Lịch UBND tuần thứ 09/2017

Lịch UBND tuần thứ 09

Số kí hiệu VB487
Ngày ban hành 24/02/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/02/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 24 tháng 02  năm 2017
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017)
 
THỨ HAI (ngày 27/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục công tác nước Cộng hòa Ấn Độ (đến hết ngày 01/3).
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 7 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. VPUB: LĐVP cùng dự.
- 10 giờ 15: Dự họp thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị (GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo)
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
3. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Văn phòng UBND tỉnh.
Cùng dự: Đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp G.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Chủ tịch Hội Trợ giúp người Khuyết tật Việt Nam.
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng khách VIP.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài (các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 248/UBND-KTTH ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND thị xã Đồng Xoài, Tập đoàn Vingroup; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH, KTN.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc mừng cán bộ, viên chức ngành Y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Y tế.
THỨ BA (ngày 28/02)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác huyện Lộc Ninh cùng Tổng cục An ninh. VPUB: PCVP Lê Đức Long cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại Công an huyện Lộc Ninh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ công bố xã Long Giang, thị xã Phước Long đạt chuẩn xã nông thôn mới. VPUB: Phòng KTN cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại UBND xã Long Giang.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (lớp 01). VPUB: Phòng NC-NgV cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở NN&PTNT dự Lễ công bố xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại UBND xã Phú Nghĩa.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC-NgV cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường A, BCHQS tỉnh.
3. Ủy viên UBND tỉnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì sinh hoạt ngày pháp luật của Văn phòng UBND tỉnh.
Mời họp: Toàn thể CB, CC, VC, NV Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G.
THỨ TƯ (ngày 01/03)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp giao ban khối Kinh tế (các sở, ban, ngành, DNNN thuộc khối chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở TN&MT, các sở, ban, ngành, DNNN thuộc khối; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. PCT UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra công tác thu hồi đất giao sai đối tượng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiểm tra các dự án cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện (01 ngày, giao Sở NN&PTNT và UBND huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD, Phòng KTN, VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND huyện Bù Gia Mập.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Hội Nông dân về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Địa điểm: Hội Nông dân tỉnh.
- 9 giờ 00: Dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Địa điểm: Tỉnh đoàn.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo BCHQS tỉnh dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017. VPUB: Phòng NC-NgV cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Tiểu đoàn bộ binh 208, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh. 
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở NN&PTNT dự Hội nghị “Phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp”.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 13 giờ 00 tại KS Wyndham Legend Halong, số 12 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quang Ninh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự buổi làm việc của TGĐ Ngân hàng CSXH Việt Nam với Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Cùng dự: Thành viên Ban Đại diện HĐQT NH CSXH tỉnh (các ông, bà: Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ-TB&XH, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh, Trương Quang Dũng - GĐ Chi nhánh NHNN Bình Phước, Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Xuân Hòa - CT Hội LHPN tỉnh, Trần Quốc Duy - BT Tỉnh đoàn, Trương Thanh Dũng - GĐ NH CSXH tỉnh, Lê Đức Hùng - PCT Hội CCB tỉnh); Ngân hàng CSXH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 02/03)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ hội Xuân hồng - Hiến máu tình nguyện năm 2017. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30 tại Trung tâm TDTT tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (Cục Thống kê chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên BCĐ Tổng điều tra tỉnh (các ông, bà: Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê, Lê Hải Đăng - PGĐ Sở GD&ĐT, Phạm Văn Hoang - PGĐ Sở NN&PTNT, Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT, Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTVN tỉnh, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân tỉnh, Phan Văn Thảo - PGĐ Đài PTTH Bình Phước, Trương Quang Phúc - Phó Cục trưởng Cục Thống kê), Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thị xã, lãnh đạo Cục Thống kê các huyện, thị xã và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra (giao Cục Thống kê mời); VPUB: Phòng KTTH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 7 giờ 30: Dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Địa điểm: Liên đoàn Lao động tỉnh.
- 9 giờ 00: Dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Địa điểm: UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 13 giờ 30: Họp xem xét việc chuyển giao Đề án 84 từ BCHQS tỉnh về Ban Dân tộc (BCHQS tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: BCHQS tỉnh, Ban Dân tộc; VPUB: Phòng NC-NgV.
- 14 giờ 30: Họp thống nhất nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở Công Thương, BQL Khu kinh tế, Cục Thống kê; UBND các huyện, thị xã; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp D.
TỐI
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Họp kiểm điểm cá nhân và tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2016, gắn với Nghị quyết Trung ương 4.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ SÁU (ngày 03/03)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Ban TCTU báo cáo công tác cán bộ.
- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo:
+ Kế hoạch tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và lãnh đạo chủ chốt 02 tỉnh Bình Phước, Bình Dương nhân kỷ niệm Ngày giải phóng Bình Phước 23/3 (GĐ Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
+ Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo).
+ Đề xuất, kiến nghị các ngành.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Sở VH-TT&DL về một số công việc trọng tâm năm 2017.
Mời họp: Sở VH-TT&DL; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở VH-TT&DL.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra dự án đường Sao Bộng - Đăng Hà.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở NN&PTNT, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, UBND huyện Bù Đăng, đơn vị thầu thi công gói thầu số 2 (giao Sở NN&PTNT mời); VPUB: Phòng KTN (tập trung tại UBND tỉnh lúc 7 giờ 00).
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Phòng VHXH - Văn phòng UBND tỉnh.
Mời dự: VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG                    
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay9,463
  • Tháng hiện tại83,176
  • Tổng lượt truy cập8,255,080
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây