúc mới nhằm khuyến khích, động viên các nhạc sĩ tích cực trong hoạt động sáng tác, biểu diễn. Chi hội Mỹ thuật tham dự triển lãm Mỹ thuật khu vực VII có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng. Chi hội Nhiếp ảnh cùng với Chi hội Âm nhạc và Mỹ thuật tổ chức trưng bày, giới thiệu 200 tác phẩm sáng tác tại triển lãm được người xem quan tâm và đánh giá cao. Chi hội Nhiếp ảnh tích cực tham gia triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật Đông Nam bộ, có nhiều tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm. Tại cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều tác giả đạt giải cao.

Nhìn chung, sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU,  ngày 01/11/2016  của Tỉnh ủy, đạt được một số kết quả bước đầu. Các hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi rộng khắp từ tỉnh đến cơ sởđã động viên văn nghệ sỹ, những người yêu thích lĩnh vực văn học, nghệ thuật tích cực sáng tác, biểu diễn, tham gia giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và nhu cầu sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật cho công chúng. Tình hình tư tưởng của đa số văn nghệ sỹ, cán bộ, hội viên ổn định, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội; hoạt động sáng tác, biểu diễn theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, việc giới thiệu quảng bá về vùng đất, con người Bình Phước đến với đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh ngày càng khởi sắc, phát triển; công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, hoạt động sáng tác chỉ tập trung ở một số văn nghệ sĩ lớn tuổi, đề tài về vùng đất, con người và những thành tựu của tỉnh còn mờ nhạt, chưa được quan tâm sáng tác nhiều. Hoạt động quảng bá, biểu diễn chủ yếu tại thời điểm vào những ngày lễ, tết, sự kiện chính trị lớn và tập trung tại các đô thị, trung tâm. Việc giới thiệu tác giả, tác phẩm trên sóng truyền hình còn khó khăn…

Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển phong trào văn học, nghệ thuật ở địa phương, đơn vị mình; Tăng cường công tác chỉ đạo định hướng sáng tác lành mạnh, theo đúng trọng tâm, chủ đề, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, tránh sáng tác có nội dung lệch lạc, lạm dụng khai thác quá mức các mặt tiêu cực của đời sống xã; vận động đội ngũ văn nghệ sĩ nâng cao nhận thức trong hoạt động sáng tác, bám sát mảng đề tài về vùng đất, con người Bình Phước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, thông tin, bình luận của đội ngũ văn nghệ sĩ trên các trang mạng xã hội để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện sai trái./.

Tác giả bài viết: Hoàng Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây