Quy định 236-QĐ/TU

Quy định về trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến đường dây nóng của Thường trực Tỉnh uỷ

Số kí hiệu VB002
Ngày ban hành 13/02/2020
Thể loại Quy định
Lĩnh vực Quy định - Quy chế đường dây nóng
Cơ quan ban hành Đường dây nóng của Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Lợi

Nội dung

QUY ĐỊNH
về trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức đến đường dây nóng của Thường trực Tỉnh uỷ
 
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ (khóa X);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến đường dây nóng của Tỉnh uỷ.
    QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
1. Phát huy vai trò của nhân dân trong hoạt động giám sát đối với Đảng, giám sát hoạt động quản lý nhà nước và xã hội; các vấn đề của cơ sở, địa phương.
2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm hại.
3. Thông qua việc góp ý, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, giúp cho Tỉnh ủy kịp thời có những chủ trương chỉ đạo phù hợp, sát với thực tế, phát triển đời sống nhân dân trong tỉnh; kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Các cá nhân, tổ chức có thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị (viết tắt là: thông tin phản ánh).
2. Các huyện uỷ, thị uỷ, đảng uỷ, Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, các Ban xây dựng Đảng, Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh (viết tắt là: cơ quan, đơn vị) và người có thẩm quyền.
3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức
1. Có quyền góp ý, phản ánh, kiến nghị về những nội dung theo mục đích của Quy định này; được hướng dẫn, giải thích liên quan đến nội dung thông tin phản ánh; được giữ bí mật về danh tính theo quy định; được nhận thông báo về kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và các quyền khác theo quy định của  pháp luật.
2. Có nghĩa vụ cung cấp trung thực, đầy đủ về họ tên, địa chỉ, nội dung về thông tin phản ánh cho cơ quan tiếp nhận, xử lý, giải quyết; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông tin phản ánh.   
Điều 4. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin
1. Tuân thủ theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định.
3. Các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền phải chủ động phối hợp trong tiếp nhận, xử lý phản hồi thông tin đảm bảo đơn giản, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện cho người dân.
   QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, chuyển thông tin
a) Trách nhiệm Văn phòng Tỉnh uỷ:
1. Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các thông tin phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng (điện thoại, hộp thư điện tử) của Tỉnh uỷ đảm bảo 24/24 giờ các ngày trong tuần.
 Đối với những thông tin phản ánh chưa rõ, thì liên hệ cá nhân, tổ chức, hoặc cơ quan chức năng để xác định làm rõ thêm.
Đối với thông tin có tính chất cấp bách, quan trọng, Văn phòng Tỉnh uỷ có trách nhiệm báo cáo ngay đến Thường trực Tỉnh uỷ (Bí thư hoặc Phó bí thư Tỉnh ủy); trường hợp thực sự cấp thiết, người trực có trách nhiệm sử dụng số điện thoại đường dây nóng 0888.893.893 trực tiếp chuyển thông tin đến người có thẩm quyền để xử lý, đồng thời báo cáo ngay với Bí thư hoặc Phó bí thư Tỉnh ủy.
2. Phân loại, tổng hợp thông tin, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ. Kịp thời chuyển thông tin phản ánh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ bằng thư điện tử, Fax, điện thoại, hoặc bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị hoặc người có thẩm quyền để xử lý, giải quyết đồng thời phản hồi công khai trên Website tinhuybinhphuoc.vn của Tỉnh uỷ để nhân dân biết theo dõi (trừ thông tin phải bảo mật).
Đối với các thông tin về khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, các vụ việc dân sự khác, thì người tiếp nhận thông tin có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân, tổ chức liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
3. Kết quả xử lý, giải quyết của người có thẩm quyền phải báo cáo với Thường Trực tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh uỷ có trách nhiệm đăng công khai kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin, kết quả giải quyết nội dung phản ánh trên trang Website tinhuybinhphuoc.vn của Tỉnh uỷ hàng ngày để nhân dân theo dõi, giám sát. 
4. Đảm bảo các điều kiện cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin
- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu trên trang Website  tinhuybinhphuoc.vn của Tỉnh uỷ; công khai đường dây nóng của Bí thư Tỉnh uỷ, đảm bảo hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần đối với số điện thoại  0888.893.893, Email bithunguyenvanloi@binhphuoc. gov.vn.
- Thành lập bộ phận chuyên môn, xây dựng quy chế thực hiện cụ thể để tiếp nhận, tổng hợp tham mưu xử lý thông tin, chuyển thông tin. 
- Kinh phí hoạt động của bộ phận tiếp nhận và xử lý thông tin được dự trù chung vào kinh phí hoạt động của Ban biên tập Website của Tỉnh uỷ.
- Tổng hợp kết quả báo cáo hàng tuần với Thường trực Tỉnh ủy.
b) Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý thông tin.
1. Chịu trách nhiệm đảm bảo việc hoạt động và tiếp nhận, xử lý thông tin từ đường dây nóng qua số điện di động, Hộp thư điện tử công vụ, số máy điện thoại bàn, số máy fax của cơ quan, đơnvị 24/24 giờ các ngày trong tuần.
2. Có trách nhiệm giải quyết nhanh nội dung phản ánh của đường dây nóng chuyển đến theo đúng quy định; báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ kết quả giải quyết bằng văn bản điện tử gửi đến Email bithunguyenvanloi@binhphuoc .gov.vn (trừ thông tin phải bảo mật) để phản hồi công khai trên trang Web của Tỉnh uỷ. Đối với thông tin có tính cấp bách phải xử lý, báo cáo ngay.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6.  Khen thưởng, kỷ luật
1. Cá nhân, tổ chức có thông tin phản ánh những vụ việc quan trọng, cấp thiết, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhà nước, giúp cải thiện cuộc sống nhân dân được khen thưởng kịp thời theo quy định.
2. Cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin sẽ được khen thưởng; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định.
Điều 7. Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện và theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện Quy định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh về Văn phòng Tỉnh uỷ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 File đính kèm

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập109
  • Hôm nay41,368
  • Tháng hiện tại570,292
  • Tổng lượt truy cập20,823,470
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây