LICH TUAN 38/2021 BNCTU

Lịch làm việc tuần 38/2021 của BNCTU

Số kí hiệu VB 1964
Ngày ban hành 19/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH               Bình Phước, ngày 17 tháng 9 năm 2021
                   *
                                                                                                              
                              LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 38/2021
                             (từ ngày 19/9/2021 đến ngày 24/9/2021)

CHỦ NHẬT (ngày 19/09):
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp G- UBND tỉnh).
THỨ HAI (ngày 20/09):
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ BA (ngày 21/09):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 27/2021. Nội dung: Báo cáo tình hình khối nội chính tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy.
-  08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT) làm việc vơi Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh (Theo Quyết định 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: tại Huyện ủy Lộc Ninh.
Chiều:
- 14 giờ00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp G - UBND tỉnh).
THỨ TƯ (ngày 22/09)
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 23/09)
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII. Địa điểm: tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
-  14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT) làm việc vơi Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp (Theo Quyết định 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: tại Huyện ủy Bù Đốp.
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp  UBND tỉnh).
THỨ SÁU (ngày 24/09):
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 6/2021 (hình thức họp trực tuyến). Địa điểm: tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.

Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
*  Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                       
                      (Đã ký)

           
              Nguyễn Minh Hợi


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây