STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 16/2024 15/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2024
2 VB 2400 14/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 16.2024 (điều chỉnh)
3 LLV16/2024 13/04/2024 Lịch VPTU tuần thứ 16/2024
4 VB 2401 13/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2024
5 LLV15/2024 07/04/2024 Lịch VPTU tuần thứ 15/2024
6 VB 2399 07/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 15.2024 (điều chỉnh)
7 15/2024 06/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 15/2024
8 VB 2400 06/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2024
9 VB 2385 01/04/2024 Lịch tuần 14/2024 của BNCTU
10 LLV14/2024 31/03/2024 Lịch VPTU tuần thứ 14/2024
11 VB 2398 31/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 14.2024 (điều chỉnh)
12 VB 2399 30/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2024
13 14/2024 29/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2024
14 13/2024 27/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 13/2024
15 VB 2384 25/03/2024 Lịch tuần 13/2024 của BNCTU
16 LLV13/2024 24/03/2024 Lịch VPTU tuần thứ 13/2024
17 VB 2397 24/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 13.2024 (điều chỉnh)
18 VB 2398 22/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 13/2024
19 VB 2383 18/03/2024 Lịch tuần 12/2024 của BNCTU
20 LLV12/2024 17/03/2024 Lịch VPTU tuần thứ 12/2024
21 VB 2396 17/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 12.2024 (điều chỉnh)
22 VB 2397 16/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 12/2024
23 11/2024 11/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 11/2024
24 VB 2382 11/03/2024 Lịch tuần 11/2024 của BNCTU
25 LLV11/2024 10/03/2024 Lịch VPTU tuần thứ 11/2024
26 VB 2395 10/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 11.2024 (điều chỉnh)
27 VB 2396 09/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 11/2024
28 VB2395 04/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 10/2024
29 VB 2381 04/03/2024 Lịch tuần 10/2024 của BNCTU
30 VB 2381 04/03/2024 Lịch tuần 10/2024 của BNCTU
31 LLV10/2024 03/03/2024 Lịch VPTU tuần thứ 10/2024
32 VB 2394 03/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 10.2024 (điều chỉnh)
33 VB 2395 03/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 10/2024
34 VB 2381 26/02/2024 Lịch tuần 09/2024 của BNCTU
35 LLV09/2024 25/02/2024 Lịch VPTU tuần thứ 09/2024
36 VB 2393 25/02/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 09.2024 (điều chỉnh)
37 VB 2394 24/02/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 09/2024
38 VB 2380 19/02/2024 Lịch tuần 08/2024 của BNCTU
39 08/2024 19/02/2024 Lịch TT và BTVTU tuần 08/2024 (từ ngày 19/02 đến ngày 23/2/2024)
40 LLV08/2024 18/02/2024 Lịch VPTU tuần thứ 08/2024
41 VB 2392 18/02/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 08.2024 (điều chỉnh)
42 VB 2393 17/02/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 08/2024
43 VB 2379 05/02/2024 Lịch tuần 06+07/2024 của BNCTU
44 LLV06&07/2024 04/02/2024 Lịch VPTU tuần thứ 06 + 07/2024
45 VB 2391 04/02/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 06+07.2024 (điều chỉnh)
46 VB 2392 03/02/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 06/2024 và tuần 07/2024.
47 LLV05/2024 29/01/2024 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 05/2024
48 VB 2378 29/01/2024 Lịch tuần 05/2024 của BNCTU
49 LLV05/2024 28/01/2024 Lịch VPTU tuần thứ 05/2024
50 VB 2390 28/01/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 05.2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây