Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 15

Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 15-2021

Số kí hiệu VB 1025
Ngày ban hành 09/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung


 

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                 Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2021      

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 15 (từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2021)
-----
Thứ hai (12/4):
Sáng       -  08 giờ 00’:  Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp.
Nội dung: (1) Phòng TCCB thông qua: (i) Công tác cán bộ. (ii) Dự thảo các quy định, quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (iii) Kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; (2) Phòng TCĐ-ĐV thông qua: (i) Dự thảo Quy chế phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ nghèo, hộ cận nghèo. (ii) Dự thảo Kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025.
                Cùng dự: Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV, đồng chí Hứa Thị Thuý Triều.
Chiều    - 14 giờ 00’Lãnh đạo Ban làm việc với đại diện lãnh đạo: Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Nội dung: Góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc ban, đồng chí Nguyễn Thị Lý (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Thứ ba (13/4):
Sáng       - 08  giờ 00’Lãnh đạo Ban làm việc với đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn Phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Nội dung: Góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc ban, đồng chí Nguyễn Thị Lý (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
-  09 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) cùng dự với Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện ủy Chơn Thành.
Chiều      - 14 giờ 00’ - 14 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự làm việc với Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 7. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 14 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB),  đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, nâng lương trước thời hạn năm 2020 (Phòng TCCB phối hợp Phòng CSCB chuẩn bị nội dung).
Thứ tư (14/4):
Sáng       -  08 giờ 00’:  Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                      Nội dung:
                      1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
                      2- Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý II/2021.
3- BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước.        
4- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: thông qua Báo cáo sơ kết đội hình thanh niên tình nguyện
-  07 giờ 30’:  Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB TT) dự Hội nghị sơ kết quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II về khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác phối hợp triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ năm (15/4):
Sáng       -  08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu NĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh (Xe 0789).
08 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB TT) làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy Bù Gia Mập. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Về công tác khen thưởng tổ chức đảng.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV.
09 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) cùng dự với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đốp.
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB)  cùng dự với Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện ủy Lộc Ninh (Xe 0789).
Thứ sáu (16/4):
Sáng      -  07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh. 
Nội dung: Quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng kết hoạt động của NĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều      - 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự họp với toàn thể cán bộ, công chức cơ quan. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
                Nội dung: Thông qua báo cáo triển khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).

Lịch làm việc thay cho Giấy mời! 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Phạm Quốc Minh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây