STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 22/2024 27/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 22/2024
2 VB 2406 25/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 22.2024 (điều chỉnh)
3 LLV22/2024 24/05/2024 Lịch VPTU tuần 22/2024
4 VB 2407 24/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2024
5 VB 2391 19/05/2024 Lịch tuần 21/2024 của BNCTU
6 21/2024 19/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 21/2024
7 LLV21/2024 18/05/2024 Lịch VPTU tuần 21/2024
8 tuần 20/2024 VB 2406 18/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2024
9 VB 2405 18/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 21.2024
10 VB 2404 13/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 20.2024 (điều chỉnh)
11 VB 2390 12/05/2024 Lịch tuần 20/2024 của BNCTU
12 VB 2405 11/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2024
13 19/2024 06/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2024
14 VB 2389 05/05/2024 Lịch tuần 19/2024 của BNCTU
15 VB 2403 04/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 19.2024
16 VB 2404 03/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2024
17 18/2024 01/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 18/2024
18 VB 2401 28/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 18.2024
19 VB 2403 26/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2024
20 17/2024 22/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 17/2024
21 VB 2388 21/04/2024 Lịch tuần 17/2024 của BNCTU
22 VB 2401 20/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 17.2024 (điều chỉnh)
23 VB 2402 19/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2024
24 16/2024 14/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2024
25 VB 2387 14/04/2024 Lịch tuần 16/2024 của BNCTU
26 VB 2400 13/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 16.2024 (điều chỉnh)
27 VB 2401 12/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2024
28 VB 2386 07/04/2024 Lịch tuần 15/2024 của BNCTU
29 VB 2399 06/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 15.2024 (điều chỉnh)
30 15/2024 05/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 15/2024
31 VB 2400 05/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2024
32 VB 2385 31/03/2024 Lịch tuần 14/2024 của BNCTU
33 VB 2398 30/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 14.2024 (điều chỉnh)
34 VB 2399 29/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2024
35 14/2024 28/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2024
36 13/2024 26/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 13/2024
37 VB 2384 24/03/2024 Lịch tuần 13/2024 của BNCTU
38 VB 2397 23/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 13.2024 (điều chỉnh)
39 VB 2398 21/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 13/2024
40 VB 2383 17/03/2024 Lịch tuần 12/2024 của BNCTU
41 VB 2396 16/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 12.2024 (điều chỉnh)
42 VB 2397 15/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 12/2024
43 11/2024 10/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 11/2024
44 VB 2382 10/03/2024 Lịch tuần 11/2024 của BNCTU
45 VB 2395 09/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 11.2024 (điều chỉnh)
46 VB 2396 08/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 11/2024
47 VB2395 03/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 10/2024
48 VB 2381 03/03/2024 Lịch tuần 10/2024 của BNCTU
49 VB 2381 03/03/2024 Lịch tuần 10/2024 của BNCTU
50 VB 2394 02/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 10.2024 (điều chỉnh)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây