Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII

Chủ nhật - 24/04/2022 06:41 1.065 0
Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức" bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, dự có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Cường; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Hội văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh.

Các đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng Trung ương trực tiếp trình bày chuyên đề về những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận 21).

 
Điểm cầu tỉnh Bình Phước

Đồng chí Phùng Hữu Phú nêu rõ, việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ trước đến nay đã được Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, thậm chí có mặt còn gay gắt hơn. Sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, là mối nguy hại lớn đối với sự tồn vong của Đảng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, không còn tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Không thực hiện nghiêm các nguyên tắc của xây dựng Đảng. Do vậy, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) Đảng tiếp tục coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết luận đã kịp thời bổ sung những nhận thức mới, những phương pháp mới; là sự kế thừa và phát triển Nghị quyết Trung ương những khóa trước.
 
GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Kết luận 21 có 3 điểm mới, thứ nhất mở rộng phạm vi, Kết luận 21 không chỉ đề cập đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Điểm mới thứ hai là việc bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên. Điểm mới thứ 3 là về nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhấn mạnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ gắn đánh giá cá nhân với tập thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ năng lực hạn chế; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Các đại biểu cũng được Đồng chí Phùng Hữu Phú phổ biến chuyên đề về những điểm mới và điểm cốt lõi trong Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và đối với các cơ quan báo chí, xuất bản, tầng lớp tri thức, văn nghệ sỹ nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII của Đảng đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận và Quy định tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII để xác định rõ những công việc, nhiệm vụ cần phải làm trong thời gian tới. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất, ý chí quyết tâm để gương mẫu, tự giác thực hiện Quy định trên cương vị công tác của mình.

Thứ hai, sau hội nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức.

Thứ ba, đối với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy tốt vai trò của báo chí truyền thông trong công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong, ngoài nước về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa việc tổ chức thực hiện trên thực tế theo đúng tinh thần hội nghị đã đề ra.

Đối với lãnh đạo các Hội, Liên hiệp Hội cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm triển khai thực hiện những nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức được kết nối với 223 điểm cầu toàn quốc với sự tham dự của gần 15.810 đại biểu.

Tác giả bài viết: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây