Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 17-2021

Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 17-2021

Số kí hiệu VB 1035
Ngày ban hành 22/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung


 

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 23 tháng 4 năm 2021      

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 17 (từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/2021)
-----
Thứ hai (26/4):
Sáng      -  08 giờ 00’- 09 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp.
Nội dung:  (1) Phòng CSCB thông qua công tác chính sách cán bộ. (2) Phòng TCĐ-ĐV thông qua: (i) Danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021; (ii) Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Kế hoạch kết nạp đảng viên giai đoạn 2021-2025; (iii) Báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức đảng, đảng viên chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố; (iv) Dự thảo Hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; (v) Báo cáo về cập nhập số liệu vào Trung tâm điều hành thông minh của Tỉnh ủy (IOC) theo Công văn số 301-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
               Cùng dự: Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV, Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc ban, đồng chí Hứa Thị Thuý Triều.
-  09 giờ 00’- 10 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp.
Nội dung: Bàn giao công việc.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng phòng thuộc ban, đồng chí Bùi Thị Tiến Ninh.
-  10 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự họp với toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
               Nội dung: Trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Phòng CSCB chuẩn bị nội dung).
Chiều      -  14 giờ 00’:  Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về sơ kết công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2020 và sơ kết công tác mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy (Xe 0789).
16 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghe Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ ba (27/4):
Sáng      - 07 giờ 30’- 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Làm việc với Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 07  giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và thống nhất kế hoạch, lịch trình vận động bầu cử. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) làm việc với Phòng CSCB. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Phòng CSCB.
Chiều     -  14 giờ 00’:  Lãnh đạo Ban và Trưởng, phó các phòng thuộc Ban dự Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ,  Đại diện: Thường trực cấp ủy; Trưởng ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.
Thứ tư (28/4):
Sáng      08 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) cùng với Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đi thăm Khoa điều trị cán bộ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Xe 0789).
10 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đi thăm Khoa điều trị cán bộ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh.
Chiều      -  14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).


Thứ năm (29/4):
Sáng       -  06 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
07 giờ 30’-  09 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng(Xe 0789).
Thành phần cùng đi: Theo Thông báo số 04-TB/ĐKT 84 ngày 23/4/2021 của Đoàn kiểm tra 84.
Cùng dự: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
-  09 giờ 30’- 11 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đoàn làm việc với huyện Bù Đăng(Xe 0789).
Thành phần cùng đi: Theo Thông báo số 04-TB/ĐKT 84 ngày 23/4/2021 của Đoàn kiểm tra 84.
Cùng dự: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
08 giờ 00’ - 09 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư (theo Công văn số 175-CV/BTCTU ngày 09/4/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Các đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, Phạm Đình Hiên.
10 giờ 00’ - 11 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư (theo Công văn số 175-CV/BTCTU ngày 09/4/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Các đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, Phạm Đình Hiên.
Chiều    13 giờ 30’-  15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long(Xe 0789).
Thành phần cùng đi: Theo Thông báo số 04-TB/ĐKT 84 ngày 23/4/2021 của Đoàn kiểm tra 84.
Cùng dự: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
-  15 giờ 20’- 17 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đoàn làm việc với thị ủy Phước Long (Xe 0789).
Thành phần cùng đi: Theo Thông báo số 04-TB/ĐKT 84 ngày 23/4/2021 của Đoàn kiểm tra 84.
Cùng dự: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
Thứ sáu (30/4): Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021.

Lịch làm việc thay cho Giấy mời! 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Phạm Quốc Minh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây