STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 VB 2346 29/05/2023 Lich BTCTU Tuan 22.2023 (điều chỉnh)
2 VB2346 28/05/2023 Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2023
3 VB2345 28/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 22/2023
4 VB 2344 27/05/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2023.
5 VB 2342 22/05/2023 Lich BTCTU Tuan 21.2023
6 VB 2344 22/05/2023 Lịch tuần 21/2023 của BNCTU
7 VB2341 21/05/2023 Lịch BTGTU - Tuần 21/2023
8 VB2339 21/05/2023 Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2023
9 VB2340 21/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 21/2023 (bổ sung)
10 VB 2343 20/05/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2023.
11 VB 2238 18/05/2023 Lịch BTGTU - Tuần 20/2023
12 VB 2336 15/05/2023 Lịch tuần 20/2023 của BNCTU
13 VB2335 14/05/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 20/2023
14 VB 2333 14/05/2023 Lich BTCTU Tuan 20.2023
15 VB2334 14/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 20/2023 (bổ sung)
16 VB 2337 13/05/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2023.
17 VB 2329 08/05/2023 Lịch tuần 19/2023 của BNCTU
18 VB2333 08/05/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 19/2023
19 19/2023/LT 07/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 19/2023 (bổ sung)
20 VB 2332 07/05/2023 Lich BTCTU Tuan 19.2023
21 VB2333 07/05/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2023
22 VB 2335 06/05/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2023.
23 VB 2331 03/05/2023 Lich BTCTU Tuan 18.2023 (dieu chinh)
24 18/2023/LT 01/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 18/2023
25 VB 2332 29/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2023.
26 VB2330 29/04/2023 Lịch TT và BTVTU tuần 18/2023
27 VB 2328 24/04/2023 Lịch tuần 17/2023 của BNCTU
28 VB2328 23/04/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 17/2023
29 VB 2327 23/04/2023 Lich BTCTU Tuan 17.2023
30 VB2330 23/04/2023 Lịch VPTU tuần thứ 17/2023
31 VB 2329 22/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2023.
32 VB2327 20/04/2023 Lịch làm việc của VPTU tuần 16/2023 (bổ sung)
33 VB 2325 16/04/2023 Lich BTCTU Tuan 16.2023 (điều chỉnh)
34 VB 2326 16/04/2023 Lịch làm việc của VPTU tuần 16/2023
35 VB 2324 16/04/2023 Lịch BTGTU - Tuần 16/2023
36 VB2325 16/04/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2023
37 VB 2326 15/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2023.
38 VB 2322 10/04/2023 Lịch tuần 15/2023 của BNCTU
39 VB2322 09/04/2023 Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần thứ 15/2023
40 VB 2321 09/04/2023 Lich BTCTU Tuan 15.2023
41 VB 2320 09/04/2023 Lịch BTGTU - Tuần 15/2023
42 VB 2321 09/04/2023 Lịch làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy tuần 15
43 VB 2319 09/04/2023 Lịch BTGTU - Tuần 14/2023
44 VB2323 08/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2023.
45 VB 2317 03/04/2023 Lịch tuần 14/2023 của BNCTU
46 VB 2318 02/04/2023 Lịch làm việc của VPTU tuần 14/2023
47 VB2317 02/04/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2023
48 VB 2318 01/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2023.
49 VB 2316 01/04/2023 Lich BTCTU Tuan 14.2023
50 VB2312 27/03/2023 Lịch - BTGTU Tuần 13/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây