Bình Phước: 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác dân vận của chính quyền quý II/2024

Thứ sáu - 05/04/2024 06:12 100 0
Trong những tháng đầu năm 2024, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, gắn công tác dân vận trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng sâu sát cơ sở, tăng đối thoại, vận động, thuyết phục, tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của nhà nước.
Với quyết tâm cao trong chỉ đạo và điều hành, căn cứ vào các kết luận, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, với tinh thần “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 01/02/2024 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó xây dựng 12 nhóm giải pháp trọng tâm và đề ra 96 nhiệm vụ cụ thể năm 2024. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2024 tăng 6,01% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện đến ngày 26/3/2024 là 2.662 tỷ đồng, đạt 22% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 21% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 01 tỷ 033 triệu 100 ngàn USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 22,7% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư trong nước đã thực hiện điều chỉnh tăng vốn 02 dự án với tổng số vốn là 45 tỷ đồng, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 1.203 dự án với số vốn 121.389 tỷ 066 triệu đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) quý I thu hút được 03 dự án, số vốn thu hút được là 10 triệu 910 ngàn USD, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 411 dự án FDI với vốn đầu tư là 04 tỷ 252 triệu 420 ngàn USD. Trong quý I, có 228 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 20,7% kế hoạch năm, với số vốn đăng ký là 8.160 tỷ 181 triệu đồng, lũy kế đến nay số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 11.874 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 200.189 tỷ 122 triệu đồng (đã trừ doanh nghiệp giải thể); quý I có 09 hợp tác xã thành lập mới, tổng số hợp tác xã hiện có trên địa bàn tỉnh là 330 hợp tác xã.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 (Ảnh: Báo Bình Phước Online)

Tiếp tục thực hiện công tác dân vận, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp số 154-KH/BDVTU-BCSĐ ngày 17/01/2024 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024; ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/3/2024 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, yêu cầu các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền; phối hợp thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; trên cơ sở kết quả đạt được, UBND tỉnh đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong quý II/2024 cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch theo chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Hoàn thiện nội dung chuẩn bị cho công tác công bố quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hai là, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng chống cháy rừng; tăng cường các giải pháp điều tiết nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt trong mùa khô, khai thác tốt năng lực các hồ đập và kênh thủy lợi nội đồng.

Ba là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhất là thủ tục đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất đai; tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ phản ứng nhanh để đảm bảo đúng quy định pháp luật và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu: cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để đảm bảo an toàn vốn vay khi mở rộng tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Năm là, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, nhất là triển khai các dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất. Thực hiện tiết kiệm chi ngân sách; triển khai thực hiện có hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh như: cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)- Chơn Thành (Bình Phước); cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Thủ Dầu Một- Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh; đường Đồng Phú- Bình Dương...

Sáu là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường. Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, đảm bảo phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Rà soát bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Bảy là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, nhất là đối tượng bảo hiểm y tế; đảm bảo đầy đủ thuốc và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm học 2023-2024. Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Tám là, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 trình Bộ Nội vụ thẩm định. Triển khai quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 10/02/2024 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Chín là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ; tập trung xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, những vụ việc còn tồn đọng kéo dài nhất là lĩnh vực đất đai, hạn chế khiếu kiện đông người và vượt cấp; chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2024.

Mười là, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tập trung công tác nắm tình hình ngoại biên, triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; an ninh xã hội.

Tác giả bài viết:   Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây