LICH TUAN 39 BNCTU

Lịch tuần 39/2021 của BNCTU

Số kí hiệu VB 1973
Ngày ban hành 26/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

      TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                         Bình Phước, ngày 24 tháng 9 năm 2021
                   *
                                                                                                       
                            LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 39/2021
                            (từ ngày 26/9/2021 đến ngày 01/10/2021)


CHỦ NHẬT (ngày 26/09):
- 14 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT) dự Lễ phát động triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em”. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường chính trị tỉnh. 
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp G- UBND tỉnh).
THỨ HAI (ngày 27/09):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP- Phụ trách phòng NV 3); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV 1) tham gia học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung, khóa học 2019-2020 (đến hết Tuần).
THỨ BA (ngày 28/09):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự họp kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
- Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp G - UBND tỉnh).
THỨ TƯ (ngày 29/09)
- 07 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90, 100 tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2021 trên địa bàn huyện Lộc Ninh (cùng đi Đ/c Nguyễn Thế Tân - Chuyên viên phòng NV 2).
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT-Báo cáo viên cấp tỉnh) dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2021. Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 30/09)
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 15/2021. Nội dung: Báo cáo một số vụ việc.  Địa điểm: Tại phòng họp B -Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (TP NV 2); Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3); Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV1); Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV Phòng NV 1); Đ/c Đặng Thị Oanh ( CV phòng NV 1); Đ/c Lê Văn Sỏi ( CV phòng NV 3) dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn quy trình sử dụng phần mềm Điều hành tác nghiệp trên Internet để ký số văn bản theo Hướng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 04/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng (Trực tuyến qua phần mềm Zoom - Đường dẫn: https://zoom.us/j/651363 2555).
Chiều:
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp  UBND tỉnh).
THỨ SÁU (ngày 01/10):
- 08 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ. Thành phần:  Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) họp đoàn giám sát theo Quyết định số 188 của Tỉnh ủy về việc giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập. Địa điểm: Hội trường A – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
*  Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                       
                      (Đã ký)

                 Nguyễn Minh Hợi
             
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây