Lịch BTC TU tuần 35/2020

Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 35-2020

Số kí hiệu VB 850
Ngày ban hành 23/08/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung

 

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        Bình Phước, ngày 21 tháng 8 năm 2020      
  

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 35 (từ ngày 24 đến ngày 28/8/2020)
-----
Thứ hai (24/8)
Sáng        - 07 giờ 30’:        Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Địa điểm: Phòng họp Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
Nội dung: Trao đổi một số vấn đề theo nội dung Công văn số 4041-CV/TU ngày 17/8/2020 của Thường trực Tỉnh uỷ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Nguyễn Thị Lý, đồng chí Lê Minh Thành.
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV Trực Tỉnh uỷ, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT), đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ về Chương trình làm việc, kịch bản điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Nguyễn Bá Ái, đồng chí Nguyễn Thị Lý, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt.
Thứ ba (25/8)
Sáng        - 08 giờ 00’:        Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV Trực Tỉnh uỷ, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT), đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên 21/2020. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
Nội dung:  1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: (i) Báo cáo công tác cán bộ. (ii) Chương trình làm việc, kịch bản điều hành đại hội; Chương trình làm việc, kịch bản điều hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI; Danh sách dự kiến nhân sự tham gia các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Báo cáo dự kiến phân tổ thảo luận tại Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Trích Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo Danh sách cán bộ tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành năm 2020 (lớp thứ 2); Dự thảo thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Phòng TCCB phối hợp với Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị nội dung).
2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: (i) Báo cáo nhanh kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công; Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; chương trình thực hiện giảm 1000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, địa phương thông minh; giải quyết khiếu nại, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. (ii) Xin ý kiến về khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.
Chiều      - 15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự họp Chi bộ Phòng TCCB định kỳ tháng 8/2020. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ Phòng TCCB.
Thứ tư (26/8)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Về công tác tổ chức cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Các đồng chí: Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Vân Anh, Đặng Thị Bích Nguyệt, Lê Minh Thành.
Chiều      - 14 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng TCĐ-ĐV thông qua: (i) Báo cáo kết quả làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan theo Kế hoạch số 49-KH/BTCTU ngày 07/8/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (ii) Phúc đáp Công văn số 10-CV/BTCHU, ngày 13/8/2020 của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Riềng “về việc hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác kết nạp Đảng”. (2) Phòng CSCB báo cáo công tác chính sách cán bộ. (3) Phòng BVCTNB báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV, đồng chí Lê Thị Vân Anh, đồng chí Đào Anh Tuấn, đồng chí Lê Minh Thành.
Thứ năm (27/8)
Sáng       - 09 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). Địa điểm: Ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú (Xe 0789).
- 09 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản về việc kiện toàn công tác nhân sự sau đại hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2020. Địa điểm: Phòng họp Huyện uỷ Hớn Quản (Xe 1025).
Chiều      - 15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Nội dung: 1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: (i) Báo cáo công tác cán bộ. (ii) Báo cáo Danh sách Đoàn Đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phòng TCCB phối hợp Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị nội dung).
2. Thường trực Tiểu Ban Văn kiện, Tiểu Ban Nhân sự: Báo cáo việc tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị về nội dung Văn kiện, Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Thường trực các Tiểu ban chuẩn bị nội dung báo cáo.
Thứ sáu (28/8)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự kỳ họp thứ mười một (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường Thị uỷ Bình Long (Xe 0789).
Nội dung: 1. Hội đồng nhân dân thị xã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của Uỷ ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Hội đồng nhân dân thị xã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Về công tác cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB TT), làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ về việc giải quyết đơn khiếu nại về chính sách. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
               Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Lê Thị Vân Anh, đồng chí Cao Thị Hà, Phòng TCCB.
               - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (TUV, PTB), làm việc với đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Xe 1025).
               Nội dung: Về công tác cán bộ.
               Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.

Lịch làm việc thay cho thư mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                         


Phạm Quốc Minh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây