STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 30/2024 21/07/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 30/2024
2 VB 2400 21/07/2024 Lịch tuần 30/2024 của BNCTU
3 LLV30/2024 20/07/2024 Lịch VPTU tuần 30/2024
4 VB 2414 20/07/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 30.2024
5 VB 2415 20/07/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 30/2024
6 VB 2399 14/07/2024 Lịch tuần 29/2024 của BNCTU
7 LLV29/2024 13/07/2024 Lịch VPTU tuần 29/2024
8 VB 2413 13/07/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 29.2024
9 29/2024 12/07/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 29/2024
10 VB 2414 12/07/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 29/2024
11 VB 2398 07/07/2024 Lịch tuần 28/2024 của BNCTU
12 LLV28/2024 06/07/2024 Lịch VPTU tuần 28/2024
13 VB 2412 06/07/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 28.2024
14 VB 2413 05/07/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 28/2024
15 VB 2397 30/06/2024 Lịch tuần 27/2024 của BNCTU
16 27/2024 30/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 27/2024
17 LLV27/2024 29/06/2024 Lịch VPTU tuần 27/2024
18 VB 2411 28/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 27.2024
19 VB 2412 28/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 27/2024
20 VB 2410 25/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 26.2024
21 VB 2396 23/06/2024 Lịch tuần 26/2024 của BNCTU
22 26/2024 23/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 26/2024
23 LLV26/2024 22/06/2024 Lịch VPTU tuần 26/2024
24 VB 2411 21/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 26/2024
25 VB 2395 16/06/2024 Lịch tuần 25/2024 của BNCTU
26 25/2024 16/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 25/2024
27 VB 2409 15/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 25.2024
28 LLV25/2024 15/06/2024 Lịch VPTU tuần 25/2024
29 VB 2410 14/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2024
30 VB 2394 09/06/2024 Lịch tuần 24/2024 của BNCTU
31 24/2024 09/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 24/2024
32 VB 2408 08/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 24.2024
33 VB 2409 07/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 24/2024
34 LLV24/2024 07/06/2024 Lịch VPTU tuần 24/2024
35 23/2024 05/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 23/2024
36 VB 2393 02/06/2024 Lịch tuần 23/2024 của BNCTU
37 VB 2407 01/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 23.2024
38 LLV23/2024 31/05/2024 Lịch VPTU tuần 23/2024
39 VB 2408 31/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 23/2024
40 22/2024 27/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 22/2024
41 VB 2392 26/05/2024 Lịch tuần 22/2024 của BNCTU
42 VB 2406 25/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 22.2024 (điều chỉnh)
43 LLV22/2024 24/05/2024 Lịch VPTU tuần 22/2024
44 VB 2407 24/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2024
45 VB 2391 19/05/2024 Lịch tuần 21/2024 của BNCTU
46 21/2024 19/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 21/2024
47 LLV21/2024 18/05/2024 Lịch VPTU tuần 21/2024
48 tuần 20/2024 VB 2406 18/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2024
49 VB 2405 18/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 21.2024
50 VB 2404 13/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 20.2024 (điều chỉnh)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây