Lịch BDV tuần thứ 33/2018

Lịch BDV tuần thứ 33/2018

Số kí hiệu VB171
Ngày ban hành 09/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Lê Thị Xuân Trang

Nội dung

     
TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM      BAN DÂN VẬN                                    Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2018                                               
        
LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 33 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
-----
Thứ hai (13/8):
 Sáng:
  - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao ban lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng chuyên môn, đồng chí Nguyễn Khắc Hạnh – Chuyên viên tổng họp Phòng Đoàn thể và các hội ghi biên bản.
Nội dung: (1) Trưởng phòng chuyên môn báo cáo phân công nghiệm vụ công chức phòng.(2) Trưởng phòng Đoàn thể và các hội báo cáo tham mưu điều chỉnh bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban phụ trách phong chuyên môn, phụ trách địa bàn các huyện thị. (3) đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước báo cáo thông qua tiếp thu hoàn chỉnh Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của MTTQ, các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”.
* Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban thường trực nghỉ phép năm 2018, thời gian từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018.
      Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
 Thứ ba (14/8):
Sáng:
          - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban -Trưởng đoàn giám sát theo Quyết định 960 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Phú Riềng. Xe 93A: 5969, Xe 93A: 2278.
          Thành phần theo Quyết định 960 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy, gồm các đ/c: Lý Trọng Nhân, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn; Phạm Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn; Nguyễn Văn Tư, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên; Trần Ngọc Thanh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Thành viên; Dương Thanh Huân, Phó văn phòng Tỉnh ủy – Thành viên; Phí Quang Hường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Thành viên; Ngưu Tấn Nhu – Phó trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy – Thành viên.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tham gia đoàn giám át theo Quyết định 964 – QĐ/TU ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.  
Thứ tư (15/8):
       Sáng:
                 - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
       Chiều:
                  - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (16/8):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban -Trưởng đoàn giám sát theo Quyết định 960 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản. Xe 93A: 5969, Xe 93A: 2278.
          Thành phần theo Quyết định 960 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy, gồm các đ/c: Lý Trọng Nhân, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn; Phạm Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn; Nguyễn Văn Tư, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên; Trần Ngọc Thanh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Thành viên; Dương Thanh Huân, Phó văn phòng Tỉnh ủy – Thành viên; Phí Quang Hường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Thành viên; Ngưu Tấn Nhu – Phó trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy – Thành viên.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A 5969.
 - 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (17/8):
Sáng:
- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A 5969.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A 5969.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 16 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự tiệc giao lưu chúc mùng thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A 5969
 
                                                                          TRƯỞNG BAN
                                                                                       
                                                                                 Đã ký
 
                                                                       Lê Thị Xuân Trang 
                                                                     
                                                                   
                                                                                   
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Tuần thứ 33 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
-----
Thứ hai (13/8):
 Sáng:
  - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban chủ trì họp giao ban lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng chuyên môn, đồng chí Nguyễn Khắc Hạnh – Chuyên viên tổng họp Phòng Đoàn thể và các hội ghi biên bản.
Nội dung: (1) Trưởng phòng chuyên môn báo cáo phân công nghiệm vụ công chức phòng.(2) Trưởng phòng Đoàn thể và các hội báo cáo tham mưu điều chỉnh bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban phụ trách phong chuyên môn, phụ trách địa bàn các huyện thị. (3) đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Trần Đức Mậu – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước báo cáo thông qua tiếp thu hoàn chỉnh Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của MTTQ, các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”.
* Đồng chí Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó trưởng ban thường trực nghỉ phép năm 2018, thời gian từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018.
      Chiều:
- 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
 Thứ ba (14/8):
Sáng:
          - 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban -Trưởng đoàn giám sát theo Quyết định 960 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Phú Riềng. Xe 93A: 5969, Xe 93A: 2278.
          Thành phần theo Quyết định 960 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy, gồm các đ/c: Lý Trọng Nhân, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn; Phạm Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn; Nguyễn Văn Tư, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên; Trần Ngọc Thanh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Thành viên; Dương Thanh Huân, Phó văn phòng Tỉnh ủy – Thành viên; Phí Quang Hường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Thành viên; Ngưu Tấn Nhu – Phó trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy – Thành viên.
          - 07 giờ 30’: Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban tham gia đoàn giám át theo Quyết định 964 – QĐ/TU ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
Chiều:
          - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.  
Thứ tư (15/8):
       Sáng:
                 - 07 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
       Chiều:
                  - 13 giờ 30’: Các đồng chí lãnh đạo Ban làm việc tại trụ sở.
Thứ năm (16/8):
Sáng:
- 08 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban -Trưởng đoàn giám sát theo Quyết định 960 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản. Xe 93A: 5969, Xe 93A: 2278.
          Thành phần theo Quyết định 960 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy, gồm các đ/c: Lý Trọng Nhân, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn; Phạm Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Phó trưởng đoàn; Nguyễn Văn Tư, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên; Trần Ngọc Thanh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Thành viên; Dương Thanh Huân, Phó văn phòng Tỉnh ủy – Thành viên; Phí Quang Hường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Thành viên; Ngưu Tấn Nhu – Phó trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy – Thành viên.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A 5969.
 - 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (17/8):
Sáng:
- 07 giờ 00’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A 5969.
- 07 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A 5969.
- 13 giờ 30’: Các đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng ban, Lý Trọng Nhân - Phó trưởng ban làm việc tại trụ sở.
- 16 giờ 30’: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng ban dự tiệc giao lưu chúc mùng thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm: Hội trường tỉnh. Xe 93A 5969
 
                                                                          TRƯỞNG BAN
                                                                                       
                                                                                 Đã ký
 
                                                                       Lê Thị Xuân Trang 
                                                                     
                                                                   
                                                                                   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây