LICH TUAN 45/2021 BNCTU (có bổ sung)

Lịch tuần 45/2021 của BNCTU (có bổ sung)

Số kí hiệu VB 2019
Ngày ban hành 07/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/11/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                     Bình Phước, ngày 05 tháng 11 năm 2021
                   *
                                                                                  
                    
                           LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 45/2021
                          (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)


THỨ HAI (ngày 08/11):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị. Nội dung: Báo cáo rà soát các nội dung công việc tiếp nhận từ BCN 75; Phân công nhiệm vụ và thông qua Kế hoạch của Ban Chủ nhiệm. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00 : Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 09/11):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3. Địa điểm: tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian: đến hết ngày 24/11/2021).
- 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp G - UBND tỉnh).
THỨ TƯ (ngày 10/11)
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (ngày 11/11)
-08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT. Địa điểm: Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (ngày 12/11):
Sáng:
-08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 18/2021. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 13 giờ 15: Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng Ban – Trưởng Ban giám sát) tham gia giám sát Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị -xã hội. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: Đến hết ngày 14/11/2021.
- 13 giờ 15: Đ/c Hoàng Văn Bính ( PTP NV 3); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV1); Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2); Đ/c Nguyễn Thế Tân ( CV phòng NV 2) tham gia Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị -xã hội năm 2020. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: Đến hết ngày 14/11/2021. 
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 ( Phòng họp  UBND tỉnh).
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,            
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                  
                      (Đã ký)

                   Nguyễn Minh Hợi


                                               

                                               

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây