Một số mô hình, câu lạc bộ làm theo lời Bác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Thứ hai - 25/03/2024 12:30 301 0
Năm 2023, Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; những giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề dùng cho học tập, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi ra Nhân dân trong tỉnh.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề năm 2023 được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, hướng dẫn, triển khai, quán triệt sâu rộng. Từ đó, việc học và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa sâu rộng ở mỗi cấp, mỗi ngành và trong từng cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, câu lạc bộ làm theo lời Bác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.

Thành phố Đồng Xoài: Thực hiện thí điểm mô hình “Ngày thứ Bảy về với khu dân cư – lắng nghe dân nói” trên địa bàn thành phố. Thứ 7, chủ nhật hàng tuần đồng chí Bí thư thành ủy và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng thành ủy trực tiếp tham dự họp chi bộ khu dân cư.
Thành ủy Đồng Xoài tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm mô hình “Ngày thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói” và thực nghiệm buổi sinh hoạt chi bộ mẫu ở khu dân cư
Thị xã Phước Long: Mô hình “Thực hành tiết kiệm vì người nghèo”. Tính đến ngày 10/11/2023, tổng số tiền tiết kiệm 6.100.542.700đ, chi hỗ trợ tổng số tiền 3.990.589.000đ. Mô hình “Thực hiện Lễ chào cờ, hát Quốc ca gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thị xã Bình Long:  Một số mô hình tiêu biểu như: Mỗi cấp ủy, đảng viên chung tay giảm nghèo bền vững do Thị ủy phát động; Câu lạc bộ Bếp lửa Hồng, Kết nối trái tim, hiến máu tình nguyện của Hội chữ Thập đỏ; “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng” của BCHQS thị xã; xã hội hóa công tác cổ động trực quan và TDTT” của Phòng Văn hóa - Thông tin; “Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên không gian mạng” của Ban Tuyên giáo Thị ủy; Vườn cây thanh niên làm theo lời Bác”, “Tuyến đường ánh sáng an ninh”, “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thị xã Bình Long” của Thị Đoàn Bình Long,...
Thị xã Chơn Thành: Thị ủy tiếp tục thực hiện mô hình “Đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ”. Từ khi thành lập mô hình (quý IV/2017) đến nay, đảng viên trong toàn đảng bộ đã đóng góp được 2.407.798.600 đồng, đã chi 950.300.000 đồng hỗ trợ cho 257 lượt đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, điều trị bệnh lâu dài trên địa bàn thị xã (từ đầu năm 2023 đến nay, đã chi 131.500.000 đồng, thăm, hỗ trợ 42 đảng viên cao tuổi đảng có kinh tế gia đình khó khăn, nhân dịp tết Nguyên đán; thăm 03 đảng viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mắc bệnh nặng; chi hỗ trợ 01 đảng viên là đoàn viên thanh niên, có kinh tế khó khăn vay vốn 50.000.000 đồng sản xuất kinh doanh, thời gian vay 36 tháng, trồng mì cao sản).
Huyện Phú Riềng: Thực hiện mô hình Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giải phóng mặt bằng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả các công trình dự án trọng tâm trên địa bàn huyện góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế. Công trình được chọn làm điểm: Xây dựng tuyến đường liên xã Long Bình đi Bình Sơn
Huyện Bù Đăng: Toàn huyện triển khai thực hiện 02 mô hình: (1) Mô hình “3 không, 4 Có” đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong đó: 3 Không: “Không nói không làm, Không nói khó làm, Không nói có mà vẫn chưa làm4 Có: “bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, uy tín cao và thật sự gương mẫu”. Việc đăng ký thực hiện được đưa vào cam kết của mỗi cá nhân, nhằm phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Có 3922/4.127 đảng viên đăng ký thực hiện mô hình “3 không, 4 Có”, đạt tỷ lệ 96,7% còn 205 đảng viên miễn sinh hoạt vì các lý do theo quy định.
(2) Mô hình “Mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo” đối với tập thể chi bộ, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái trong toàn đảng và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. đã hỗ trợ cho 1.722 đối tượng là học sinh, hộ gia đình khó khăn với số tiền huy động 1.724.804.300đ.
Huyện Bù Đốp: Phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”; đã thu được 2.447.442.000đ, chi hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ sản xuất, thăm bệnh đau cho 70 đảng viên với chi phí 1.106.000.000đ; xây dựng sân cột mốc phụ cho các đồn biên phòng.

Huyện ủy Bù Đốp trao nhà cho Đảng viên Nông Thị Rỳ khó khăn về nhà ở, ấp Tân Phong xã Tân Thành từ quỹ phong trào“tiết kiệm bản thân dành phần người khó”huyện Bù Đốp (năm 2019)
Huyện Lộc Ninh: Với chủ trương “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đăng ký thực hiện đồng hành và hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về tinh thần, vật chất để giúp họ vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với sự phát triển chung của huyện. Đến nay, đã có 56/56 tổ chức cơ sở đảng đăng ký thực hiện để đồng hành giúp đỡ 230 hộ nghèo, 333 hộ cận nghèo.
Huyện Bù Gia Mập: mô hình giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế: như cho vay không lấy lãi, vận động quyên góp xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn; góp vốn cho vay xoay vòng.
Huyện Đồng Phú: “Công trình 1.000 đồng” do cán bộ Mặt trận cấp huyện và cơ sở ủng hộ được 38.358.000 đồng, đã trao tặng cho 01 khu dân cư của xã Đồng Tiến để thực hiện công trình chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Mô hình “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” tại các chi, đảng bộ khối cơ quan và 11 xã, thị trấn, đã nhận hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng/địa chỉ nhân đạo.
Huyện Hớn Quản: Có mô hình “Tặng sinh kế cho HVPN phát triển kinh tế”, “Heo đất Hớn Quản – đồng hành cùng hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “trao bò giống; “Tiếng kẻng an ninh”; “Tổ liên gia bảo vệ môi trường và an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp- an toàn”…
Biên phòng tỉnh: Một số mô hình như: Chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”; Trạm quân dân y kết hợp; Lớp học xóa mù chữ; Thầy giáo quân hàm xanh; Cán bộ tăng cường xã; Đảng viên tham gia sinh hoạt các chi bộ thôn ấp; Đảng viên phụ trách hộ gia đình; Mô hình con nuôi Đồn Biên phòng; Hũ gạo tình thương; Tay kéo Biên phòng; Bò giống, Dê giống cho người nghèo; Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo …
Quân sự tỉnh: Có các mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng, cấp dưới”, “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Đơn vị 3 nhất”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “5 trách nhiệm” …

Công an tỉnh: Có 02 mô hình tiêu biểu: (1) “Xây dựng phần mềm đề xuất xử lý văn bản và giao việc trong nội bộ đơn vị”; (2) “Nêu cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an ninh trật tự”.

Đảng ủy Công ty cao su Phú Riềng: Phong trào thi đua thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa lao động sản xuất giỏi được thực hiện 19/19 đơn vị; phong trào thực hiện chứng chỉ rừng cao su bền vững có kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm; phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi…

Đảng ủy Công ty cao su Đồng Phú: Triển khai mô hình “Tổng quyết tâm”: Quyết tâm phát huy dân chủ-kỷ cương đoàn kết; Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nói đi đôi với làm; Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch; thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác, giao nhiệm vụ, yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc phải triển khai và thực hiện nghiêm túc.

Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Bình Long: mô hình tiết kiệm chi tiêu cá nhân để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; mô hình xanh - sạch - đẹp; mô hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách lề lối làm việc.

Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh: Mô hình Ngày chủ nhật xanh, mô hình thi đua trong lao động sản xuất.

Tác giả bài viết: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay25,315
  • Tháng hiện tại298,371
  • Tổng lượt truy cập18,336,108
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây