MTTQ các cấp tỉnh Bình Phước: Đa dạng hình thức tuyên truyền học và làm theo Bác

Chủ nhật - 23/07/2023 06:58 231 0
Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên chuyên đề năm 2023 bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng thiết thực
Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Bình Phước đã nghiêm túc triển khai, quán triệt tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2023 của tỉnh Bình Phước về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”.   

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên chuyên đề năm 2023 bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng thiết thực như: Tuyên truyền về đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa phương gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác. Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền qua hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trang (fanpage) Mặt trận Bình Phước.  Kết quả đã tổ chức được 3.047 cuộc, có 155.475 lượt người tham dự; phát trên loa truyền thanh 5.398 giờ; phát 12.465 tờ rơi, khẩu hiệu các loại cho người dân.
 

Ngày 31-3 - 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp với UBND huyện Bù Gia Mập tổ chức lễ bàn giao 127 căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

Qua tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội…

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duy trì việc phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tiếp tục duy trì thực hiện chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc” phát trên sóng của Đài PT-TH tỉnh mỗi quý một kỳ vào 20h50’ tối thứ ba của tuần thứ nhất trong tháng đầu tiên của quý, với thời lượng phát sóng là 15 phút; Phối hợp tổ chức thực hiện nhiều phóng sự về hoạt động của MTTQ các cấp ở địa phương và cơ sở. Phát hàng trăm tin về hoạt động công tác Mặt trận, tiêu biểu như các hoạt động: tiếp xúc cử tri; giám sát; xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; thăm và tặng quà tết cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp lễ, tết. \

Trên Báo in Bình Phước tiếp tục duy trì đăng tải các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu: Như mô hình không hút thuốc, không uống rượu bia trong giờ làm việc và tiết kiệm điện, kể chuyện học tập và làm theo tấm gương Bác hàng tháng, mô hình nuôi heo đất trong Ban Thường trực UBMTTQVN xã Bù Gia Mập mỗi quý hỗ trợ 25kg gạo cho 01 hộ có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên tại huyện Bù Gia Mập; Mô hình tiết kiệm giúp đỡ hộ nghèo, mô hình đấu tranh phòng chống tin xấu độc ở huyện Phú Riềng; Mô hình “ Hỗ trợ sinh kế” Ban công tác Mặt trận Khu phố Xa Cam II; Hưng Thịnh; Bình Ninh II; Mô hình “ Tổ phụ nữ thu gom phế liệu” Chi hội PN Hưng Phú; Mô hình “ Tổ hợp tác “ Dịch vụ nấu ăn gia đình” Chi hội Phụ nữ Xa Cam II; Mô hình “ Tuyến đường Camera” ở Đông Phất… ở thị xã Bình Long.

 
Đồng chí Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước trao bằng khen của MTTQVN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư giai đoạn 2003 – 2023

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với các hình thức như: phát hành thư ngỏ, vận động trực tiếp đến các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để vận động nguồn lực chăm lo tết cho người nghèo. Kết quả, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các sở ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức vận động được trên 192.482 phần quà, với tổng trị giá 84 tỷ 516 triệu đồng.…

Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm và trở thành những việc làm thường xuyên, tự giác gắn với việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, đã tổ chức 398 đợt với 126 nội dung, tuyên truyền cho 16.425 lượt người tham dự; phát trên loa đài 520 giờ, phát 1.011 tờ rơi, khẩu hiệu các loại cho người dân.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân, Trong 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức giám sát được 03 đợt giám sát (giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh (khóa X); giám sát việc thực hiện “ Ý kiến cử tri và nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022”; giám sát (đợt III) đối với Dự án xây dựng tuyến kết nối ĐT 753 với đường Đồng Phú -Dương (Đoạn Lam Sơn - Tân Phước); đồng thời, tiếp tục ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình giảm 1000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và giám sát công tác cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023. Tổ chức phản biện xã hội đối với 05 dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh.

Nhìn chung, việc học tập, quán triệt, triển khai tuyên truyền thực hiện Kết luận 01 -KLT/TW của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm 2023 đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Qua tuyên truyền, học tập đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc chăm lo đời sống cho nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập61
  • Hôm nay17,385
  • Tháng hiện tại503,522
  • Tổng lượt truy cập11,983,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây