Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày quốc khánh 2/9: giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản tuyên ngôn độc lập

Ngày quốc khánh 2/9: giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản tuyên ngôn độc lập

 •   01/09/2023 04:13:40 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Hơn 78 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Phát huy thành quả cách mạng Tháng Tám – 1945 đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Phát huy thành quả cách mạng Tháng Tám – 1945 đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

 •   27/08/2023 04:25:48 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.
Vai trò của Hồ Chí Minh với thắng lợi vẻ vang Cách mạng tháng Tám 1945

Vai trò của Hồ Chí Minh với thắng lợi vẻ vang Cách mạng tháng Tám 1945

 •   19/08/2023 10:27:55 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những thắng lợi nổi bật nhất, vĩ đại nhất của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta.
Bù Đốp: Xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác

Bù Đốp: Xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác

 •   09/08/2023 11:08:38 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bù Đốp đã được Đảng bộ huyện quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.
Mở rộng đường làng, đất vàng cũng hiến

Mở rộng đường làng, đất vàng cũng hiến

 •   28/07/2023 08:52:58 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Thấm nhuần lời dạy đó của Bác, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Đồng Xoài đã xác định việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phải bằng việc làm cụ thể và phải bắt đầu từ mỗi cá nhân.
MTTQ các cấp tỉnh Bình Phước: Đa dạng hình thức tuyên truyền học và làm theo Bác

MTTQ các cấp tỉnh Bình Phước: Đa dạng hình thức tuyên truyền học và làm theo Bác

 •   23/07/2023 05:58:08 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên chuyên đề năm 2023 bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng thiết thực
Lan tỏa, chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo Bác

Lan tỏa, chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo Bác

 •   20/07/2023 10:23:31 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp tỉnh đã trao bằng khen cho 10 tập thể, 18 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; cấp huyện tuyên dương, khen thưởng cho 312 điển hình; cấp xã tuyên dương, khen thưởng cho 567 điển hình.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   11/07/2023 09:48:42 PM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người là tấm gương mẫu mực về thực hành những chuẩn mực đạo đức đó.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với cán bộ, đảng viên và đơn vị hiện nay

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với cán bộ, đảng viên và đơn vị hiện nay

 •   06/07/2023 04:45:40 AM
 •   Đã xem: 1445
 •   Phản hồi: 0
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiết kiệm là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, “gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu không tiêu”. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Theo Người, tất cả mọi người đều phải tiết kiệm, tiết kiệm là chi tiêu, sử dụng có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền của, thời gian, công sức, nhưng vẫn đạt được mục tiêu xác định”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

 •   21/06/2023 06:56:54 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2023):  Ngày 11- 6- 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng mới của toàn dân. Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, có thể khẳng định mọi thành quả của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.
Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2023): Cuộc hành trình vĩ đại vì độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân!

Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2023): Cuộc hành trình vĩ đại vì độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân!

 •   05/06/2023 10:47:39 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 112 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc.
Bình Phước: Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Bình Phước: Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 •   03/06/2023 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện. Hàng năm, mỗi tổ chức đảng, chi bộ phấn đấu xây dựng được 01 mô hình tiêu biểu và 02 điển hình  trong học tập và làm theo Bác, để lan tỏa, nhân rộng. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 2.082 mô hình học tập và làm theo Bác từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được nhân rộng, lan tỏa
Bác Hồ chung vui với các em nhỏ trong ngày Quốc tế thiếu nhi.

Tình yêu thương của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi nhân Ngày 1-6

 •   31/05/2023 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
Bác Hồ kính yêu luôn dành những tình cảm thương yêu tha thiết cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, những người chủ tương lai của đất nước. Với các cháu thiếu nhi, Bác Hồ là người Bác, người Ông vô cùng kính yêu, luôn thật gần gũi với các cháu và hết lòng thương yêu các cháu.
Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023): Tưởng nhớ vị cha già của dân tộc

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023): Tưởng nhớ vị cha già của dân tộc

 •   19/05/2023 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Vào dịp chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), cùng với cả nước, mỗi người dân Việt Nam chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ đến chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vị cha già của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên Nguyễn Tất Thành, Hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc…) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tháng 5 nhớ Bác!

Tháng 5 nhớ Bác!

 •   19/05/2023 06:57:15 AM
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0
Với mỗi người dân đất Việt, trong lòng ai cũng bồi hồi xao xuyến khi tháng 5 về bởi có ngày sinh nhật Bác - vị lãnh tụ kính yêu, đó là ngày 19-5. Tháng 5 về cũng là dịp để toàn thể nhân dân ở khắp các miền quê Việt Nam cũng như bạn bè năm châu hướng về ngày kỷ niệm vô cùng đặc biệt - kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -  19/5/2023 ).
Công an tỉnh: Những điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động xã hội, tình nghĩa

Công an tỉnh: Những điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động xã hội, tình nghĩa

 •   22/04/2023 10:08:07 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023; tích cực, chủ động ra sức thi đua, lập thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023); kỷ niệm 48 năm giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2023), các đơn vị trong lực lượng Công an toàn tỉnh đã tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.
75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy – Lực lượng Công an nhân dân

75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy – Lực lượng Công an nhân dân

 •   12/03/2023 07:08:18 AM
 •   Đã xem: 1513
 •   Phản hồi: 0
Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023).
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đây

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đây

 •   11/03/2023 11:36:10 PM
 •   Đã xem: 969
 •   Phản hồi: 0
Hành động của gia đình ông Nguyễn Hữu Đây và phong trào "Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến" của thành phố Đồng Xoài được lãnh đạo tỉnh, thành phố đánh giá cao, đồng thời xem đây là những cá nhân, mô hình tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo, cần được nhân rộng.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập74
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm73
 • Hôm nay16,644
 • Tháng hiện tại502,781
 • Tổng lượt truy cập11,982,739
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây