Lịch UBND tuần thứ 28/2016

Lịch UBND tuần thứ 28

Số kí hiệu VB266
Ngày ban hành 08/07/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/07/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Lê Đức Long

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 08 tháng 7 năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 (từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2016)
 
 
THỨ HAI (ngày 11/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm - Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ: Đi công tác tỉnh Bình Thuận, chủ trì Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016 Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ (cả ngày).
Cùng đi: Hội đồng TĐKT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường KS Bình Minh, số 211 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi khám sức khỏe định kỳ tại TP Hồ Chí Minh (cả ngày).
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: GĐ Sở Tư pháp dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm.
Cùng dự: Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo: Ban NCTU, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Chủ tịch Hội Luật gia, Văn phòng HĐND tỉnh; VPUB: Phòng NC-NgV.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp G.
Phóng viên dự và đưa tin.
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long - Hậu Giang 2016.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
Thời gian, địa điểm: 20 giờ 00 tại Quảng trường Trung tâm, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
THỨ BA (ngày 12/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi khám sức khỏe  định kỳ tại TP Hồ Chí Minh (cả ngày, theo Chương trình của Ban BVCSSK cán bộ tỉnh).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Hà Nội, dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
Cùng dự: Chánh Thanh tra tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 07 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh dự Hội nghị lần thứ bảy, UBMTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Đi kiểm tra tiến độ Nhà máy xi măng Minh Tâm. Sau khi kiểm tra xong, làm việc tại UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Công Thương, UBND huyện Hớn Quản, các thành phần liên quan thuộc huyện Hớn Quản (giao UBND huyện mời); VPUB: Phòng KTN (tập trung tại UBND xã Minh Tâm để cùng đi).
- 15 giờ 30: Đi khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy xử lý rác.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: Phòng KTN (tập trung tại UBND huyện Hớn Quản để cùng đi).
THỨ TƯ (ngày 13/7)
SÁNG
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, Quý II năm 2016. VPUB: PCVP Phan Xuân Linh cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với nhà đầu tư Nhật Bản. VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng Lễ tân Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi thăm và tặng quà tại chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 (huyện Bù Gia Mập). VPUB: Phòng VHXH cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại UBND huyện Bù Gia Mập.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình với UBND các tỉnh: Bình Phước, Đắl Lắk, Đăk Nông về tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, kiến nghị của địa phương (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại TP Hồ Chí Minh.
THỨ NĂM (ngày 14/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 26/5/2016 của Chủ tich UBND tỉnh (Quân khu 7, đại diện TTTU, TT HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND, CHT Ban CHQS, Trưởng Công an các huyện, thị xã; các công ty TNHH MTV cao su: Bình Phước, Bình Long, Lộc Ninh, Phú Riềng, Sông Bé, Công ty CP cao su Đồng Phú); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Phòng VHXH.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A - BCHQS tỉnh.
Phóng viên dự và đưa tin.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự. VPUB: Phòng NC-NgV cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Nhà khách tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định các báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản các dự án:
- 8 giờ 00: Khoáng sản đá xây dựng tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH SX VLXD&KTNL Thái Bình làm chủ đầu tư;
- 9 giờ 00: Khoáng sản đá xây dựng tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH MTV Phú Trường An làm chủ đầu tư;
- 10 giờ 00: Khoáng sản đá xây dựng tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh do Chi nhánh Công ty CP ĐT&PT Đức Minh làm chủ đầu tư.
Mời họp: Thành viên Hội đồng (giao Sở TN&MT mời); VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: Phòng họp D. 
CHIỀU
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 13 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: KTTH, KTN, VH-XH, NC-NgV, TCD; GĐ Trung tâm TH-CB).
- 15 giờ 00: Họp xem xét chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB phạm vi gói thầu số 2 - dự án BOT QL 13 đoạn An Lộc - Chiu Riu (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 1828/UBND-KTN ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở Tư pháp, UBND thị xã Bình Long, Công ty CP BOT QL 13 An Lộc - Chiu Riu (giao Sở GTVT mời), VPUB: LĐVP, Phòng KTN.
- 16 giờ 00: Họp xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc tại dự án BT đường Minh Hưng - Đồng Nơ (Sở GTVT chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 1828/UBND-KTN ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Cục thuế, Sở Tư pháp, Công ty CP SX-TM&NN Hải Vương (giao Sở GTVT mời), VPUB: LĐVP, Phòng KTN, KTTH.
Địa điểm: Phòng họp D.
THỨ SÁU (ngày 15/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày):
a) BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Thống nhất nội dung làm việc với tỉnh Bình Dương (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự);
- Báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới; kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (GĐ Sở LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung, cùng dự, lưu ý: báo cáo nêu rõ thực trạng hộ nghèo trong đồng bào dân tộc; phần kế hoạch giảm nghèo báo cáo rõ mục tiêu, giải pháp).
- Kiến nghị, đề xuất về kinh tế - xã hội để làm việc với các Bộ, ngành Trung ương:
+ Bố trí vốn cho các dự án trọng điểm của tỉnh; cho vay đối với các dự án trọng điểm của tỉnh (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung, cùng dự);
+ Xem xét lại việc giao chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh; xem xét bù hụt thu cho tỉnh theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; xem xét tăng ngân sách cho đối ngoại quốc phòng - an ninh; chính sách khoanh nợ cho doanh nghiệp và cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai (GĐ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự);
+ Dự án phát triển lưới điện nông thôn theo chính sách như các tỉnh Tây Nguyên (GĐ Sở Công Thương chuẩn bị nội dung, cùng dự);
+ Chính sách đối với việc phát triển cây Điều; vốn thủy lợi, an toàn hồ đập, phát triển kênh mương (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự);
+ Vốn Trái phiếu Chính phủ cho công trình giao thông của tỉnh (GĐ Sở GTVT chuẩn bị nội dung, cùng dự);
+ Lễ hội chọi trâu ở Bình Phước (GĐ Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung, cùng dự);
+ Xây dựng HTX nông nghiệp công nghệ cao; tham gia xây dựng chuỗi giá trị của sản phẩm, hàng hóa chủ lực có quy mô lớn; tham gia xây dựng thí điểm mô hình HTX cung ứng nông sản an toàn của Việt Nam (Chủ tịch Liên minh HTX chuẩn bị nội dung, cùng dự);
+ Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của các huyện, thị xã, các sở, ngành và doanh nghiệp về kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đề xuất hướng giải quyết.
(Lưu ý: Các nội dung trên Văn Phòng UBND tỉnh tập hợp, gửi cho các đồng chí TTTU và Văn phòng Tỉnh ủy trước 2 ngày để nghiên cứu, không đọc lại trong cuộc họp).
b) Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả và những vướng mắc về thực hiện Đường dây nóng của Tỉnh ủy, đề xuất hướng giải quyết; việc thành lập Đoàn công tác cơ sở, (tập trung vào 12 xã thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới theo Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy).
c) Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung thông qua:
+ Công tác cán bộ; công tác bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo;
+ Báo cáo việc thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến công tác cán bộ; việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; thông qua hồ sơ kết nạp lại, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; thông qua một số hồ sơ liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác phát triển đảng viên; việc đổi tên Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính đảng.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự mit tinh kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống LL TNXP Việt Nam. VPUB: Phòng VHXH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi khám sức khỏe định kỳ tại TP Hồ Chí Minh (cả ngày).
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2 Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở VH-TT&DL dự Lễ khai mạc ngày hội VH-TT&DL đồng bào Chăm năm 2016 tại An Giang.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại SVĐ huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                       
                                                                                        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
 
 
                                                                                                        (ĐÃ KÝ)
 
 
                                                                                                    Lê Đức Long

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm97
  • Hôm nay15,390
  • Tháng hiện tại159,770
  • Tổng lượt truy cập5,777,350
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây