Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về công tác Dân vận

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về công tác Dân vận

 •   05/03/2022 02:36:03 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ

Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ

 •   12/01/2022 09:49:43 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 08/11/2021 với 07 nội dung chính. Đến hết tháng 11/2021, 100% các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân

Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân

 •   04/12/2021 06:16:30 AM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dân tộc, nếu được định hướng và hình thành dựa trên những đường lối, chủ trương đúng đắn sẽ trở thành nguồn năng lượng nội sinh tiềm tàng và sống động cho toàn bộ quá trình phát triển. Khát vọng dân tộc thể hiện nhu cầu, ước vọng của đại đa số cộng đồng cư dân trong một quốc gia và nó chịu sự tác động bởi các điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

 •   18/11/2021 09:27:14 AM
 •   Đã xem: 1364
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.
Những điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm

Những điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm

 •   08/11/2021 10:21:16 AM
 •   Đã xem: 1567
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW (Quy định 37-QĐ/TW) thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm (Quy định 47-QĐ/TW).
Bình Long: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác  

Bình Long: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác  

 •   31/10/2021 11:02:51 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn thị xã Bình Long đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị.
Cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung luôn là những người gương mẫu học tập và làm theo Bác

Cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung luôn là những người gương mẫu học tập và làm theo Bác

 •   14/10/2021 10:28:22 AM
 •   Đã xem: 1327
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nhấn mạnh vai trò của cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng. Người nêu rõ: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Do đó, trong mọi giai đoạn cách mạng, công tác giáo dục, quản lý, sử dụng cán bộ luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thực tế đã và đang chứng minh, những cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung luôn là những người gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bù Đốp: học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Bù Đốp: học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

 •   12/10/2021 11:28:12 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban thường vụ Huyện ủy Bù Đốp đã cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng Kế hoạch số 38 - KH/HU ngày 30/11/2016, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để việc học tập và làm Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Bù Đốp.
Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở Bình Phước

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở Bình Phước

 •   07/10/2021 09:08:37 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành 5 kế hoạch chuyên đề hàng năm để triển khai học tập, thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động đến toàn bộ cán bộ, đảng viên.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, quyết thắng” chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Học tập và làm theo Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

 •   21/06/2020 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 3244
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam lời khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Thấm nhuần lời Bác dặn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng phấn đấu phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.
Hình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết báo. Ảnh: Tư liệu

Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Báo chí Cách mạng Việt Nam

 •   20/06/2020 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 598
 •   Phản hồi: 0
Trong hành trình bôn ba đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến báo chí và hoạt động báo chí.
Kết quả xây xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả  trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Chơn Thành

Kết quả xây xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả  trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Chơn Thành

 •   02/06/2020 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 1676
 •   Phản hồi: 0
Trong 04 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chơn Thành đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.
Thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng ở Phú Riềng

Thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng ở Phú Riềng

 •   02/09/2019 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/8/2019, Huyện ủy Phú Riềng tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác với chủ đề “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non song đất nước”, gặp mặt, đối thoại trí thức tiêu biểu. Hội nghị đã nhận được 16 báo cáo tham luận tâm huyết, nêu bật giá trị trường tồn của bản Di chúc; đồng thời thể hiện những tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Bác.
​​​​​​​Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giải nhất toàn đoàn cho Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   20/05/2019 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 858
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16-5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Đồng chí Trần Văn Lân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phú Riềng tuyên dương 5 tập thể, 6 cá nhân điển hình học và làm theo Bác

 •   16/05/2019 11:01:00 PM
 •   Đã xem: 718
 •   Phản hồi: 0
Sáng 16-5, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Riềng tổ chức lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019); biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình và trao giải bí thư chi, đảng bộ cơ sở giỏi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2019. Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Nhâm về dự.
Những kết quả học và làm theo Bác ở Phú Riềng năm 2018

Những kết quả học và làm theo Bác ở Phú Riềng năm 2018

 •   13/12/2018 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
Năm 2018 là năm thứ hai triển khai Chỉ thị 05 về học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Phú Riềng đã tập trung chỉ đạo đồng thời gắn với những nhiệm vụ đột phá góp phần đưa việc học và làm theo Bác thực chất và hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện.
Những giá trị trường tồn trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những giá trị trường tồn trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   13/12/2018 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 1240
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình mới của cách mạng, tháng 12/1958, với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”. Và trong nhiều bài viết Người đề cập đến vấn đề đạo đức cách mạng nhắc nhở cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh

 •   23/07/2018 09:12:52 AM
 •   Đã xem: 1876
 •   Phản hồi: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả. Tỉnh ủy chỉ đạo đổi mới hình thức tuyên truyền bằng cách phát huy lợi thế của mạng xã hội như: Trang Tự hào Bình Phước, Tuổi trẻ Bình Phước, Bộ đội Biên phòng Bình Phước,… có nhiều tin, bài, hình ảnh về các điển hình học tập và làm theo gương Bác, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt, đấu tranh, phản bác với các thông tin sai trái, phản động, chống đối, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ.
Các đảng viên thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Tỉnh đoàn thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   08/07/2018 09:52:12 PM
 •   Đã xem: 871
 •   Phản hồi: 0
Đảng ủy Tỉnh đoàn vừa tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý II/2018 và hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên 70 cán bộ, đảng viên Tỉnh đoàn và 2 trung tâm trực thuộc tham dự.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay5,929
 • Tháng hiện tại131,974
 • Tổng lượt truy cập2,493,333
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây