LICH TUAN 49/2021 của BNCTU (có sửa đổi bổ sung)

Lịch tuần 49/2021 của BNCTU (có sửa đổi bổ sung)

Số kí hiệu VB 2064
Ngày ban hành 05/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

     
       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN NỘI CHÍNH                Bình Phước, ngày 03 tháng 12 năm 2021
                   *
                                                                                         


                              LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 49/2021
                           (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)THỨ HAI (ngày 06/12):
Sáng:
- 07 giờ 45: Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: đến hết ngày  07/12/2021.
- 08 giờ 00: Phòng NV 1 họp tổ Đảng. Nội dung:  Họp kiểm điểm đánh giá, phân loại đảng viên năm 2021. Mời dự : Đ/c Quách Thị Ánh ( Phó Trưởng ban TT). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- 13 giờ 30 đến 15 giờ 00: Phòng Nghiệp vụ 3 họp đánh giá, xếp loại công chức năm 2021. Mời dự : Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 15 giờ 00 đến 16 giờ 00: Phòng NV 3 họp tổ Đảng. Nội dung:  Họp kiểm điểm đánh giá, phân loại đảng viên năm 2021. Mời dự : Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 14 giờ 00: Phòng NV 2 họp tổ Đảng. Nội dung:  Họp kiểm điểm đánh giá, phân loại đảng viên năm 2021. Mời dự : Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban). Địa điểm: Phòng làm việc TP NV 2.
THỨ BA (ngày 07/12):
- 08 giờ 00: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 08/12):
- 08 giờ 00: Họp cán bộ chủ chốt. Nội dung: đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2021. Thành phần: Cấp ủy; Lãnh đạo Ban; đại diện BCH Công đoàn; Trưởng các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1) . Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ NĂM (ngày 09/12)
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyn Minh Hi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức. Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
Đ/c Trn Ngc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (ngày 10/12):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự chỉ đạo Kiểm điểm Tập thể và cá nhân Đảng ủy Sở Tư pháp (do Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền). Địa điểm: tại Sở Tư pháp.
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 20/2021. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.

- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
( Phòng họp  UBND tỉnh).
- 13 giờ 30: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và thành viên UBKT Tỉnh ủy. Địa điểm: Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/cTrưởng ban,                            
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                  
                      (Đã ký)

                   Nguyễn Minh Hợi


                                              
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây