LICH TUAN 12/2021 BNCTU

Lịch tuần 12/2021 của BNCTU

Số kí hiệu VB 1010
Ngày ban hành 20/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

        TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN NỘI CHÍNH
                   *                               Bình Phước, ngày 19 tháng  03 năm 2021


                       LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 12/2021
                      (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)


THỨ HAI (ngày 22/03):
Sáng:
- 07 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) dự Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước  (23/3/1975-23/3/2021). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bình Long.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) dự Lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Quốc gia mộ 3000 người thị xã Bình Long. Địa điểm: Tại Khu di tích Quốc gia mộ 3000 người thị xã Bình Long.
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV – Phó Trưởng ban TT) dự Họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước ( 23/3/1975-23/3/2021). Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (TP NV 2) tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung, khóa học 2019-2020 (đến hết 25/03/2021). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) đi giám sát tại Đồng Phú ( Theo kế hoạch 07/KH-HĐND-PC ngày 03/3/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh).
- 14 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Dung (CV phòng Nv 3) tham gia Ban gia đề thi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật với chủ đề “ Khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật”. Địa điểm: tại Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
THỨ BA (ngày 23/03):
Sáng:
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 03/2021. Cùng dự Đ/c Nguyễn Thị Huyền Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng NV 3. Địa điểm: Tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 13 giờ 30 đến 15 giờ 00:  Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Ban. Thành phần: Các đồng chí Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo ban,  Đ/c Bùi Thị Dung (CV phòng NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 15 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ. Thành phần:  Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) Họp Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo bầu cử. Địa điểm: tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 24/03):
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) họp Ban chủ nhiệm 75. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Trần Ngọc Thanh ; Trịnh Ngọc Anh; Vũ Thị Thúy Hằng; Trần Thị Hồng Lê; Nguyễn Thị Huyền; Bùi Thị Dung  tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đảng bộ Khối lần thứ VII. Địa điểm: Hội trường Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thời gian: Cả ngày.
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 25/03):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Bùi Thị Điệp; Nguyễn Thế Tân; Bùi Thị Hoa; Đặng Thị Oanh; Lê Thế Hoàng; Lê Văn Sỏi; Bùi Đức Thưởng tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đảng bộ Khối lần thứ VII. Địa điểm: Hội trường Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thời gian: Cả ngày.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -  Trưởng Ban) dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 999 Huyện ủy Lộc Ninh. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.
- 14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc phân công đảng viên trực tiếp phụ trách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo (Thực hiện Công văn 287-CV/TU ngày 12/3/2021 của BTV Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (ngày 26/03):
Sáng:
- 07 giờ 00: Hội nghị giao ban công tác Nội chính, PCTN và CCTP quý I/2021. Thành phần: Toàn thể cán bộ công chức. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Chiều:
- 14 giờ 00: Họp cơ quan. Thành phần: Toàn thể cán bộ công chức. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc phân công đảng viên trực tiếp phụ trách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo (Thực hiện Công văn 287-CV/TU ngày 12/3/2021 của BTV Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban); Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1) dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua số 1. Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lưu ý:
Các Đ/c được phân công tiếp công dân và xử lý đơn thư: Trực tiếp công dân và xử lý đơn thư.
Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
                    
               TRƯỞNG BAN
                       
 
                      (Đã ký)

                      Nguyễn Minh Hợi
 
 
 


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây