STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 VB 2406 26/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 22.2024 (điều chỉnh)
2 LLV22/2024 25/05/2024 Lịch VPTU tuần 22/2024
3 VB 2407 25/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2024
4 VB 2391 20/05/2024 Lịch tuần 21/2024 của BNCTU
5 21/2024 20/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 21/2024
6 LLV21/2024 19/05/2024 Lịch VPTU tuần 21/2024
7 tuần 20/2024 VB 2406 19/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2024
8 VB 2405 19/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 21.2024
9 VB 2404 14/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 20.2024 (điều chỉnh)
10 VB 2390 13/05/2024 Lịch tuần 20/2024 của BNCTU
11 VB 2405 12/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2024
12 19/2024 07/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2024
13 VB 2389 06/05/2024 Lịch tuần 19/2024 của BNCTU
14 VB 2403 05/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 19.2024
15 VB 2404 04/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2024
16 18/2024 02/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 18/2024
17 VB 2401 29/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 18.2024
18 VB 2403 27/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2024
19 17/2024 23/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 17/2024
20 VB 2388 22/04/2024 Lịch tuần 17/2024 của BNCTU
21 VB 2401 21/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 17.2024 (điều chỉnh)
22 VB 2402 20/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2024
23 16/2024 15/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2024
24 VB 2387 15/04/2024 Lịch tuần 16/2024 của BNCTU
25 VB 2400 14/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 16.2024 (điều chỉnh)
26 VB 2401 13/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2024
27 VB 2386 08/04/2024 Lịch tuần 15/2024 của BNCTU
28 VB 2399 07/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 15.2024 (điều chỉnh)
29 15/2024 06/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 15/2024
30 VB 2400 06/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2024
31 VB 2385 01/04/2024 Lịch tuần 14/2024 của BNCTU
32 VB 2398 31/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 14.2024 (điều chỉnh)
33 VB 2399 30/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2024
34 14/2024 29/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2024
35 13/2024 27/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 13/2024
36 VB 2384 25/03/2024 Lịch tuần 13/2024 của BNCTU
37 VB 2397 24/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 13.2024 (điều chỉnh)
38 VB 2398 22/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 13/2024
39 VB 2383 18/03/2024 Lịch tuần 12/2024 của BNCTU
40 VB 2396 17/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 12.2024 (điều chỉnh)
41 VB 2397 16/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 12/2024
42 11/2024 11/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 11/2024
43 VB 2382 11/03/2024 Lịch tuần 11/2024 của BNCTU
44 VB 2395 10/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 11.2024 (điều chỉnh)
45 VB 2396 09/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 11/2024
46 VB2395 04/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 10/2024
47 VB 2381 04/03/2024 Lịch tuần 10/2024 của BNCTU
48 VB 2381 04/03/2024 Lịch tuần 10/2024 của BNCTU
49 VB 2394 03/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 10.2024 (điều chỉnh)
50 VB 2395 03/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 10/2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây