Bình Phước: cả hệ thống chính trị phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận năm 2023

Thứ tư - 10/01/2024 22:53 556 0
Năm 2023, cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới về công tác vận động quần chúng; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo cũng như động viên, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ ở cơ sở để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác dân vận, đặc biệt là Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị của tỉnh phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và thực hiện phong cách dân vận trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp tục được các địa phương quan tâm thực hiện tốt; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo quý IV/2023 theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 12/10/2023 của Tỉnh ủy (Ảnh: Báo Bình Phước online)

Các lực lượng vũ trang phối hợp giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, bám sát nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phối hợp tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh; tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các cấp đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xã hội ở các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc; triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân trên khu vực biên giới mang lại hiệu quả thiết thực.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng của hội viên, đoàn viên với nhiều hoạt động thiết thực; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “Nông dân Bình Phước thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp”, phong trào thi đua “Tuổi trẻ Bình Phước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”; chương trình: Mái ấm công đoàn, Tết sum vầy... và các phong trào từ thiện, nhân đạo, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, đoàn viên giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Việc triển khai Quỹ “Vì người nghèo” đã được UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thực hiện tốt, Quỹ đã hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, các gói an sinh nhằm giúp người dân có động lực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh đã vận động được 8.884 triệu đồng; UBMTTQVN cấp đã xây dựng được hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết cho người dân, hộ đồng bào DTTS với trị giá hàng tỷ đồng.

Trong năm 2023, Mặt trận các cấp vận động Nhân dân hiến 712.483 m2 đất, 29.127 ngày công và hơn 40.728 triệu đồng để đối ứng thực hiện các công trình dân sinh; số hộ nghèo được trao sinh kế và vốn là 6.640 hộ. Các cấp công đoàn vận động nhiều nguồn lực, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm trao tặng mái ấm công đoàn, tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay, bố trí xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, tổ chức Chương trình Tết sum vầy, chuyến xe nghĩa tình, đã có hàng trăm ngàn đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo Tết, với tổng số kinh phí hàng chục tỷ đồng. Hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2023, đến nay vận động ủng hộ được 648.759.000 đồng; công đoàn các cấp vận động được 12.064 đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Hội Cựu chiến binh các cấp đã chủ động điều tra, khảo sát, rà soát nhà tạm, hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và các ngành chức năng tạo điều kiện cho các gia đình hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước phát triển kinh tế. Từ nguồn “Quỹ đồng đội” đã giúp cho 5.905 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, giúp giải quyết việc làm cho 12.987 hội viên và người dân trên địa bàn. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đóng góp xây mới được 25 căn “Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh” trị giá 3,3 tỉ đồng. Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tiếp tục phối hợp dạy nghề, đào tạo việc làm cho lao động nữ và người dân, chủ động rà soát nhu cầu học nghề, việc làm của hội viên, phụ nữ, đồng thời căn cứ nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị, thành phố đã ký kết hợp đồng và phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm dạy nghề huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Phòng Nội vụ, Đoàn kinh tế Quốc phòng 778 mở được 18 lớp cho 539 lao động nữ. Sau học nghề đã có trên 400 chị có việc làm và thu nhập ổn định, các cấp Hội đã phối hợp giới thiệu việc làm cho 3.593 chị vào làm việc tại các khu công nghiệp, các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.


Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đề xuất các giải pháp thực hiện điều hành tích cực hơn nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương. Trong năm MTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến được 462 cuộc với 41.452 lượt người tham dự đối với 312 lượt văn bản Luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 843 Tổ hòa giải và 5.260 hòa giải viên. Trong năm, các Tổ hòa giải đã tổ chức hòa giải 1.117 vụ việc, trong đó hòa giải thành 828 vụ việc (tỷ lệ 74,1%); hòa giải không thành 240 vụ việc (tỷ lệ 21,5%).
 
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023 (Ảnh: Báo Bình Phước online)

Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, xây dựng được các phong trào với các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Ngày 06/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 185-KH/TU về tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023. Hội thi nhằm chia sẻ, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trao đổi, học tập kinh nghiệm làm công tác dân vận, kỹ năng xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở, đồng thời nhân rộng, tôn vinh những mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trong đời sống xã hội.

Việc tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 đã xây dựng được 1.152 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua thực hiện đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, trở thành hạt nhân tiêu biểu trong các đơn vị, địa phương và trong cộng đồng với những mô hình hay, cách làm hiệu quả được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong thời gian tới, nhằm tăng cường và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung: tham mưu cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực hơn nữa gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác dân vận, đồng thời chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Tác giả bài viết: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây