Lịch TT và BTV tuần 10/2018

Lịch TT và BTV tuần 10/2018

Số kí hiệu VB848
Ngày ban hành 01/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/03/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
             Đồng Xoài, ngày 02 tháng 3 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 10 năm 2018 (từ ngày 05 đến ngày 09/3/2018)
 
Thứ hai (05/3):
    Sáng:      - 10 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi
, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐTĐKT Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh ủy. Nội dung: Về công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với công tác thi đua -  khen thưởng năm 2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 1545-QĐ/TU ngày 05/3/2015 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Trưởng BTC Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Trưởng BTG Tỉnh uỷ; Trưởng BDV Tỉnh uỷ; Trưởng BNC Tỉnh ủy; PCT UBND tỉnh, phụ trách khối văn hóa - xã hội; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó trưởng BTC Tỉnh ủy phụ trách công tác cơ sở đảng, đảng viên; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phó trưởng Phòng Cơ sở đảng - đảng viên phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Trung tâm Hành chính công. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
Thứ ba (06/3):
    Sáng:      - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi,
UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 3/2018. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công.  Thành phần tham dự: Thành viên Tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp theo Quyết định 1789/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh (Giao UBND tỉnh mời dự).
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐQL Quỹ ASXH của tỉnh chủ trì họp lấy ý kiến đóng góp về các kiến nghị của Bộ Tài chính liên quan đến Quỹ ASXH tỉnh; đóng góp dự thảo hợp đồng chăm sóc, quản lý, khai thác mủ các vườn cây cao su quỹ ASXH của tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên sở: Tài chính, Nội vụ, TN&MT; Đoàn Công tác 646 (Sở NN&PTNT); lãnh đạo công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long; Đ/c Phó trưởng phòng TCĐ - VPTU (Giao Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung).
- 07 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018. Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Thành phần tham dự: Do UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:    - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; (4) Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; (5) Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; (6) Quy định về luân chuyển cán bộ.
2- Văn phòng Tỉnh uỷ: Thông qua Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X – Đảng bộ tỉnh.
Thứ tư (07/3):
    Sáng:       - 07 giờ 30’
: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
 1- Tổ thư ký Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW thông qua: Dự thảo Đề án của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Thành phần tham dự: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh uỷ; gồm các đồng chí: Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó trưởng BTT BTC Tỉnh ủy; Trần Văn Mi, TUV – Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thành Chương – Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Quốc Minh, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy; thành viên Tổ thư ký Ban chỉ đạo.
 2- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20,21-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII.
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận do Ban Dân vận Trung ương tổ chức (thời gian: 1,5  ngày). Địa điểm: Tại Hội trường C3, Nhà khách T78 – TP HCM.
    Chiều:      - 14 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tiếp).
 1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; (4) Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; (5) Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; (6) Quy định về luân chuyển cán bộ.
 2- Văn phòng Tỉnh uỷ: Thông qua Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X – Đảng bộ tỉnh.
Thứ năm (08/3):
    Sáng:       - 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi,
UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự họp UBND tỉnh về giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Công ty Hải Vương, Becamex - Bình Phước và một số doanh nghiệp. Địa điểm: Tại Phòng họp A – UBND tỉnh.
                    - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Trần Văn Chung, TUV – Giám đốc Sở VHTT&DL. Địa điểm: tại Sở VHTT&DL.
- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và tuyên dương “Phụ Nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2018. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
    Chiều:      - Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự họp chi bộ 1 – Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                     - Từ 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình giải quyết đơn thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và thông tin Đường dây nóng Tỉnh ủy năm 2017, 02 tháng đầu năm 2018; làm việc với BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Phước Long về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai công ty. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                     - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 do Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Bù Đăng tổ chức Địa điểm: tại Hội trường huyện Bù Đăng.
Thứ sáu (09/3):
     Sáng     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng năm 2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; phòng TH, TCĐ Văn phòng Tỉnh ủy.      
   
                    * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
(Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

 
đã ký
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập145
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm126
  • Hôm nay17,681
  • Tháng hiện tại470,095
  • Tổng lượt truy cập4,239,563
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây