STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 25/2024 17/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 25/2024
2 VB 2409 16/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 25.2024
3 LLV25/2024 16/06/2024 Lịch VPTU tuần 25/2024
4 VB 2410 15/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2024
5 VB 2394 10/06/2024 Lịch tuần 24/2024 của BNCTU
6 24/2024 10/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 24/2024
7 VB 2408 09/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 24.2024
8 VB 2409 08/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 24/2024
9 LLV24/2024 08/06/2024 Lịch VPTU tuần 24/2024
10 23/2024 06/06/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 23/2024
11 VB 2393 03/06/2024 Lịch tuần 23/2024 của BNCTU
12 VB 2407 02/06/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 23.2024
13 LLV23/2024 01/06/2024 Lịch VPTU tuần 23/2024
14 VB 2408 01/06/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 23/2024
15 22/2024 28/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 22/2024
16 VB 2392 27/05/2024 Lịch tuần 22/2024 của BNCTU
17 VB 2406 26/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 22.2024 (điều chỉnh)
18 LLV22/2024 25/05/2024 Lịch VPTU tuần 22/2024
19 VB 2407 25/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2024
20 VB 2391 20/05/2024 Lịch tuần 21/2024 của BNCTU
21 21/2024 20/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 21/2024
22 LLV21/2024 19/05/2024 Lịch VPTU tuần 21/2024
23 tuần 20/2024 VB 2406 19/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 21/2024
24 VB 2405 19/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 21.2024
25 VB 2404 14/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 20.2024 (điều chỉnh)
26 VB 2390 13/05/2024 Lịch tuần 20/2024 của BNCTU
27 VB 2405 12/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 20/2024
28 19/2024 07/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2024
29 VB 2389 06/05/2024 Lịch tuần 19/2024 của BNCTU
30 VB 2403 05/05/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 19.2024
31 VB 2404 04/05/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 19/2024
32 18/2024 02/05/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 18/2024
33 VB 2401 29/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 18.2024
34 VB 2403 27/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 18/2024
35 17/2024 23/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 17/2024
36 VB 2388 22/04/2024 Lịch tuần 17/2024 của BNCTU
37 VB 2401 21/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 17.2024 (điều chỉnh)
38 VB 2402 20/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 17/2024
39 16/2024 15/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2024
40 VB 2387 15/04/2024 Lịch tuần 16/2024 của BNCTU
41 VB 2400 14/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 16.2024 (điều chỉnh)
42 VB 2401 13/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 16/2024
43 VB 2386 08/04/2024 Lịch tuần 15/2024 của BNCTU
44 VB 2399 07/04/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 15.2024 (điều chỉnh)
45 15/2024 06/04/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 15/2024
46 VB 2400 06/04/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2024
47 VB 2385 01/04/2024 Lịch tuần 14/2024 của BNCTU
48 VB 2398 31/03/2024 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 14.2024 (điều chỉnh)
49 VB 2399 30/03/2024 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2024
50 14/2024 29/03/2024 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây