Lịch TT và BTV tuần thứ 13/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 13

Số kí hiệu VB511
Ngày ban hành 24/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/03/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày  24 tháng 3 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 13 năm 2017 (từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2017)
 
Thứ bảy (25/3):
       Sáng     - 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi họp mặt các thế hệ cán bộ đoàn qua các thời kỳ do Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức. Địa điểm: Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giác Sắt (ĐT741, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Thứ hai (27/3):
       Sáng    - Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
 Chiều:  - 14 g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Đảng Tỉnh ủy quý I/2017. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ quý II, những kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Báo Bình Phước, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Thứ ba (28/3):
Sáng:  - 9 g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ Phường An Lộc, Thị xã Bình Long. Địa điểm: tại Tổ 3, khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình Long.
Mời dự: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; nguyên Thường trực Tỉnh ủy (Văn phòng Tỉnh ủy phát hành Thư mời); các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy - khóa X.
Chiều:  - 14 g00: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ tỉnh chủ trì họp Hội đồng Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ tỉnh. Nội dung: Duyệt sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 264 ngày 04/5/2016 của BTV Tỉnh ủy (gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Hằng - UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ, Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Văn Mi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Huỳnh Hữu Thiết - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Nguyễn Văn Hậu - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh;  Bùi Văn Thận - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Xuân Trường - Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ)
Thứ tư (29/3):
Sáng: - 07g30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 4 (cả ngày). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo: 
- Đề án và dự thảo kết luận về phát triển ngành y tế, giai đoạn 2016-2020 (chuẩn bị báo cáo tóm tắt);
- Đề án và dự thảo kết luận về phát triển ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2020 (chuẩn bị báo cáo tóm tắt).
- Đề án dự thảo kết luận về phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2017 và tình hình thu, chi ngân sách. Mời dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Chi cục trưởng chi cục thuế tỉnh.
2. Văn phòng Tỉnh ủy:
- Báo cáo về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017 của Tỉnh ủy
- Thông qua Kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau kiểm điểm năm 2016.
Chiều: - 13g30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên 4 (tiếp theo). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo:
- Công tác cán bộ.
- Hồ sơ kết nạp lại người vào Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.
- Công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với công tác thi đua -  khen thưởng năm 2016;
- Báo cáo kết quả phân tích chất lượng đảng viên và phân loại cơ sở đảng gắn với thực hiện nghị quyết TW4 – khóa XII.
Thứ năm (30/3):
Sáng: - 07g30’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối nội chính Tỉnh ủy quý I/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Tình hình thực hiện công tác nội chính quý I/2017, phương hướng quý II, những kiến nghị, đề xuất (nếu có). Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, dự ghi kết luận Hội nghị.
Thành phần dự họp: Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan khối nội chính tỉnh, Binh đoàn 16.
             - 7 g30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.
Chiều: - 14 g00:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
            Nội dung: Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (Liên minh hợp tác xã tỉnh) chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình triển khai chủ trương hỗ trợ cho xã viên HTX hệ thống tưới nhỏ giọt, vốn vay HTX, kế hoạch tập huấn Ban quản trị HTX.
            Thành phần tham dự: Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối kinh tế, đ/c Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc sở NN&PTNT, Giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thư ký Ban chỉ đạo.
            - 13g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác lần I năm 2017 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã trong tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Đồng Xoài.
          Thành phần dự họp: Do Thường trực HĐND tỉnh mời.
- 13 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quý I/2017. Địa điểm: Tại phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Nội dung: Sơ kết tình hình thực hiện quý I/2017, phương hướng, nhiệm vụ quý II.
Thành phần dự họp: Theo Quyết định 268-QĐ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy (gồm các đồng chí: Lê Thị Xuân Trang - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Quang Toản - TUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lý Trọng Nhân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thành Chung - Phó giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Võ Hùng Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Minh Bình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Hồ Thanh Sơn - Trưởng phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố (PA88) Công an tỉnh; Đinh Ngọc Sinh - Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thành - Phó Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).
Thứ sáu (31/3):
Sáng:  - 09g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
- 7 g30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2017, gắn với tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
              - 08g00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông nghiệp 2 – Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, công bố quyết định đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất (lần thứ 2). Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Huế - 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chiều:   - 14g00 : Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quý I/2017. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ quý II, những kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
 
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 08 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.   
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,912
  • Tháng hiện tại67,240
  • Tổng lượt truy cập409,500
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây