Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thứ hai - 20/11/2023 02:44 57 0
Ngay từ đầu năm 2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp số 27-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 12/01/2023 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023.
Thời gian qua, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn chú trọng, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận. Không chỉ bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, mà thông qua thực hiện công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tế giúp các cấp, ngành, địa phương trao đổi, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân tiếp tục nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Ngay từ đầu năm 2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp số 27-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 12/01/2023 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023. Thông qua ký kết nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh sớm vượt qua khó khăn. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự chung tay góp sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền gặp gỡ, đối thoại với thanh niên trong tỉnh năm 2023
(Ảnh: Báo Bình Phước Online)

Để tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/5/2023 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện công tác dân vận chính quyền. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Dân chủ cơ sở năm 2022; Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 về Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án trọng điểm của tỉnh; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số; đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân.

Thực hiện hiệu quả công tác dân vận của chính quyền đã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau: Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển ổn định, ngành chăn nuôi tiếp tục được duy trì, phát triển mạnh theo hướng chăn nuôi với quy mô lớn, trang trại công nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ đang dần được thu hẹp. Xây dựng nông thôn mới: Năm 2023, đạt 07 xã nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số xã nông thôn mới của tỉnh lên 80/86 xã; đối với  xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 có 06 xã, số xã nông thôn mới nâng cao hiện nay của tỉnh là 27/80 xã. Có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long; có 02 đơn vị là thị xã Chơn Thành và huyện Đồng Phú đạt chuẩn nông thôn mới đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định công nhận. Lĩnh vực công nghiệp được phục hồi nhanh, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,5%; khai khoáng tăng 10%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 5%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh tăng cao so với năm 2022 như: Hạt điều nhân tăng 12,5%, sản xuất giày dép tăng 73,94%, xi măng tăng 81,58%. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng mạnh. Công tác bình ổn thị trường trong các dịp lễ tết trên địa bàn tỉnh được đảm bảo; nguồn cung hàng hóa ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2023 đạt 64.239 tỷ đồng, tăng 19,65% so với cùng kỳ năm 2022; ớc thực hiện cả năm 2023 đạt 70.741 tỷ đồng, tăng 8,74% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ 350 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022; ước thực hiện cả năm 2023 đạt 4 tỷ 180 triệu USD tăng 8,6% so với thực hiện năm 2022, đạt 100,7% kế hoạch năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện năm 2023 là 33.218 tỷ đồng, tăng 10,72% so với năm 2022.

Công tác dân vận chính quyền gắn với an sinh xã hội được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện tốt. Các chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách người có công nhân dịp các ngày lễ, tết với 50.897 phần quà tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Tiếp nhận 164 hài cốt liệt sĩ do đội K72/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao để an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Tổ chức trang trọng lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 và Ngày Quốc khánh 2/9. Công tác bảo trợ xã hội, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho đối tượng bảo trợ xã hội luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo, điều hành; chính sách giảm nghèo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác giảm nghèo ước thực hiện năm 2023 đạt 2.000 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm nghèo 0,7%, đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Thông qua hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến mới tích cực trong việc xây dựng văn hóa, con người Bình Phước trong thời kỳ mới, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính đạt nhiều chuyển biến tích cực, đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 trình Bộ Nội vụ. Tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính qua các hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh. Cổng dịch vụ công của tỉnh hiện tích hợp 1.441 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 07/63 tỉnh, thành phố), trong đó có 1.064 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt tỉ lệ (73,8%), 377 dịch vụ công trực tuyến một phần đạt tỉ lệ (26,2%); Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử đã được nâng cao, thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử đã triển khai tại 11/11 cấp huyện, 111/111 cấp xã; Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại 100% UBND cấp huyện, cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết TTHC, cải thiện môi  trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. Trung tâm IOC tỉnh và 03 Trung tâm IOC cấp huyện đã phát triển hệ thống hợp dữ liệu, cập nhật tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Triển khai Sổ tay đảng viên điện tử tại tỉnh cho 79 tổ chức đảng với tổng số 10.132 đảng viên đăng ký thành công đạt tỉ lệ 100%. Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh với 102 nhiệm vụ. Đến nay đã hoàn thành và thực hiện thường xuyên 73/102 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 21/102 nhiệm vụ và chưa thực hiện 08/102 nhiệm vụ (các nhiệm vụ này theo lộ trình của Đề án đến 2025). Kết quả: Hoàn thành việc số hóa hơn 01 triệu dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện (hơn 868.000 công dân); thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử đạt 118,74%, trong đó kích hoạt thành công hơn 319.000 tài khoản (đạt 53,53%); 100% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD, VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế; trên 98% cơ sở giáo dục triển khai thu phí không dùng tiền mặt.

Trong thời gian sự phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai công tác dân vận sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh đã làm tốt việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây