LICH TUAN 09 BNCTU (có sửa đổi bổ sung)

Lịch tuần 09/2021 của BNCTU

Số kí hiệu VB 999
Ngày ban hành 28/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

        TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              BAN NỘI CHÍNH                   *                         Bình Phước, ngày 26 tháng  02 năm 2021


                       LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 09/2021
                         (từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021)

THỨ HAI (ngày 01/03):
Sáng:
-  08 giờ 00 đến 10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) họp Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh ủy. Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2020. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30 đến 09 giờ 00: Đ/c Trn Ngc Thanh (Phó Trưởng ban) dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày biên phòng toàn dân (03/3/2021). Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
-
 Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV - Phó Trưởng Ban TT)làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) báo cáo Đ/c Bí thư về xem xét giải quyết các kiến nghị của công dân. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. (Phòng Nghiệp vụ 3 chuẩn bị hồ sơ, tài liệu)
THỨ BA (ngày 02/03):
Sáng:
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 03/2021 (Do TTTU Ủy quyền). Cùng dự Đ/c Nguyễn Thị Huyền Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng NV 3. Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV - Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1) dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
- Đ/c Trn Ngc Thanh (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại cơ quan
- 14 giờ 00: Trưởng các phòng Nghiệp vụ; đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV 1) họp thống nhất nội dung đánh giá, xếp loại mức chất lượng đối với tập thể, cá nhân  cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Địa điểm: Phòng họp BNCTU
THỨ TƯ (ngày 03/03):
Sáng:
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Phòng nghiệp vụ 3 làm việc với công dân. Địa điểm: Phòng tiêp công dân của Ban.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV -  Trưởng Ban) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2021. Nội dung: Nghe UBKT Tỉnh ủy báo cáo tình hình đảng viên. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
-14 giờ 00: Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV 1) dự tập huấn hướng dẫn cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Địa điểm: Hội trường Cục thống kê tỉnh Bình Phước
THỨ NĂM (ngày 04/03):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV -  Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 4/2021. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
-
 Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV -  Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự hội nghị trực tuyến triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Hội trường tỉnh
THỨ SÁU (ngày 05/03):
Sáng:
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Họp Lãnh đạo Ban. Thành phần: các Đ/c Lãnh đạo Ban; Đ/c Chủ Tịch Công đoàn; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09giờ 00 đến 10 giờ 00: Họp cơ quan. Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 10 giờ 00 đến 11giờ 00: Họp Lãnh đạo Ban mở rộng. Thành phần: các Đ/c Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó  các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Chủ Tịch Công đoàn; Đ/c Lê Văn Sỏi (Đại diện Đoàn Thanh niên); Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan
Lưu ý:
Các Đ/c được phân công tiếp công dân và xử lý đơn thư: Trực tiếp công dân và xử lý đơn thư.
Đ/c Bùi Văn Dũng chuẩn bị xe đưa Lãnh đạo đi công tác.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
                    
               TRƯỞNG BAN
                           
                      (Đã ký)

                Nguyễn Minh Hợi
 
 


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây