STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 29/2024 13/07/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 29/2024
2 VB 2398 08/07/2024 Lịch tuần 28/2024 của BNCTU
3 LLV28/2024 07/07/2024 Lịch VPTU tuần 28/2024
4 VB 2412 07/07/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 28.2024
5 VB 2413 06/07/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 28/2024
6 VB 2397 01/07/2024 Lịch tuần 27/2024 của BNCTU
7 27/2024 01/07/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 27/2024
8 LLV27/2024 30/06/2024 Lịch VPTU tuần 27/2024
9 VB 2411 29/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 27.2024
10 VB 2412 29/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 27/2024
11 VB 2410 26/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 26.2024
12 VB 2396 24/06/2024 Lịch tuần 26/2024 của BNCTU
13 26/2024 24/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 26/2024
14 LLV26/2024 23/06/2024 Lịch VPTU tuần 26/2024
15 VB 2411 22/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 26/2024
16 VB 2395 17/06/2024 Lịch tuần 25/2024 của BNCTU
17 25/2024 17/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 25/2024
18 VB 2409 16/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 25.2024
19 LLV25/2024 16/06/2024 Lịch VPTU tuần 25/2024
20 VB 2410 15/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2024
21 VB 2394 10/06/2024 Lịch tuần 24/2024 của BNCTU
22 24/2024 10/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 24/2024
23 VB 2408 09/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 24.2024
24 VB 2409 08/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 24/2024
25 LLV24/2024 08/06/2024 Lịch VPTU tuần 24/2024
26 23/2024 06/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 23/2024
27 VB 2393 03/06/2024 Lịch tuần 23/2024 của BNCTU
28 VB 2407 02/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 23.2024
29 LLV23/2024 01/06/2024 Lịch VPTU tuần 23/2024
30 VB 2408 01/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 23/2024
31 22/2024 28/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 22/2024
32 VB 2392 27/05/2024 Lịch tuần 22/2024 của BNCTU
33 VB 2406 26/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 22.2024 (điều chỉnh)
34 LLV22/2024 25/05/2024 Lịch VPTU tuần 22/2024
35 VB 2407 25/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2024
36 VB 2391 20/05/2024 Lịch tuần 21/2024 của BNCTU
37 21/2024 20/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 21/2024
38 LLV21/2024 19/05/2024 Lịch VPTU tuần 21/2024
39 tuần 20/2024 VB 2406 19/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2024
40 VB 2405 19/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 21.2024
41 VB 2404 14/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 20.2024 (điều chỉnh)
42 VB 2390 13/05/2024 Lịch tuần 20/2024 của BNCTU
43 VB 2405 12/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2024
44 19/2024 07/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2024
45 VB 2389 06/05/2024 Lịch tuần 19/2024 của BNCTU
46 VB 2403 05/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 19.2024
47 VB 2404 04/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2024
48 18/2024 02/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 18/2024
49 VB 2401 29/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 18.2024
50 VB 2403 27/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây