Bình Long: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Thứ sáu - 21/06/2024 20:53 406 0
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Đảng bộ thị xã Bình Long có 51 cơ sở đảng trực thuộc (11 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở), với tổng số 2.454 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong giai đoạn 2021 -2023, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW,  đã được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo quy định, giao Ban Tuyên giáo hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc thực hiện. Riêng năm 2024, nội dung sinh hoạt chuyên đề còn được gắn với việc sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của Tỉnh kết nối với các điểm cầu thị xã. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập hàng năm đạt 100%.

Trong 03 năm, Thị ủy đã chọn 12 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các kế hoạch Thị ủy đã ban hành, 100% cơ sở Đảng xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện. Thị ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát với 13 tập thể và 06 cá nhân. Ban Tuyên giáo Thị ủy kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 tại 04 tổ chức cơ sở Đảng.

Việc xây dựng kế hoạch nêu gương của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các đơn vị quan tâm thực hiện. Kết quả thực hiện “làm theo Bác” là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. 100% cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch nêu gương; 100% cơ sở Đảng trực thuộc đã cụ thể hóa kế hoạch, quán triệt, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên của đơn vị xây dựng kế hoạch nêu gương và đăng ký nội dung làm theo Bác. Tỷ lệ đảng viên thuộc diện phải xây dựng kế hoạch nêu gương hàng năm của thị xã đạt 100%.

Tuyên truyền đẩy mạnh học tập với làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên nội dung Kết luận số 01- KL/TW và các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của thị xã và các ban, ngành, địa phương; các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã tiếp tục duy trì chuyên mục “làm theo Bác” với thời lượng 30 phút/chuyên mục/tuần. Trang Bình Long Đất và Người thường xuyên đăng tải các tin bài học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền còn được thực hiện thông qua đội ngũ Báo cáo viên Thị xã; tuyên truyền viên ở Đảng ủy các xã, phường. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan định kỳ; hệ thống truyền thanh phường, xã.
 
Thị ủy Bình Long tổ chức tuyên dương các tập thể điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác năm 2023 trên địa bàn thị xã
 
Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, Thị ủy Bình Long đã tổ chức 03 Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cuộc thi viết chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 thu hút 430 bài dự thi; Hội thi văn nghệ đẩy mạnh học tập và làm làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các tác phẩm âm nhạc ca ngợi Bác năm 2023 thu hút 40 tiết mục dự thi; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 diễn ra từ ngày 22/4 đến 12/5/2024.

Hàng năm tổ chức hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Diễn đàn Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng cho gần 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền.

Thị ủy Bình Long xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch 18-KH/TU ngày 19/4/2021 về “Mỗi cấp ủy, đảng viên chung tay giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”, đã hỗ trợ thoát nghèo bền vững cho 24 hộ nghèo thuộc đối tượng già neo đơn không có khả năng lao động. Việc hỗ trợ thoát nghèo được duy trì thực hiện hàng năm với mức hỗ trợ 2.000.000/hộ/tháng; 15kg gạo/hộ/tháng và mua Bảo hiểm y tế hàng năm.

Các ban, ngành, đoàn thể từ Thị xã xuống cơ sở đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đảng bộ Thị xã đã đề ra. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được gắn với các phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hiến máu tình nguyện”, “Tuyến đường ánh sáng an ninh”, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ, tết; xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở,... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tổ chức, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
 
Trao giải cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Trong giai đoạn phòng, chống dịch và hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thị xã đã tập trung thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Các mô hình “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19; chương trình “Sóng và máy tính cho em”; “phiên chợ ấm tình mùa Covid”, “Hành trình những chuyến xe yêu thương”, đội thanh niên tình nguyện, phong trào ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, các khu cách ly, khu vực phong tỏa và một số bà con nghèo, cận nghèo, người yếu thế trên địa bàn Thị xã một cách kịp thời, hiệu quả với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Từ năm 2022, việc đăng ký mô hình làm theo Bác được triển khai rộng rãi tới các tổ chức Đảng.  Hiện nay, toàn thị xã xây dựng được 289 mô hình học tập và làm theo Bác từ cấp thị xã đến cấp cơ sở.

Một số mô hình tiêu biểu như: Nhóm thiện nguyện “Bếp lửa hồng” trực thuộc Hội Chữ Thập đỏ thị xã, từ năm 2021 đến năm 2023 đã cung cấp miễn phí 107.490 suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo và thân nhân của người bệnh đang điều trị tại bệnh viện với tổng giá trị 2.222.428.000 đồng. Mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên không gian mạng” , “Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” (Ban Tuyên giáo Thị ủy); Vườn cây thanh niên làm theo lời Bác”, “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi ghiệp thị xã Bình Long” (Thị Đoàn Bình Long),…

Mô hình “Phụ nữ thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ hội viên nghèo” (Hưng Chiến). Mô hình “CLB làm theo lời Bác” của Chi bộ khu phố Phú Hưng, cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm được phát động và nhân rộng tại 9/9 chi bộ của Phường Phú Thịnh; mô hình “Phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu”, “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo phong cách Hồ Chí Minh” trong trường học) phường An Lộc; “Đội hình thanh niên sửa chữa đường điện ánh sáng an ninh”, “Đội hình thanh niên bảo vệ môi trường” (phường Phú Đức),...
 
Hội thi văn nghệ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các tác phẩm âm nhạc ca ngợi Bác Hồ. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ thị xã Bình Long, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023)

Hội, đoàn thể các cấp với mô hình: “Kết nối yêu thương”, “Câu lạc bộ giúp đỡ phụ nữ yếu thế”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Tuyến đường hoa”, “Thu gom phế liệu”, “Mẹ đỡ đầu” (Hội Liên hiệp Phụ nữ); “Tổ hợp tác trồng sầu riêng” (Hội Nông dân); Cựu Chiến Binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương (Hội Cựu Chiến binh);  “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” của các Liên đội trường học….Các khu phố, ấp trên địa bàn thị xã với các mô hình: tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, “Camera an ninh”.

Giai đoạn 2021 – 2023 có 15 tập thể, 30 cá nhân được khen thưởng cấp thị xã; 03 tập thể, 03 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh. Tại hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2024 có 05 tập thể, 10 cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp thị xã; 01 tập thể, 01 cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp tỉnh. Cấp xã, phường tuyên dương, khen thưởng 213 điển hình.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Thị ủy, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức tuyên truyền đa dạng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Nhiều mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương được duy trì thực hiện và nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay17,261
  • Tháng hiện tại430,731
  • Tổng lượt truy cập20,683,909
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây