Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 24/2020

Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 24-2020 (Bổ sung)

Số kí hiệu VB 785
Ngày ban hành 04/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dungLỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 24 (từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2020)
-----

Thứ hai (08/6)
Sáng       - 07h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Bình Long (Thời gian: Cả ngày, Xe 0789, 0527).
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Lý, đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt.               
Thứ ba (09/6)
Sáng       - 07h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Bình Long (Thời gian: Cả ngày, Xe 0789, 0527).
               * Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) tổ chức họp rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy). Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Cùng dự: Đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt.
- 08h00’:  Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Hớn Quản (Xe 0527).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Nguyễn Thị Lý.
- 08h00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020. Địa điểm: Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh.   
Chuẩn bị nội dung: Đ/c Đỗ Thị Thúy.
Chiều      - 13h30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Bình Long (Xe 0527).
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Lý.
Thứ tư (10/6)
Sáng       - 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung, chương trình: Đ/c Nguyễn Bá Ái, đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt.
- 08h00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) làm việc với Thường trực Thị ủy Phước Long về công tác cán bộ sau đại hội. Địa điểm: Thị ủy Phước Long (Xe 0527).
Cùng dự: Phòng TCCB.         
Chiều     - 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy Phước Long. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB chủ trì, phối hợp với Phòng CSCB.
- 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ về công tác cán bộ. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ năm (11/6):  
Sáng       - 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy).  Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (Xe 0789).
               Cùng dự và chuẩn bị nội dung, chương trình: Phòng TCCB.
- 09h30: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh về công tác cán bộ sau đại hội. Địa điểm: Huyện ủy Lộc Ninh (Xe 0527).
Cùng dự: Đ/c Bùi Văn Thận.
Chiều      - 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) dự họp Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung, chương trình: Đ/c Lê Thị Vân Anh, đ/c Nguyễn Thị Lý, đ/c Cao Thị Hà.
Thứ sáu (12/6)
Sáng       - 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy thông qua phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 09h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 10h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy thông qua phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều      - 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Địa điểm: Phòng họp D - Tỉnh ủy.
- 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (PTB) dự họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Phòng họp D - Tỉnh ủy.
Thứ bảy (13/6)
Sáng       - 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua văn kiện Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
1) 08h00’: Đảng bộ huyện Đồng Phú báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2) 09h00’: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3) 10h00’: Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chiều      - 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua văn kiện Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
1) 14h00’: Đảng bộ huyện Bù Đốp báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2) 15h00’: Đảng bộ Công an tỉnh báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3) 16h00’: Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Lịch làm việc thay cho giấy mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC


(Đã ký)


Phạm Quốc Minh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây