Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thứ sáu - 28/10/2022 03:21 1.077 0
Sáng nay, 28/10 tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bùi Xuân Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
 

Sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 21/11/2012 về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, theo đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung về công tác đảm bảo TTATGT. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/01/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Bình Phước để các cấp, các ngành đồng bộ triển khai thực hiện. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, có sự đồng thuận, phối hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo TTATGT đã đạt được những kết quả tích cực.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong đó, việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị 18-CT/TW, các văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT được thực hiện nghiêm túc; nội dung giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể. Trách nhiệm của bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được đề cao. Tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc và khi tiếp xúc với Nhân dân của lực lượng chuyên trách có chuyển biến tích cực, giữ nghiêm kỷ luật. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm TTATGT được nâng lên rõ rệt. Công tác tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT được tiến hành thường xuyên, quyết liệt và đồng bộ, chặt chẽ hơn. Số vụ vi phạm TTATGT bị xử lý hành chính và số vụ tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm dần qua các năm. Chỉ tiêu đề ra theo Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt yêu cầu; ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên địa bàn không xảy ra. Kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của Nhân dân. Từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý phương tiện và người điều khiện phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông có giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng vẫn chưa cơ bản, bền vững, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn cao, một số tuyến, địa bàn tai nạn giao thông còn tăng; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân vẫn chưa cao, trong đó có cả cán bộ, đảng viên; một số tổ chức cơ sở đảng chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT; cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và sự gia tăng của phương tiện, các bất cập về giao thông chậm khắc phục sửa chữa ảnh hưởng nhất định đến tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2012-2022, tình hình tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra 2.587 vụ, làm chết 1.525 người, bị thương 2.375 người, thiệt hại tài sản 805 ôtô và 116 phương tiện khác. Nguyên nhân chạy quá tốc độ 72 vụ; chuyển hướng không nhường đường 514 vụ; đi sai phần đường, làn đường 986 vụ; không bảo đảm khoảng cách an toàn 33 vụ; phương tiện không đảm bảo an toàn 6 vụ; say rượu bia 94 vụ; vượt sai quy định 460 vụ; thiếu quan sát 155 vụ; do người đi bộ 16 vụ và nguyên nhân khác 251 vụ. So với giai đoạn 2002-2012, toàn tỉnh giảm 2.151 vụ, giảm 353 người chết và giảm 2.791 người bị thương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, tham luận đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động só 27-CTr/TU của Tỉnh ủy; kết quả các mặt làm được, làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
  
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị các cấp ủy đảng trong thời gian tới tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao hiểu biết pháp luật về TTATGT với nhiều hình thức và nội dung phù hợp cho từng đối tượng, trong đó phải nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên tại cơ quan, đơn vị, gia đình và nơi cư trú.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tặng bằng khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư
 
Cùng với đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm về bảo đảm TTATGT trong năm An toàn giao thông hàng năm. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn, chú trọng những địa bàn phức tạp về tình hình TTATGT và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và bảo đảm TTATGT. Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, tuyệt đối không để lọt tội phạm hoặc để xảy ra oan sai; điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các hành vi nghiêm trọng dễ gây ra tai nạn giao thông; nghiên cứu việc đưa các vụ án vi phạm về TTATGT ra xét xử công khai, xét xử lưu động nhằm tăng tính răn đe. Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, cán bộ đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cán bộ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có phẩm chất đạo đức tốt; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân trong khi thi hành công vụ.
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Bùi Xuân Thắng trao bằng khen cho 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư
 
10 năm qua, toàn tỉnh có 9 tập thể và 9 cá nhân được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khen thưởng; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 220 tập thể và 255 cá nhân. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư./.
 

Tác giả bài viết: Hồng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây