STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 VB 2348 03/06/2023 Lich BTCTU Tuan 23.2023
2 VB2349 03/06/2023 Lịch VPTU tuần thứ 23/2023
3 VB2347 02/06/2023 Lịch BTGTU - Tuần 22/2023
4 VB2348 02/06/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 23/2023
5 VB 2346 28/05/2023 Lich BTCTU Tuan 22.2023 (điều chỉnh)
6 VB2346 27/05/2023 Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2023
7 VB2345 27/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 22/2023
8 VB 2344 26/05/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2023.
9 VB 2342 21/05/2023 Lich BTCTU Tuan 21.2023
10 VB 2344 21/05/2023 Lịch tuần 21/2023 của BNCTU
11 VB2341 20/05/2023 Lịch BTGTU - Tuần 21/2023
12 VB2339 20/05/2023 Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2023
13 VB2340 20/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 21/2023 (bổ sung)
14 VB 2343 19/05/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2023.
15 VB 2238 17/05/2023 Lịch BTGTU - Tuần 20/2023
16 VB 2336 14/05/2023 Lịch tuần 20/2023 của BNCTU
17 VB2335 13/05/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 20/2023
18 VB 2333 13/05/2023 Lich BTCTU Tuan 20.2023
19 VB2334 13/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 20/2023 (bổ sung)
20 VB 2337 12/05/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2023.
21 VB 2329 07/05/2023 Lịch tuần 19/2023 của BNCTU
22 VB2333 07/05/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 19/2023
23 19/2023/LT 06/05/2023 Lịch VPTU tuần thứ 19/2023 (bổ sung)
24 VB 2332 06/05/2023 Lich BTCTU Tuan 19.2023
25 VB2333 06/05/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2023
26 VB 2335 05/05/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2023.
27 VB 2331 02/05/2023 Lich BTCTU Tuan 18.2023 (dieu chinh)
28 18/2023/LT 30/04/2023 Lịch VPTU tuần thứ 18/2023
29 VB 2332 28/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2023.
30 VB2330 28/04/2023 Lịch TT và BTVTU tuần 18/2023
31 VB 2328 23/04/2023 Lịch tuần 17/2023 của BNCTU
32 VB2328 22/04/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 17/2023
33 VB 2327 22/04/2023 Lich BTCTU Tuan 17.2023
34 VB2330 22/04/2023 Lịch VPTU tuần thứ 17/2023
35 VB 2329 21/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2023.
36 VB2327 19/04/2023 Lịch làm việc của VPTU tuần 16/2023 (bổ sung)
37 VB 2325 15/04/2023 Lich BTCTU Tuan 16.2023 (điều chỉnh)
38 VB 2326 15/04/2023 Lịch làm việc của VPTU tuần 16/2023
39 VB 2324 15/04/2023 Lịch BTGTU - Tuần 16/2023
40 VB2325 15/04/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2023
41 VB 2326 14/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2023.
42 VB 2322 09/04/2023 Lịch tuần 15/2023 của BNCTU
43 VB2322 08/04/2023 Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần thứ 15/2023
44 VB 2321 08/04/2023 Lich BTCTU Tuan 15.2023
45 VB 2320 08/04/2023 Lịch BTGTU - Tuần 15/2023
46 VB 2321 08/04/2023 Lịch làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy tuần 15
47 VB 2319 08/04/2023 Lịch BTGTU - Tuần 14/2023
48 VB2323 07/04/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2023.
49 VB 2317 02/04/2023 Lịch tuần 14/2023 của BNCTU
50 VB 2318 01/04/2023 Lịch làm việc của VPTU tuần 14/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây