Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Tỉnh ủy phê bình 33 cán bộ, đảng viên không tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 •   05/08/2016 10:42:41 AM
 •   Đã xem: 2216
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/8/2016, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký Công văn số 565-CV/TU gửi các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các sở, ngành, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc phê bình 33 cán bộ, đảng viên (cấp tỉnh là 15 đồng chí; cấp huyện là 18 đồng chí) không nghiêm túc trong học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nội dung công văn nêu rõ:
Nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở huyện Chơn Thành

Nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở huyện Chơn Thành

 •   01/08/2016 03:44:56 AM
 •   Đã xem: 1488
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 230-KH/TU, ngày 26/5/2015 của Tỉnh ủy Bình Phước về thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, ngày 17/7/2015 Huyện ủy Chơn Thành đã ban hành Kế hoạch số 135-KH/HU để thực hiện Chỉ thị.
Báo cáo viên nói chuyện chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hoạt động báo cáo viên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng

 •   30/07/2016 04:40:52 AM
 •   Đã xem: 1744
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, thời gian qua, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng đã được triển khai đồng bộ. Đội ngũ báo cáo viên các cấp từ Đảng bộ khối đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Trung tâm thương mại xã Bù Nho

Xã Bù Nho nỗ lực xây dựng nông thôn mới

 •   26/07/2016 10:48:29 AM
 •   Đã xem: 3097
 •   Phản hồi: 0
Bù Nho là xã có vị trí địa lý thuận lợi, là khu vực trung tâm cụm xã, trung tâm huyện Phú Riềng, có đường ĐT 741 chạy dài 11 km, là đầu mối trung chuyển hàng hóa đi các xã lân cận, có điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần như kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi, trồng trọt, các loại cây có năng suất và chất lượng cao như tiêu, điều, cà phê, cao su v.v.. đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện qua từng năm.
Báo và tạp chí của Đảng trong cuộc sống hôm nay

Báo và tạp chí của Đảng trong cuộc sống hôm nay

 •   22/07/2016 03:11:40 AM
 •   Đã xem: 1286
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, báo và tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, là vũ khí sắc bén để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Báo và tạp chí của Đảng là “món ăn” tinh thần không thể thiếu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Một số kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở Thị xã Đồng Xoài

Một số kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở Thị xã Đồng Xoài

 •   17/07/2016 09:31:04 AM
 •   Đã xem: 2132
 •   Phản hồi: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thị xã Đồng Xoài được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Đồng Xoài tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị phấn đấu thành lập thành phố vào năm 2018

Đồng Xoài tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị phấn đấu thành lập thành phố vào năm 2018

 •   08/07/2016 10:04:30 AM
 •   Đã xem: 2165
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã Đồng Xoài vừa tổ chức họp xem xét thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   06/07/2016 08:50:32 PM
 •   Đã xem: 2055
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh đã được triển khai sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, bám sát hướng dẫn của trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.
Các nhà doanh nghiệp tại buổi ra mắt Câu lạc bộ Tennis phường Phước Bình

Phước Long kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81-KH/TU của Tỉnh ủy Bình Phước

 •   05/07/2016 03:20:44 AM
 •   Đã xem: 5424
 •   Phản hồi: 0
Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được các cấp, các ngành của thị xã Phước Long triển khai thực hiện đúng hướng, chất lượng và hiệu quả từng bước cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Một hội nghị dành cho báo cáo viên cơ sở do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng tổ chức - Ảnh D.H

Những kết quả đạt được của ngành khoa giáo huyện Bù Đăng

 •   24/06/2016 09:36:13 PM
 •   Đã xem: 1295
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức sâu sắc được nhiệm vụ của công tác khoa giáo cơ sở, ngay trong năm 2007, khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập các tổ khoa giáo ở các xã, thị trấn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng đã hướng dẫn thành lập tổ khoa giáo ở các xã, thị trấn. Đến nay 16 xã, thị trấn trong toàn huyện đã thành lập được tổ khoa giáo từ 7-9 thành viên/tổ. Các tổ khoa giáo đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở có những hướng đi đúng đắn.
Toàn cảnh hội nghị

Chơn Thành phổ biến bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự

 •   09/06/2016 11:47:18 PM
 •   Đã xem: 905
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2016 UBND huyện Chơn Thành tổ chức “Hội nghị phổ biến Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự”. Tham dự hội nghị có 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cùng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trong toàn huyện.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Chơn Thành: 350 đại biểu được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai- khoáng sản-bảo vệ môi trường, năm 2016

 •   25/03/2016 10:36:34 PM
 •   Đã xem: 2278
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/3/2016 UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về đất đai- khoáng sản- bảo vệ môi trường, năm 2016”. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện, trưởng các ấp, sóc, khu phố cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong huyện.
Phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước năm 2015 đạt nhiều kết quả

Phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước năm 2015 đạt nhiều kết quả

 •   23/03/2016 11:16:39 AM
 •   Đã xem: 2692
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Bình Phước hiện nay có 111 xã, phường, thị trấn với 866 khu dân cư. Trong đó có 233 khu dân cư có đông đồng bào dân tộc thiểu số, sống tập trung chủ yếu ở các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú.
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 •   22/03/2016 05:18:47 AM
 •   Đã xem: 5642
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nội dung chỉ đạo xuyên suốt, cốt lõi của Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI.
Tân Quan đổi mới phương pháp triển khai nghị quyết

Tân Quan đổi mới phương pháp triển khai nghị quyết

 •   08/03/2016 02:33:16 AM
 •   Đã xem: 1375
 •   Phản hồi: 0
Là đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm, vì vậy ngay sau khi đại hội thành công, Đảng ủy xã Tân Quan (Hớn Quản) đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Bài viết dưới đây có thể chưa phản ánh hết thực tế ở Tân Quan, song hy vọng sẽ là kinh nghiệm hữu ích cho các đơn vị, huyện, thị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW tại Bình Phước

 •   01/03/2016 09:25:12 PM
 •   Đã xem: 2757
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị 15 - CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, hơn 10 năm qua, chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của các địa phương, các ngành, đoàn thể trong tỉnh có sự chuyển biến đáng kể về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác lịch sử Đảng trong tình hình mới.
Xây dựng nông thôn mới gắn liền nâng cao đời sống nhân dân

Xây dựng nông thôn mới gắn liền nâng cao đời sống nhân dân

 •   24/02/2016 09:46:47 PM
 •   Đã xem: 1890
 •   Phản hồi: 0
5 năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn và đời sống người nông dân đã có nhiều thay đổi. Đây cũng chính là tiền đề, động lực để các địa phương tiếp tục xác định đẩy mạnh công việc này trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, để làm được việc này cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây