LICH TUAN 36/2021 BNCTU

Lịch tuần 36/2021 của BNCTU

Số kí hiệu VB 1953
Ngày ban hành 05/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                         Bình Phước, ngày 01 tháng 9 năm 2021
                   *

                                                                                                                                     
                                         LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 36/2021
                                         (từ ngày 05/9/2021 đến ngày 10/9/2021)


CHỦ NHẬT (ngày 05/09):
- 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo; Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19. Thành phần dự họp: gồm các đồng chí: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (theo Quyết định số 308 -QĐ/TU ngày 02/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( phòng họp A UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( phòng họp A UBND tỉnh).
THỨ HAI (ngày 06/09):
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Ban. Thành Phần: Các đồng chí Cấp ủy, Lãnh đạo Ban , Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 07/09):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp A UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp A UBND tỉnh).
THỨ TƯ (ngày 08/09)
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 09/09)
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh( Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT- Báo cáo viên cấp tỉnh) dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cáo tỉnh tháng 9/2021. Địa điểm: Phòng họp B- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp A UBND tỉnh).
THỨ SÁU (ngày 10/09):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh( Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
-  08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT) tham gia đoàn giám sát 209 của Tỉnh ủy tại Huyện Bù Đốp và Huyện Lộc Ninh. Thời gian: Cả ngày.
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
*  Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,                                      
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                       
                         (Đã ký)

           
              Nguyễn Minh Hợi
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây