Chơn Thành: Những kết quả nổi bật sau 21 năm thành lập (2003-2024)

Thứ tư - 27/03/2024 12:46 66 0
Trải qua các thời kỳ lịch sử, địa giới hành chính Chơn Thành được thay đổi, tách nhập nhiều lần. Ngày 20/02/2003, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị định số 17/2003/NĐ-CT về việc thành lập huyện Chơn Thành và Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước. Theo Nghị định này, huyện Chơn Thành mới được thành lập (Lễ công bố ngày 02/5/2003) gồm 7 xã (Minh Long, Minh Thành, Tân Quan, Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng, Minh Hưng) và thị trấn Chơn Thành.
Chơn Thành có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Phước, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài khoảng 35km, cách thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) khoảng 55km, cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 80km. Chơn Thành có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao; là địa phương có 2 tuyến giao thông huyết mạch ngang qua là quốc lộ 13 và 14, kết nối các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nam Bộ, thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển hàng hóa, có vai trò kết nối tỉnh Bình Phước với TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp - dịch vụ, đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Phước.

Trải qua chặng đường 21 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Chơn Thành có 4 khu công nghiệp lớn và Khu liên hợp công nghiệp, đô thị Becamex Bình Phước quy mô 4.633,3 ha… đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động, đưa Chơn Thành trở thành trung tâm kinh tế, phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Phước. 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chơn Thành tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Phước. Chơn Thành được định hướng trở thành đô thị loại IV trong giai đoạn 2016-2020 và phấn đấu đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III, đủ điều kiện nâng cấp thị xã Chơn Thành lên đô thị loại III trong giai đoạn 2026-2030.

Sự phát triển về kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của huyện Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành và 4 xã Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc huyện Chơn Thành đã đặt ra yêu cầu cần chuyển đổi sang mô hình chính quyền đô thị để đáp ứng nhu cầu phát triển và quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, phát huy tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương. Đây cũng chính là yếu tố nòng cốt, phù hợp những tiêu chí theo quy định để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thống nhất thông qua Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 thành lập thị xã Chơn Thành và 5 phường thuộc thị xã trong tháng 8-2022.  

 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân thị xã Chơn Thành

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); UBND thị xã đã điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ thị xã đề ra, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và Thường trực Thị ủy, UBND thị xã đã có sự quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành nền kinh tế - xã hội của thị xã; cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của các cấp, các ngành; cùng với sự chung sức, chung lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2023 và 03 tháng đầu năm 2024 của thị xã tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

1. Về kinh tế:

- Về phát triển kinh tế: Tiếp tục duy trì phát triển, tổng giá trị sản xuất các ngành là 35.926 tỷ đồng, tăng 14,38%. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp là 29.070 tỷ đồng, đạt 100,95% kế hoạch, tăng 16,37% so với năm 2022; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước thực hiện là 2.886 tỷ đồng, đạt 100,28% kế hoạch, tăng 27,64% so với năm 2022; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước thực hiện 3.985 tỷ đồng, đạt 100,38% kế hoạch, tăng 0,4% so với năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 11.184 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch, tăng 8,16% so với năm 2022; doanh thu ngành dịch vụ đạt 2.870 tỷ đồng, đạt 100,17% kế hoạch, tăng 4,4% so với năm 2022. Trong năm 2023, có 180 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thị xã là 992 doanh nghiệp. Tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động là 8.872 hộ; duy trì 13 hợp tác xã (trong đó có 07 hợp tác xã được cấp chứng nhận VietGAP), 119 trang trại và 09 tổ hợp tác (trong đó có 01 tổ hợp tác được cấp chứng nhận VietGAP). Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,16%, đạt kế hoạch đề ra.
 
Thu ngân sách nhà nước đạt 563 tỷ đồng, đạt 67,3% dự toán điều chỉnh tỉnh giao và đạt 63,7% dự toán thị xã thông qua, bằng 70,8% so với số thực hiện năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương là 678,886 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán điều chỉnh tỉnh giao và đạt 67,3% dự toán điều chỉnh thị xã thông qua, bằng 66,2% so với năm 2022. Về giải ngân vốn đầu tư công đạt 24,8% kế hoạch.

- Về xây dựng nông thôn mới: xã Minh Thắng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đang hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị xã Minh Lập đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023; tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại các xã Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, Quang Minh; tiến hành rà soát, đánh giá các phường thực hiện bộ tiêu chí phường đạt chuẩn “đô thị văn minh”.

- Về công tác quy hoạch, xây dựng, giao thông: Công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất các dự án trọng điểm được tập trung triển khai; kịp thời xem xét xử lý các vướng mắc trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án. Trong năm 2023 đã thực hiện cấp 321 giấy phép xây dựng cho các công trình, dự án; tập trung thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Chơn Thành, hoàn chỉnh hồ sơ lập quy hoạch phân khu các phường và lập đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã; phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đối với các dự án khu dân cư; chấp thuận cho đầu tư 08 công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, lập hồ sơ, xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

 
Giao lộ 13 và 14 khu trung tâm thị xã Chơn Thành nhìn từ trên cao

- Công tác quản lý đất đai, môi trường: Các hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai, môi trường được giải quyết đảm bảo quy trình; các vụ việc kiến nghị, khiếu nại về lĩnh vực đất đai, môi trường được quan tâm chỉ đạo xác minh giải quyết. Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022, năm 2023. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường.

- Tình hình thực hiện các dự án: Công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất các dự án trọng tâm được tập trung triển khai kịp thời. Đã phê duyệt 32 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với 608 thửa đất; ban hành 537 quyết định thu hồi đất trong các dự án, với tổng diện tích đất là 6.923.350,1m2 ; đã phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng trạm biến áp 500Kv Chơn Thành và đường dây đấu nối tại phường Minh Thành và xã Nha Bích; ban hành 22 quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước.

2. Về văn hóa - xã hội:

- Về giáo dục - đào tạo: tỷ lệ học sinh bậc tiểu học lên lớp thẳng đạt 99,7%; tỷ lệ học sinh bậc THCS lên lớp thẳng đạt 94,8%; tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp bậc THCS (lớp 9) đạt 99,79%; duy trì kết quả phổ cập giáo dục - chống mù chữ. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được tập trung chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 12/23 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 52,1% tổng số trường đạt chuẩn quốc gia.

- Về công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân: Được triển khai thực hiện tốt, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng...; 100% Trạm y tế cơ sở có bác sĩ và đạt chuẩn quốc gia. Công tác thông tin, truyền thông và tư vấn về các chính sách dân số được thực hiện thường xuyên, với hình thức phù hợp, qua đó góp phần thay đổi về hành vi và nhận thức, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Về công tác tổ chức các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng: Được tổ chức trang trọng, chu đáo, bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa được tăng cường kiểm tra. Tuyên truyền, tổ chức thành công họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày công bố thành lập huyện Chơn Thành (02/5/2003 - 02/5/2023), kỷ niệm 01 năm ngày công bố thành lập thị xã Chơn Thành (01/10/2022 - 01/10/2023). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” được đẩy mạnh thực hiện. Hàng năm, có 98,12% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 98,5% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Công tác truyền thanh, truyền hình và hoạt động cổng thông tin điện tử thị xã tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả.

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện tốt: Trong năm 2023, đã đào tạo nghề cho 2.135 lao động, đạt 101,67% kế hoạch, bằng 104,6% so với năm 2022; giải quyết việc làm cho 5.452 lao động, đạt 100,96% kế hoạch, bằng 101,6% so với năm 2022.

- Công tác chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng yếu thế: Được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94% và có 63% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới được chú trọng. Huy động nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, trong năm 2023 đã giảm được 13 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo; hiện nay còn 09 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,03%) và 96 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,32%).

- Hoạt động tôn giáo: Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra bình thường, tuân thủ quy định pháp luật; tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc, tiêu biểu. Công tác chăm lo, giải quyết khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm; đời sống của đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên; hiện nay trên địa bàn thị xã không còn hộ nghèo là dân tộc thiểu số. Nhân dịp tết truyền thống của dân tộc, các lễ của tổ chức tôn giáo, lãnh đạo thị xã đều đến thăm và chúc mừng. Tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Quang Minh; giao lưu bóng chuyền trong thanh niên vùng đồng bào có đạo tại Giáo xứ Tân Châu và Giáo xứ Mỹ Hưng.

 
Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành năm trên trục đường quốc lộ 14

3. Về quốc phòng - an ninh và nội chính: Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tại các xã, phường. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân có tinh thần cảnh giác cao trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, kịp thời nắm bắt và xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

4. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

- Công tác quán triệt, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Thực hiện chặt chẽ, minh bạch việc điều động, bổ nhiệm các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đúng quy trình, quy định. Hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2020 - 2026) và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031) năm 2023. Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành lập Tổ công tác tham dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Hướng dẫn xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, để xem xét, kết luận, kết luận bổ sung về tiêu chuẩn chính trị đối với 57 trường hợp và gửi phiếu tra cứu tiêu chuẩn chính trị 74 trường hợp. Công tác phát triển đảng được chú trọng, trong năm 2023, đã kết nạp mới 83 đảng viên (đạt 101,2% kế hoạch); thành lập mới 01 chi bộ doanh nghiệp tư nhân trực thuộc đảng bộ cơ sở (Đảng bộ phường Thành Tâm); toàn Đảng bộ thị xã có 51 chi, đảng bộ trực thuộc có 2.586 đảng viên.

- Chất lượng hoạt động của các Ban xây dựng đảng Thị ủy, của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được nâng lên, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh theo tinh thần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp.

Phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua 49 năm giải phóng và chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày công bố thành lập huyện Chơn Thành (nay là thị xã Chơn Thành), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thị xã Chơn Thành quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục xây dựng thị xã Chơn Thành trở thành đô thị mới thông minh, hiện đại; phát triển mạnh về kinh tế; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và hiện đại; chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng lên, đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Tăng cường, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp ngày càng hiệu quả, tạo bước chuyển mới trong công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp theo hướng bền vững; chuyển dịch thương mại dịch vụ theo hướng tích cực, tạo bước đột phá, phấn đấu xây dựng thị xã Chơn Thành phát triển hoàn thiện và bền vững, là thị xã “Năng động, sinh thái, thông minh”, xứng đáng là một trong các trụ cột của vùng tam giác động lực tăng trưởng Đồng Xoài - Đồng Phú - Chơn Thành của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, vì mộtBình Phước đổi mới, hội nhập và phát triển. 

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây