LICH TUAN 51/2021 BNCTU

Lịch tuần 51/2021 cuả BNCTU

Số kí hiệu VB 2072
Ngày ban hành 19/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                     Bình Phước, ngày 17 tháng 12 năm 2021
                   *
                                                                                         
                             LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 51/2021
                           (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)
                                                           

THỨ HAI (ngày 20/12):
Sáng:
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Bùi Thị Dung ( Cv phòng NV 3) tham gia học trực tuyến lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2021                          
Chiều:
- 14 giờ 00:  Họp Hội đồng sáng kiến cơ quan. Thành phần: Các Đ/c Lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng nghiệp vụ (Đ/c Bùi Thị Hoa - CV phòng NV 1 dự họp ghi biên bản). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 21/12):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30:  Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT) dự kiểm điểm Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Xoài năm 2021. Địa điểm: Tại Thành uỷ Đồng Xoài.
Chiều:
- 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
( Phòng họp G - UBND tỉnh).
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) dự hội nghị trực tuyến góp ý hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW  của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới do Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 22/12):
- 08 giờ 30:  Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) đi kiểm tra, thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới theo Kế hoạch số 221/KH-MTTQ ngày 13/12/2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tại đồn Biên phòng của huyện Bù Gia Mập: Đồn Biên phòng Đăk ka; Đồn Biên phòng Bù Gia Mập; Đồn biên phòng Đak Ơ và chốt dân quân biên giới xã Đăk ơ. Cùng đi Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng
( TP NV 2); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV 1).
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban)  làm việc tại cơ quan.                           
THỨ NĂM (ngày 23/12):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Họp nhóm xây dựng Đề án. Thành phần: Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2); Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.                           
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban) dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Phú năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Đồng Phú.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 13- KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về thực hiện hiện Chỉ thị 46-CT/TW do Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Công an tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 24/12):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) họp Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh uỷ.
- Đ/c Quách Thị Ánh (TUV- Phó Trưởng ban TT); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng Ban);  làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19.
( Phòng họp  UBND tỉnh).
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban                
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
             
               TRƯỞNG BAN
                  
                      (Đã ký)

                   Nguyễn Minh Hợi


                                              

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây