STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 LLV25/2024 15/06/2024 Lịch VPTU tuần 25/2024
2 VB 2394 09/06/2024 Lịch tuần 24/2024 của BNCTU
3 24/2024 09/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 24/2024
4 VB 2408 08/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 24.2024
5 VB 2409 07/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 24/2024
6 LLV24/2024 07/06/2024 Lịch VPTU tuần 24/2024
7 23/2024 05/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 23/2024
8 VB 2393 02/06/2024 Lịch tuần 23/2024 của BNCTU
9 VB 2407 01/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 23.2024
10 LLV23/2024 31/05/2024 Lịch VPTU tuần 23/2024
11 VB 2408 31/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 23/2024
12 22/2024 27/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 22/2024
13 VB 2392 26/05/2024 Lịch tuần 22/2024 của BNCTU
14 VB 2406 25/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 22.2024 (điều chỉnh)
15 LLV22/2024 24/05/2024 Lịch VPTU tuần 22/2024
16 VB 2407 24/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2024
17 VB 2391 19/05/2024 Lịch tuần 21/2024 của BNCTU
18 21/2024 19/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 21/2024
19 LLV21/2024 18/05/2024 Lịch VPTU tuần 21/2024
20 tuần 20/2024 VB 2406 18/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2024
21 VB 2405 18/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 21.2024
22 VB 2404 13/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 20.2024 (điều chỉnh)
23 VB 2390 12/05/2024 Lịch tuần 20/2024 của BNCTU
24 VB 2405 11/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2024
25 19/2024 06/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2024
26 VB 2389 05/05/2024 Lịch tuần 19/2024 của BNCTU
27 VB 2403 04/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 19.2024
28 VB 2404 03/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2024
29 18/2024 01/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 18/2024
30 VB 2401 28/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 18.2024
31 VB 2403 26/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2024
32 17/2024 22/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 17/2024
33 VB 2388 21/04/2024 Lịch tuần 17/2024 của BNCTU
34 VB 2401 20/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 17.2024 (điều chỉnh)
35 VB 2402 19/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2024
36 16/2024 14/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2024
37 VB 2387 14/04/2024 Lịch tuần 16/2024 của BNCTU
38 VB 2400 13/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 16.2024 (điều chỉnh)
39 VB 2401 12/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2024
40 VB 2386 07/04/2024 Lịch tuần 15/2024 của BNCTU
41 VB 2399 06/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 15.2024 (điều chỉnh)
42 15/2024 05/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 15/2024
43 VB 2400 05/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2024
44 VB 2385 31/03/2024 Lịch tuần 14/2024 của BNCTU
45 VB 2398 30/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 14.2024 (điều chỉnh)
46 VB 2399 29/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2024
47 14/2024 28/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2024
48 13/2024 26/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 13/2024
49 VB 2384 24/03/2024 Lịch tuần 13/2024 của BNCTU
50 VB 2397 23/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 13.2024 (điều chỉnh)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây