Bình Phước phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm cân đối thu - chi thường xuyên

Chủ nhật - 28/10/2018 22:16 660 0
Như Trang điện tử của Tỉnh ủy đã đưa tin, ngày 26-10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Việt Cường, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Việt Cường, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Sau khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu khai mạc và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII diễn ra trong tuần đầu của tháng 10-2018, hội nghị đã thông qua dự thảo tóm tắt báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa nhiệm kỳ; thông qua tờ trình cho ý kiến bổ sung nhân sự ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Thu nhập bình quân đầu cao hơn cả nước
Theo báo cáo của Tỉnh ủy, nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh Bình Phước tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước (ước đạt 57 triệu đồng/người/năm). Thu, chi ngân sách có chuyển biến tích cực, năm 2018 ước thu ngân sách trên 7.000 tỷ đồng.
 
Nửa nhiệm kỳ qua, Bình Phước thu hút đầu tư trong nước được 413 dự án, tổng vốn đăng ký 22.121 tỷ đồng, bằng 217% về số dự án và 136% về vốn so với cả nhiệm kỳ trước. Thu hút đầu tư vốn nước ngoài (FDI) được 62 dự án với tổng vốn đăng ký 326 triệu USD, bằng 122% về số dự án và 72,6% về số vốn so với cả nhiệm kỳ trước. Có 2.103 doanh nghiệp được thành lập mới, so với cả nhiệm kỳ trước tăng 62% về số doanh nghiệp.

Cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên đã có nhiều cải thiện, nhận được sự đồng tình của người dân và doanh nghiệp. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công mang lại hiệu quả tích cực, từ khi thành lập đến nay đã tiếp nhận và giải quyết trên 86.000 hồ sơ, tỷ lệ trễ hẹn thấp (0,6%). Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 đạt 37/60 điểm, trong nhóm trung bình cao của cả nước.

Các chính sách an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị quan tâm và ngày càng thực chất, cụ thể, thiết thực hơn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%. Toàn tỉnh đã xây dựng được 2.779km đường giao thông nông thôn. Ước đến cuối năm 2018, có 2 thị xã Đồng Xoài, Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới; 36/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 39,1%.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; tuyến biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bình Phước là tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác phân giới cắm mốc. Quan hệ đối ngoại, nhất là đối ngoại kinh tế được mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII và Đề án 999 của Tỉnh ủy đạt được những kết quả bước đầu tích cực… Công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống, tham nhũng được thực hiện thường xuyên liên tục, đã tổ chức giám sát chuyên đề 1.100 lượt tổ chức đảng và 1.504 đảng viên; kiểm tra chấp hành 1.539 lượt tổ chức đảng và 2.569 đảng viên; thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 382 đảng viên. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Bình Phước nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố xếp thứ hạng cao về kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5%
Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu bình quân 7,5%/năm. Các chương trình kinh tế trọng tâm thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn để xảy ra một số vụ vi phạm. Thiếu nguồn lực để thực hiện cơ chế ưu đãi lĩnh vực nông nghiệp. Ngành du lịch chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Chỉ số PCI năm 2017 thấp. Số doanh nghiệp tạm ngừng, nghỉ, giải thể; số hợp tác xã hoạt động không hiệu quả còn nhiều. Công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, xử lý ô nhiễm chưa triệt để. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ; cơ cấu đội ngũ giáo viên chưa hợp lý, chất lượng giảng dạy chưa cao; đào tạo nghề chưa thật sự gắn với nhu cầu xã hội. Giải quyết một số vụ việc khiếu nại kéo dài liên quan đến đất đai chưa triệt để. Vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn mang tính hình thức. Việc rà soát, xét duyệt quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện chậm so với kế hoạch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức sinh hoạt đảng một số nơi còn hình thức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chưa thật sự tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiểm tra, giám sát chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng quy hoạch dự án còn gặp nhiều khó khăn. Phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa có nhiều sáng tạo...

Phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng
Tại hội nghị, Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại với 5 nhóm kinh tế; văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cải cách hành chính. Trong đó nổi bật như các nhiệm vụ, mục tiêu như: Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng 7,5%. Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng được thương hiệu đối với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh. Tập trung phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế; phấn đấu đến năm 2020 cơ bản lấp đầy các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, dự án năng lượng điện mặt trời; triển khai xây dựng quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp 5.000 ha ở Đồng Phú. Về quản lý, điều hành ngân sách, phấn đấu mỗi năm tăng thu 1.000 tỷ đồng. Như vậy đến năm 2020 sẽ thu trên 9.000 tỷ đồng và ngân sách tỉnh tự cân đối được thu - chi thường xuyên. Về cải cách hành chính, đến năm 2020 cơ bản xây dựng xong hạ tầng công nghệ thông tin và vận hành thông suốt chính quyền điện tử...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Bên cạnh sự phát triển nhanh, có tính bứt phá ở nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết năm 2018 và nghị quyết Đại hội X đề ra, vẫn còn 17/25 chỉ tiêu nghị quyết năm 2018 và 10/15 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đề ra chưa đạt. Do đó, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết cả nhiệm kỳ và hằng năm của cấp mình, ngành mình, đơn vị mình, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện cho bằng được các mục tiêu đã đề ra, nhất là những chỉ tiêu khó đạt. Trong đó, tập trung các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế; huy động vốn đầu tư toàn xã hội; thu, chi ngân sách; các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm...
Quyết liệt với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm
Về công tác cán bộ và tinh giản biên chế, phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo:
“Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Trung ương 6 (khóa XII), Đề án 999 của Tỉnh ủy một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, với tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Cơ bản đến tháng 6-2019 hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy... Đồng thời gắn với rà soát điều chỉnh công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, luân chuyển, thi tuyển các chức danh lãnh đạo theo quy định để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”.

Tác giả bài viết: Hồng Cúc (BBP)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay19,400
  • Tháng hiện tại144,510
  • Tổng lượt truy cập5,762,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây