LICH TUAN 30 BNCTU

LỊCH TUẦN 30 CỦA BNCTU

Số kí hiệu VB 819
Ngày ban hành 19/07/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Lê Văn Uy

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN NỘI CHÍNH                                                              *                    Bình Phước, ngày 17  tháng 7 năm 2020
                        


                           LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 30/2020
                               (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)


THỨ HAI (ngày 20 /7):
- 08 giờ 00:  Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT) dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài.
THỨ BA (ngày 21/7):
Sáng:- Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 30: Họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Thành phần: các Đ/c Ủy viên BCH Công đoàn. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT) dự Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Trung tâm Văn hoá huyện Bù Đăng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
THỨ TƯ (ngày 22/7):
Sáng:- Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) làm việc tại cơ quan.
- 09 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT) dự Đại hội Đảng bộ huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Chơn Thành.
Chiều:- 14 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU
THỨ NĂM (ngày 23/7):
- Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT) dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
THỨ SÁU (ngày 24/7):
- 06 giờ 00: Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban) dự  Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban) dHội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh. Nội dung: Thực hiện quy trình nhân sự. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) làm việc tại cơ quan.
Lưu ý:
* Toàn thể Cán bộ công chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các Đ/c được phân công tiếp công dân và xử lý đơn thư: Trực tiếp công dân và xử lý đơn thư.
Đ/c Bùi Văn Dũng chuẩn bị xe đưa  Lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
                    
                    TRƯỞNG BAN

 

                            (Đã ký)                        Lê Văn Uy
 
 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN NỘI CHÍNH                                                
                   *                                            Bình Phước, ngày 17  tháng 7 năm 2020
                        


                           LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 30/2020
                               (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)


THỨ HAI (ngày 20 /7):
- 08 giờ 00:  Họp giao ban tuần. Thành phần: Toàn thể CBCCNV cơ quan. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT) dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài.
THỨ BA (ngày 21/7):
Sáng:- Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 30: Họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Thành phần: các Đ/c Ủy viên BCH Công đoàn. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT) dự Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Trung tâm Văn hoá huyện Bù Đăng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
THỨ TƯ (ngày 22/7):
Sáng:- Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) làm việc tại cơ quan.
- 09 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT) dự Đại hội Đảng bộ huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Chơn Thành.
Chiều:- 14 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU


THỨ NĂM (ngày 23/7):
- Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT) dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
THỨ SÁU (ngày 24/7):
- 06 giờ 00: Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban) dự  Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c  Lê Văn Uy (UVBTV, Trưởng ban) dHội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh. Nội dung: Thực hiện quy trình nhân sự. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
- Đ/c Quách Thị Ánh (Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban ) làm việc tại cơ quan.
Lưu ý:
* Toàn thể Cán bộ công chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các Đ/c được phân công tiếp công dân và xử lý đơn thư: Trực tiếp công dân và xử lý đơn thư.
Đ/c Bùi Văn Dũng chuẩn bị xe đưa  Lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
                    
                    TRƯỞNG BAN

 

                            (Đã ký)                        Lê Văn Uy
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay15,863
  • Tháng hiện tại489,333
  • Tổng lượt truy cập9,723,138
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây