LICH TUAN 42 của BNCTU (có bổ sung)

Lịch tuần 42/2021 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2001
Ngày ban hành 17/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                     Bình Phước, ngày 15 tháng 10 năm 2021
                   *

                                                                                                       
                              LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 42/2021
                           (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22 /10/2021)


THỨ HAI (ngày 18/10):
Sáng:
- 08 giờ 00 : Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV 1) tham gia học trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung, khóa học 2019-2020 (đến hết Tuần).
Chiều:
- 15 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) Chủ trì họp xét cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021.Thành phần: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng (Chủ tịch Công đoàn); Đ/c Bùi Thị Điệp (Chi ủy viên); Đ/c Trân Thị Hồng Lê ( PTP NV 2); Đ/c Nguyễn Thế Tân (CV phòng NV 2) . Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 19/10):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 30/2021. Nội dung: Báo cáo nội dung theo Công văn số 300-CV/BNC ngày 05/10/2021. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
- Đ/c Quách Thị Ánh ( TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3) tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường chính trị tỉnh.Thời gian: Đến hết ngày 23/10/2021.
Chiều:
- 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp G - UBND tỉnh).
THỨ TƯ (ngày 20/10)
Sáng:
- 07 giờ 30: Các đồng chí Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1) dự Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy 09 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều
- 14 giờ 50: Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp thống nhất nội dung tiếp tục  thực hiện Đề án 999-QĐ/TU theo Kết luận số 135-KL/TU ngày 07/10/2021 của Tỉnh ủy và Góp ý dự thảo sửa đổi Hướng dẫn số 30-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Địa điểm: tại hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Họp mặt Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam (20/10). Thành phần: Toàn thể Công đoàn viên. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ NĂM (ngày 21/10)
- Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan
- 07 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) tham gia Đoàn Kiểm tra 187. Địa điểm: tại Huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản. Thời gian: cả ngày.
THỨ SÁU (ngày 22/10):
Sáng:
- Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) làm việc tại cơ quan
- 07 giờ 45: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban); Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3); Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP NV 1); Đ/c Trần Thị Hồng Lê  (PTP NV 2); Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3); Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1); Đ/c Đặng Thị Oanh ( CV phòng NV 1); Đ/c Đỗ Thị Kim Chi ( CV phòng NV 2) dự Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa năm 2021 về  “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:
- 13 giờ 30: Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV-Trưởng Ban) đi công tác tại Huyện Phú Riềng (Theo thư mời riêng)
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp  UBND tỉnh).
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                     (Đã ký)

                   Nguyễn Minh Hợi


                                               

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây