LICH TUAN 37 BNCTU

Lịch tuần 37/2021 của BNCTU

Số kí hiệu VB 1960
Ngày ban hành 12/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

  TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH             Bình Phước, ngày 10 tháng 9 năm 2021
                   *

                                                                                                              
                             LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 37/2021
                             (từ ngày 12/9/2021 đến ngày 17/9/2021)


CHỦ NHẬT (ngày 12/09):
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp G- UBND tỉnh).
THỨ HAI (ngày 13/09):
Sáng:
- 08 giờ 30 đến 09 giờ 30: Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Ban. Thành Phần: Các đồng chí Cấp ủy, Lãnh đạo Ban , Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 30: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
-  14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT) tham gia đoàn giám sát 290 của Tỉnh ủy tạiThành Phố đồng Xoài.
THỨ BA (ngày 14/09):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 25/2021. Nội dung: báo cáo một số vụ việc. Địa điểm: Tại phòng họp C -Tỉnh uỷ.
- Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp G - UBND tỉnh).
- 15 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) đi kiểm tra hội trường Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Bộ chỉ hủy Quân sự tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 15/09)
Sáng:
- 07 giờ 30: Các đồng chí Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ( Do Ban Nội chính Trung ương tổ chức). Địa điểm: Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Họp nghị góp ý Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy. Địa điểm:Hội trường cơ quan Ban Tổ chưc Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT) họp thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 16/09)
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh  (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
-  08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT) tham gia đoàn giám sát 290 của Tỉnh ủy tại Huyện Lộc Ninh.
Chiều:
-  14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT) tham gia đoàn giám sát 290 của Tỉnh ủy tại Huyện Bù Đốp.
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp  UBND tỉnh).
THỨ SÁU (ngày 17/09):
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 13/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B -Tỉnh uỷ.
 - Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
*  Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                       
                      (Đã ký)

           
              Nguyễn Minh Hợi


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây