Lịch UBND tuần thứ 06/2017

Lịch UBND tuần thứ 06

Số kí hiệu VB465
Ngày ban hành 03/02/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/02/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Lê Đức Long

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
                                                              Bình Phước, ngày 03 tháng 02  năm 2017
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 06 (từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 04/02)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự theo dõi trận bóng đá giữa CLB Bình Phước và CLB Đồng Tháp thuộc giải bóng đá Cúp Quốc gia mùa bóng 2017.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Sân vận động tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 05/02)
SÁNG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị.
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế; VPUB: PCVP Lê Đức Long, lãnh đạo các Phòng: KTN, QTTV.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo.
CHIỀU
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, các PCVP Phan Xuân Linh, Lê Đức Long, lãnh đạo các Phòng: KTN, QTTV.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 tại Nhà ăn Văn phòng UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị thăm KCN Minh Hưng - Hàn Quốc và KCN Minh Hưng III.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế; VPUB: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại KCN Minh Hưng - Hàn Quốc.
THỨ HAI (ngày 06/02)
SÁNG
1. Lãnh đạo UBND tỉnh: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 15 tại sảnh trụ sở UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 8 giờ 30: Họp thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung huyện lỵ Đồng Phú tới năm 2020, tầm nhìn sau năm 2030 (Sở Xây dựng, UBND huyện Đồng Phú chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở GTVT, BQL Khu kinh tế, Công ty TNHH MTV Cấp, thoát nước Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Đồng Phú, đơn vị tư vấn (giao UBND huyện Đồng Phú mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tham gia đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm và làm việc với KCN Bắc Đồng Phú, thăm một số doanh nghiệp và công nhân trong khu công nghiệp; làm việc với Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao. VPUB: Phòng KTN cùng đi.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp nghe báo cáo các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; tình hình giải quyết đơn thư. 
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự họp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017. 
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 tại Khuôn viên HĐND - UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Đài PTTH Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Đài PTTH Bình Phước.
THỨ BA (ngày 07/02)
SÁNG
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2017 (Văn phòng ĐP Chương trình chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên BCĐ (các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Maly Phước - TB Dân tộc, Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở GD&ĐT, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PTTH Bình Phước, Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh NHNN, Trần Văn Phụng - Chủ tịch LM HTX tỉnh, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Bùi Xuân Thắng - PGĐ Công an tỉnh, Đào Thị Lanh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TT Ban TGTU, Đoàn Như Viên - TBT Báo Bình Phước, Lê Đức Hùng - PCT Hội CCB tỉnh, Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Mạc Đình Huấn - PBT Tỉnh đoàn, Trịnh Thanh Tuệ - PTB DVTU, Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Đoàn Văn Thảo - Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Trịnh Minh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Hoàng Nhật Tân - Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Trần Văn Vinh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Vũ Hồng Dương - Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Vương Đức Lâm - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Mai Xuân Cường - Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Tạ Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành); Trưởng BCĐ và Trưởng phòng NN&PTNT, Kinh tế các huyện, thị xã, các xã phấn đấu hoàn thành Chương trình trong năm 2017 (giao UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
2. Chủ tịch UBND tỉnh giao: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời) tiếp công dân định kỳ (Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết và công tác chuẩn bị Hội thảo nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2017).
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT; GĐ Công an tỉnh, CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KTN, VHXH. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác tỉnh Thừa Thiên Huế, dự Hội nghị triển khai phương án điều tra ngành công nghiệp và tổng điều tra kinh tế năm 2017. VPUB: Phòng KTTH cùng đi (đến hết ngày 08/02/2017). 
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh.
Địa điểm: Ban TGTU.
- 15 giờ 30: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết và công tác chuẩn bị Hội thảo nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (ngày 08/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày). 
a) Ban TCTU báo cáo:
- Công tác cán bộ.
- Thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giảm biên chế và xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Báo cáo kết quả lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2020 - 2025 tại hội nghị cán bộ chủ chốt.
- Báo cáo kết quả bỏ phiếu kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016.
b) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra 422.
c) Ban TGTU báo cáo về kế hoạch họp mặt báo chí đầu năm 2017.
d) Ban DVTU báo cáo về công tác tôn giáo.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Lễ ra quân đầu năm Đinh Dậu 2017 của Binh đoàn 16.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Sở Chỉ huy Binh đoàn 16.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở GD&ĐT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở GD&ĐT.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo:
- Tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Kết toán thu - chi ngân sách năm 2016 và kế hoạch sử dụng nguồn vượt thu (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Các nội dung làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su (Trưởng BQL Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Thống nhất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới (GĐ Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Tình hình triển khai và khó khăn vướng mắc của các dự án trọng điểm (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Kiến nghị các ngành.
Cùng dự: GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở TN&MT, GĐ Sở GTVT, GĐ Sở Xây dựng, Trưởng BQL Khu kinh tế, CVP UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở TN&MT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở TN&MT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì họp giao ban khối VHXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương phướng, nhiệm vụ năm 2017 (các sở, ngành thuộc khối chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành thuộc khối VHXH; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ NĂM (ngày 09/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày).
a) Ban TCTU báo cáo:
- Công tác cán bộ.
- Kế hoạch đào tạo lý luận chính trị, cử nhân chính trị văn bằng hai, sau đại học và thu hút phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020.
- Thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Báo cáo kết quả bỏ phiếu kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016.
b) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo: báo cáo tóm tắt kết quả các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2016. 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét vướng mắc giải phóng mắt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Trần Hưng Đạo nối dài (Sở TN&MT, UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở Y tế.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông qua các nghị quyết:
- Nghị quyết về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác xã kiểu mới, nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2016- 2020 (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Nghị quyết về về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước (GĐ Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
- Nghị quyết chuyên đề công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh về thực hiện Đề án 1748, Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 23/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Trưởng Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).         
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở GTVT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở GTVT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở TT&TT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở TT&TT.
THỨ SÁU (ngày 10/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở Xây dựng.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp mặt đầu xuân các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở TT&TT.
CHIỀU
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY(ngày 11/02)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự trận đấu giữa CLB Bình Phước và CLB Đắk Lắk thuộc giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa bóng 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 45 tại Sân vận động tỉnh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                         KT.CHÁNH VĂN PHÒNG                             
                                                                                        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Lê Đức Long

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm99
  • Hôm nay15,462
  • Tháng hiện tại159,842
  • Tổng lượt truy cập5,777,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây