Văn bản theo chủ đề: Lịch công tác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 VB 2369 26/11/2023 Lịch tuần 48/2023 của BNCTU
2 VB 2368 19/11/2023 Lịch tuần 47/2023 của BNCTU
3 VB 2382 24/11/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 48/2023.
4 VB2382 26/11/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 48/2023
5 VB2380 25/11/2023 Lịch VPTU tuần thứ 48/2023
6 VB 1970 20/11/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 47/2023
7 VB 2381 17/11/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 47/2023.
8 VB2382 19/11/2023 Lịch TT và BTCTU tuần thứ 47/2023
9 VB2379 18/11/2023 Lịch VPTU tuần thứ 47/2023
10 VB 2367 12/11/2023 Lịch tuần 46/2023 của BNCTU
11 VB 2380 10/11/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 46/2023.
12 VB 2381 11/11/2023 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 46.2023
13 VB2376 11/11/2023 Lịch VPTU tuần thứ 45/2023
14 VB 1970 10/11/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 46/2023
15 VB 1970 10/11/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 45/2023
16 VB2380 09/11/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 46/2023
17 VB 2366 05/11/2023 Lịch tuần 45/2023 của BNCTU
18 VB 2379 03/11/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 45/2023.
19 VB 2380 05/11/2023 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 45.2023
20 VB2377 04/11/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 45/2023
21 VB2376 04/11/2023 Lịch VPTU tuần thứ 45/2023
22 VB 2365 29/10/2023 Lịch tuần 44/2023 của BNCTU
23 VB 2378 27/10/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 44/2023.
24 VB 2379 28/10/2023 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 44.2023
25 VB 1970 28/10/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 44/2023
26 VB 2378 28/10/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 44/2023
27 VB2375 28/10/2023 Lịch VPTU tuần thứ 44/2023
28 VB 1970 24/10/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 43/2023
29 VB 2364 22/10/2023 Lịch tuần 43/2023 của BNCTU
30 VB 2363 15/10/2023 Lịch tuần 42 /2023 của BNCTU
31 VB 2378 22/10/2023 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 43.2023
32 VB2381 22/10/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43/2023
33 VB 2377 20/10/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 43/2023.
34 VB2380 21/10/2023 Lịch VPTU tuần thứ 43/2023
35 VB 2376 13/10/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 42/2023.
36 VB 1970 15/10/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 42/2023
37 VB2380 14/10/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42/2023
38 VB 2377 14/10/2023 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 42.2023 (điều chỉnh)
39 VB2379 13/10/2023 Lịch VPTU tuần thứ 42/2023
40 VB 2362 08/10/2023 Lịch tuần 41/2023 của BNCTU
41 VB 2375 06/10/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 41/2023.
42 VB2377 08/10/2023 Lịch TT và BTVTU tuần thứ 41/2023
43 VB2376 07/10/2023 Lịch VPTU tuần thứ 41/2023
44 VB 2376 07/10/2023 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 41.2023
45 VB 1970 06/10/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 41/2023
46 VB 2361 01/10/2023 Lịch tuần 40/2023 của BNCTU
47 VB 2374 29/09/2023 Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 40/2023.
48 VB 2375 30/09/2023 Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 40.2023
49 VB 1970 30/09/2023 Lịch làm việc BTGTU - Tuần 40/2023
50 VB2376 30/09/2023 Lịch VPTU tuần thứ 40/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây