Học và làm theo Bác góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề phục vụ  mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Thứ bảy - 22/06/2024 12:14 351 0
Trong 3 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và Tỉnh ủy
Các nội dung làm theo Bác trên địa bàn thành phố Đồng Xoài đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề phục vụ  mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngày 30/12/2021 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU để tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và các quy định nêu gương của Đảng. Đồng thời, tổ chức cho đảng viên tham gia học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm với tỷ lệ 98% đảng viên tham gia học tập. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 16 văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành 14 văn bản. Đến nay 47/47 chi, Đảng bộ hoàn thành xây dựng và ban hành các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Các tập thể và cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài được tuyên dương

Qua học tập, quán triệt chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hàng năm, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã chủ động học tập và làm theo Bác cả về tư tưởng, đạo đức và phong cách. Quán triệt phương châm thực hiện là “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, chú trọng nêu gương của người đứng đầu. Đối với nội dung sinh hoạt theo chủ đề trong các chuyên đề hàng năm tại buổi sinh hoạt định kỳ được chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chi bộ căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành uỷ để thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy quan tâm thực hiện, trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 04 Đoàn kiểm tra, giám sát; đã tiến hành giám sát chuyên đề triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW đối với 07 tổ chức Đảng. Nội dung giám sát chú trọng việc đánh giá những ưu điểm và những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Bên cạnh đó, để nắm rõ hình thức, nội dung sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi họp chi bộ định kỳ đối với từng loại hình chi bộ, Thường trực Thành uỷ đã dự 17 buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tại các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ và 10 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở.

Đổi mới nội dung, hình tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”

Công tác tuyên truyền luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố và các xã, phường quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đây là những tấm gương bình dị mà cao quý, thực sự nổi bật về đạo đức, lối sống, hăng hái đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó là phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Một số kết quả cụ thể: Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố duy trì  chuyên mục, chuyên đề phát sóng hàng tuần; xây dựng 623 chương trình phát thanh, truyền thanh; biên tập, viết 5.946 tin bài, 50 đĩa CD, thực hiện 12 phóng sự và ghi nhận hình, 124 tin hình để phát trên Đài Truyền hình tỉnh Bình Phước; thực hiện 42 chương trình thời sự phát trên chuyên đề “Tiếng nói huyện thị” của Đài Phát thanh Bình Phước. Cộng tác với Báo Bình Phước được 269 tin, bài. Trang fanpage “Đồng Xoài - Thành phố tôi yêu” tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả. Ban biên tập trang đăng tải, chia sẻ 28.420 tin bài; 731.345 lượt tiếp cận; 112.215 lượt người tương tác. 
 
Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận bằng khen của Tỉnh ủy

Nổi bật trong công tác tuyên truyền là Thành ủy đã tổ chức 02 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuộc đã thu hút trên 20.000 lượt cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia dự thi. Hàng năm, đến dịp Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức chuỗi các hoạt động để chào mừng, đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Từ năm 2022 đến năm 2024, Ban Thường vụ đã tuyên dương, khen thưởng 29 tập thể và 59 cá nhân.

Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác

Trong 3 năm qua, việc xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố được Ban Thường vụ Thành uỷ đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện: Đối với  dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao, UBND thành phố phát động và triển khai thực hiện phong trào:“Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”, qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tự nguyện hiến đất để UBND thành phố triển khai dự án. Tính đến nay, các hộ dân đồng thuận hiến tổng diện tích 364.591 m2, trị giá hơn 131,7 tỷ đồng; hình thành 21 tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Các phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ hộ cận nghèo tiếp tục được duy trì; nhiều mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố xây dựng mô hình gia đình “5 không 3 sạch”; Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội LHPN 8 xã, phường  đã thành lập 8 mô hình mẹ đỡ đầu, với 84 thành viên. Tính đến tháng 10/2022, Hội LHPN thành phố và cơ sở đã huy động nhận đỡ đầu 71 trẻ (trong đó Hội nữ Doanh nhân đỡ đầu 7 trẻ) với các mức hỗ trợ khác nhau từ 200 - 500.000 đồng, thời gian hỗ trợ từ 1 năm – 5 năm, ngoài ra còn nhiều mô hình tiêu biểu khác đang hoạt đông có hiệu quả tại các xã, phường. UBMTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Công an thành phố tiếp tục duy trì 10 mô hình trong bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn và triển khai thêm 03 mô hình mới, Mô hình “Sàn để rác thải sinh hoạt” tại khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện; mô hình “tổ tự quản về an toàn giao thông” tại tổ 2,3,4 khu phố Phước Hòa phường Tân Thiện; mô hình “tiếng kẻng an ninh trật tự” ở phường Tân Bình. Thành phố tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “khu dân cư thực hiện hòa giải giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường” làm điểm tại khu phố 4, phường Tiến Thành; 7 xã, phường cũng tiến hành triển khai xây dựng mô hình điểm cho đơn vị như: ấp 2, xã Tân Thành (làm điểm của tỉnh và xã);...
 
Phó bí thư thường trực Thành ủy Đồng Xoài Võ Đăng Khoa và chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19.5

Năm 2023, Thành uỷ chọn là năm chỉnh trang đô thị, trọng tâm chỉ đạo triển khai các mô hình: (1)Xây dựng“Tuyến đường văn minh, không dùng tiền mặt”;(2)Xây dựng tuyến đường:“Sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn”; (3)Triển khai có hiệu quả nghị quyết chuyên đề: “Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố”; (4)Thực hiện thí điểm mô hình “Ngày thứ bảy về với khu dân cư - lắng nghe dân nói”. Năm 2024: Ban Thường vụ Thành uỷ chọn 5 nhiệm vụ trọng tâm, 02 mô hình và 01 điển hình, đặc biệt triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”. 15/47 chi, Đảng bộ cơ sở đã có văn bản đăng ký mô hình để triển khai thực hiện.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 01 Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW; 03 Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; UBND thành phố tặng giấy khen cho 39 tập thể, 79 cá nhân, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen 04 tập thể, 04 cá nhân; Đảng uỷ, UBND các xã, phường tặng giấy khen cho 120 tập thể, 230 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 3 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn thành phố được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và Tỉnh ủy; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, nội dung đề ra. Việc xây dựng kế hoạch hành động, bản cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên từng bước đi vào nề nếp. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú đem lại hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện. Việc học tập và làm theo Bác luôn gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 21-KL/TW “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các nội dung làm theo Bác trên địa bàn thành phố đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề phục vụ  mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tác giả bài viết: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập141
  • Hôm nay22,795
  • Tháng hiện tại328,030
  • Tổng lượt truy cập20,581,208
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây