Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 23-2021

Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 23-2021 (Điều chính, Bổ sung)

Số kí hiệu VB 1072
Ngày ban hành 03/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Đỗ Đức Hoà

Nội dung

 

 

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     Bình Phước, ngày 04 tháng 6 năm 2021     


LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 23 (từ ngày 07/6 đến ngày 11/6/2021)
(Điều chỉnh, Bổ sung)
-----

Thứ hai (07/6):
Sáng       - 08 giờ 30’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp cơ quan.
Nội dung:  (1) Phòng TCCB thông qua: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW và Nghị quyết 19 - NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII; Dự thảo Kế hoạch đào tạo cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. (2)  Phòng CSCB thông qua: Hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh; Dự thảo các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của Ban; Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban. 
Cùng dự:  Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc Ban, đồng chí Hứa Thị Thúy Triều, đồng chí Bùi Thị Tiến Ninh.
Chiều     Lãnh đạo Ban làm việc theo chương trình riêng.
Thứ ba (08/6):
Sáng    Lãnh đạo Ban làm việc theo chương trình riêng.
Chiều     - 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB),  đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn tham mưu. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Kế hoạch đào tạo cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn xây dựng chi bộ 4 tốt; Quy định phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình trong khu dân cư; Quy chế phân công cấp úy viên cấp huyện và tương đương, cấp ủy viên cấp xã phường thị trấn phụ trách hộ nghèo, cận nghèo trong khu dân cư; Phân công các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trực tiếp hỗ trợ  các huyện, thị, thành phố trong việc giảm nghèo nhanh, bền vững.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt (Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị báo cáo giải trình ngắn gọn).
Thứ tư (09/6):
Sáng       -  08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB),  đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ, đảng viên. (2) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW và Nghị quyết 19 - NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII. (3) Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt (Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị báo cáo giải trình ngắn gọn).
 Chiều     Lãnh đạo Ban làm việc theo chương trình riêng.
Thứ năm (10/6):
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Thống nhất một số công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phiên 09 nhiệm 2020-2025. Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Thông qua kết quả thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra.
Chiều    - 14 giờ 00’:  Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) làm việc với đại diện Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh (Xe 0789).
Nội dung: Về công tác cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh
Thứ sáu (11/6):
Sáng      - 08 giờ 00’:  Lãnh đạo Ban họp thông qua dự thảo kế hoạch, đề cương kiểm tra và phân công thực hiện theo Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Cùng dự: Các đồng chí Trần Đức Thịnh, Lê Minh Thành.
Chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
Chiều     Lãnh đạo Ban làm việc theo chương trình riêng.
  
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BANĐỗ Đức Hòa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây