LICH TUAN 48 BNCTU

Lịch tuần 48/2021 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2057
Ngày ban hành 28/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/11/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH              Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2021
                   *

                                                                                         
                              LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 48/2021
                          (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)

THỨ HAI (ngày 29/11):
       - Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ BA (ngày 30/11):
Sáng:
        - 08 giờ 00: Đ /c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021 ( Do Thường Trực Tỉnh ủy ủy quyền) cùng dự Đ/c Hoàng Văn Bính( TP NV3). Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.                           
- 09 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1) tập huấn phần mềm tác nghiệp và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ thi đua, khen thưởng các cấp. Hình thức: Trực tuyến trên Zoom meeting invitation.
Chiều:
- 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
( Phòng họp G - UBND tỉnh).
- 14 giờ 00: Phòng Nghiệp vụ 2 họp đánh giá, xếp loại công chức năm 2021. Mời dự: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban- phụ trách phòng). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ TƯ (ngày 01/12):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.                           
- 08 giờ 00: Phòng Nghiệp vụ 1 họp đánh giá, xếp loại công chức năm 2021. Mời dự: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT - phụ trách phòng). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) chủ trì họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên. Thành phần: Theo Quyết định 357-QĐ/TU ngày 19/11/2021 của BTV tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ NĂM (ngày 02/12):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 07/2021. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.                 
Chiều:
- 14 giờ 00: Họp BCH Công đoàn. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ SÁU (ngày 03/12):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.                           


Chiều:
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
( Phòng họp  UBND tỉnh).
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng ban,           
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                  
                      (Đã ký)

                   Nguyễn Minh Hợi


                                              

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây